intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí: Chương 4 - ThS. Lê Tấn Hùng

Chia sẻ: Dien_vi10 Dien_vi10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

46
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí - Chương 4: Màu sắc" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về màu sắc, các không gian màu, hiệu chỉnh màu sắc, tổng kết chương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đa phương tiện và các ứng dụng giải trí: Chương 4 - ThS. Lê Tấn Hùng

IT4440<br /> Đa phương tiện<br /> và các ứng dụng giải trí<br /> (MULTIMEDIA AND GAMES)<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> Tuần<br /> 1<br /> 1–5<br /> <br /> 6–<br /> <br /> Chủ đề<br /> <br /> Số tiết<br /> <br /> Giới thiệu về môn học<br /> Phần I. Tổng quan về thông tin đa phương tiện và các kỹ thuật xử lý<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương I: Nhập môn Multimedia<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương II: Một số kiến thức cơ bản<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương III: Ảnh<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương IV: Màu<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương V: Video<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chương VI: Audio<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phần II. Một số ứng dụng đa phương tiện<br /> Chương V: Multimedia- ứng dụng và giải trí<br /> Chương VI: Ứng dụng web<br /> Chương VII: Ứng dụng mobile<br /> <br /> Chương VIII: Ứng dụng 3D<br /> Chương IX: Ứng dụng Game<br /> Bảo vệ Bài tập lớn, Tổng kết ôn tập<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> Tuần<br /> 1<br /> 1–5<br /> <br /> 6–<br /> <br /> Chủ đề<br /> <br /> Số tiết<br /> <br /> Giới thiệu về môn học<br /> Phần I. Tổng quan về thông tin đa phương tiện và các kỹ thuật xử lý<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương I: Nhập môn Multimedia<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương II: Một số kiến thức cơ bản<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương III: Ảnh<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương IV: Màu<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương V: Video<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chương VI: Audio<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phần II. Một số ứng dụng đa phương tiện<br /> Chương V: Multimedia- ứng dụng và giải trí<br /> Chương VI: Ứng dụng web<br /> Chương VII: Ứng dụng mobile<br /> <br /> Chương VIII: Ứng dụng 3D<br /> Chương IX: Ứng dụng Game<br /> Bảo vệ Bài tập lớn, Tổng kết ôn tập<br /> <br /> Chương IV: Màu sắc<br /> Mục tiêu của chương<br /> Lý thuyết về màu sắc<br /> Các không gian màu<br /> Hiệu chỉnh màu sắc<br /> Tổng kết chương<br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> IV.1 Mục tiêu của chương<br /> Người học sẽ:<br /> Được trang bị kiến thức về cảm nhận màu,<br /> các không gian màu<br /> Được giới thiệu một số kỹ thuật hiệu chỉnh<br /> màu cơ bản<br /> <br /> Sau khi kết thúc chương, người học :<br /> Nắm được kiến thức cơ bản về màu sằc,<br /> biểu diễn màu, chuyển đổi giữa các không<br /> gian màu<br /> Biết vận dụng một số kỹ thuật, công cụ xử lý<br /> ảnh để biến đổi màu một số ảnh cụ thể<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2