Bài giảng Truyền thông đa phương tiện - Trần Quang Đức

Chia sẻ: Tự Do | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:282

0
194
lượt xem
46
download

Bài giảng Truyền thông đa phương tiện - Trần Quang Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Truyền thông đa phương tiện cung cấp cho người học những kiến thức sau: Trình bày cơ sở lý thuyết và hoạt động của các công nghệ xử lý đa phương tiện; giới thiệu về truyền thông đa phương tiện và các ứng dụng cơ bản của truyền thông đa phương tiện; nghiên cứu về các kiểu dữ liệu đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, audio và video) và các ứng dụng (VoIP, Truyền hình theo yêu cầu (VoD), thư điện tử đa phương tiện, truyền hình tương tác, v.v…). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông đa phương tiện - Trần Quang Đức

TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN<br /> Trần Quang Đức<br /> <br /> Thông tin Giảng Viên<br /> •  Thông tin liên hệ<br /> ▫ <br /> ▫ <br /> ▫ <br /> ▫ <br /> ▫ <br /> ▫ <br /> <br /> Phòng B1-801 (10 am - 11 am – Thứ Ba Hàng Tuần)<br /> Bộ môn Truyền Thông và Mạng Máy Tính<br /> Viện Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông<br /> Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> E-mail: ductq@soict.hust.edu.vn<br /> Điện thoại: (+84) (4) 38682596<br /> <br /> •  Thông tin bên lề<br /> ▫  Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ Thuật Thông Tin, 2014<br /> ▫  Thạc sĩ chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông, 2008<br /> <br /> Mục tiêu Môn học<br /> •  Trình bày cơ sở lý thuyết và hoạt động của các công nghệ<br /> xử lý đa phương tiện.<br /> •  Giới thiệu về truyền thông đa phương tiện và các ứng<br /> dụng cơ bản của truyền thông đa phương tiện.<br /> •  Nghiên cứu về các kiểu dữ liệu đa phương tiện (văn bản,<br /> hình ảnh, âm thanh, audio và video) và các ứng dụng<br /> (VoIP, Truyền hình theo yêu cầu (VoD), thư điện tử đa<br /> phương tiện, truyền hình tương tác, v.v…)<br /> <br /> Cấu trúc Môn học<br /> •  Chương 1: Giới thiệu chung<br /> •  Chương 2: Xử lý dữ liệu đa phương tiện<br /> •  Chương 3: Hệ thống truyền thông đa phương tiện<br /> •  Chương 4: Ứng dụng đa phương tiện<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> 1.  Jens-Rainer Ohm, “Multimedia Communication<br /> Technology”, Springer-Verlag Berlin 2014.<br /> 2.  W i l l i a m S t a l l i n g s , “ D a t a a n d C o m p u t e r<br /> Communication”, Prentice Hall – New Jersey 2007<br /> 3.  J.D. Gibson, Editor, “Multimedia Communication”,<br /> Academic Press, San Diego, CA, USA, 2001.<br /> 4.  L.L Ball, “Multimedia Network Integration and<br /> Management”, McGraw-Hill, 1996.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản