Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 4: Phân loại hóa thạch

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
27
lượt xem
0
download

Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 4: Phân loại hóa thạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Cổ sinh vật học - Chương 4: Phân loại hóa thạch" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích và ý nghĩa của phân loại hóa thạch, các đơn vị phân loại hóa thạch, phép gọi tên trong cổ sinh vật học, các nhóm sinh vật chính có để lại hóa thạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 4: Phân loại hóa thạch

CHƯƠNG IV:<br /> PHÂN LOẠI HOÁ THẠCH<br /> (CLASSIFICATION OF FOSSIL)<br /> <br /> PHÂN LOẠI HOÁ THẠCH<br /> I. Mục đích và ý nghĩa của phân loại hoá<br /> thạch:<br /> II. Các đơn vị phân loại hoá thạch<br /> III. Phép gọi tên trong cổ sinh vật học<br /> IV. Các nhóm sinh vật chính có để lại hoá<br /> thạch:<br /> <br /> I. Mục đích và ý nghĩa của phân<br /> loại hoá thạch:<br /> • Đối tượng khảo sát của ngành Cổ sinh vật học là hoá<br /> thạch (địa khai) vì vậy việc phân loại hoá thạch chủ<br /> yếu dựa vào so sánh hình dạng và cấu tạo của phần<br /> cứng của sinh vật.<br /> • Tuy nhiên, nhà cổ sinh học cần phải biết về sinh vật<br /> hiện sống thì mới có những minh giải hợp lý các dấu<br /> tích của hoá thạch xưa<br /> • Vì vậy, cần thiết phải có sự thống nhất (cấp quốc tế)<br /> những quy định chung về tính chất và tên gọi cho<br /> những nhóm sinh vật<br /> <br /> II. Các đơn vị phân loại hoá thạch:<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Giới: Regnum (hiện nay: Kingdom)<br /> Ngành: Phylum<br /> phụ ngành: subphylum<br /> Lớp: Class<br /> phụ lớp: subclass<br /> Bộ: Order<br /> phụ bộ: suborder<br /> Họ: Family<br /> phụ họ: subfamily<br /> Giống: Genus<br /> Loài: Species<br /> <br /> Ví dụ<br /> Giôùi : Animalia (ñoäng vaät)<br /> Ngaønh : Mollusca (thaân meàm)<br /> Lôùp : Pelecypoda (chaân rìu)<br /> Boä : Anisomyaria<br /> Hoï : Ostreidae<br /> Gioáng : Exogyra<br /> Loaøi : Exogyra ponderosa<br /> • Quy định về đặt tên<br /> • Các nhóm sinh vật chính<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản