Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 2: Các hệ thống đồ họa

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
22
lượt xem
5
download

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 2: Các hệ thống đồ họa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 2: Các hệ thống đồ họa trình bày về tiến trình xử lý đồ họa, phần mềm hệ đồ họa, phần cứng hệ đồ họa. Với các bạn chuyên ngành Đồ họa thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ đồ họa và hiện thực ảo - Bài 2: Các hệ thống đồ họa

Bài 2<br /> CÁC HỆ THỐNG ĐỒ HỌA<br /> <br /> Trịnh Thành Trung<br /> trungtt@soict.hust.edu.vn<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 1. Tiến trình xử lý đồ họa<br /> 2. Phần mềm hệ đồ họa<br /> 3. Phần cứng hệ đồ họa<br /> <br /> 2<br /> <br /> -<br /> <br /> 1<br /> TIẾN TRÌNH XỬ LÝ ĐỒ HỌA<br /> -<br /> <br /> Tiến trình xử lý đồ họa<br /> GUI<br /> MODELING<br /> <br /> (to describe)<br /> to the computer<br /> what is<br /> a table, a car...<br /> <br /> Geometric Engine<br /> concerned with:<br /> - modeling<br /> - modeling transf.<br /> - color models<br /> - material property<br /> - lighting property<br /> <br /> RENDERING<br /> <br /> (to capture)<br /> the description<br /> create 2D<br /> image from 2D<br /> / 3D models<br /> Rendering Engine<br /> concerned with :<br /> - viewing & projection<br /> - drawing & clipping<br /> primitives<br /> - local illumination &<br /> shading<br /> - texture mapping<br /> - global rendering<br /> <br /> DISPLAYING<br /> <br /> (to show)<br /> the image<br /> generate<br /> image on<br /> screen<br /> Raster & Display Engine<br /> concerned with:<br /> - hardware<br /> - how to display<br /> (rasterization)<br /> 4<br /> <br /> Mô hình hóa<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản