intTypePromotion=3

Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 1 - ThS. Trần Đắc Tốt

Chia sẻ: Hấp Hấp | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:34

0
41
lượt xem
4
download

Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 1 - ThS. Trần Đắc Tốt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Truyền thông đa phương tiện - Chương 1: Tổng quan đa phương tiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, các ứng dụng đa phương tiện, phân loại các hệ thống đa phương tiện, những thách thức của xử lý và truyền thông đa phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Truyền thông đa phương tiện: Chương 1 - ThS. Trần Đắc Tốt

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC  PHẨM TP.HCM TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (Multimedia Communication) Giảng viên: Trần Đắc Tốt Email: tottd@cntp.edu.vn Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 1
 2. MÔN HỌC: TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG  TIỆN Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện Chương 2: Đặc tính, yêu cầu cua d ̉ ữ liêu đa ph ̣ ương tiện Chương 3: Các chuân ne ̉ ́n dữ liêu đa ph ̣ ương tiên ̣ Chương 4: Truyền dữ liêu đa ph ̣ ương tiên  ̣ Chương 5: Các ứng dung truyê ̣ ̀n thông đa phương tiên ̣ Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 2
 3. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐA PHƯƠNG  TIỆN Các khái niệm. Các ứng dụng đa phương tiện. Phân loại các hệ thống đa phương tiện. Những thách thức của xử lý và truyền thông đa phương tiện.  Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 3
 4. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Muc đi ̣ ́ch: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về Phương tiện chuyển tải thông tin (media), Xử  lý  (computing)  và  truyền  thông  (communication)  đa  phương  tiện (multimedia), Khái niệm,  ứng dụng và phân loại các hệ thống đa phương tiện  (Multimedia system). Yêu cầu: Sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản về Dữ liệu đa phương tiện,  Xử lý và truyền thông đa phương tiện.  Ứng dụng và phân loại các hệ thống đa phương tiện. Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 4
 5. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐA PHƯƠNG  TIỆN Các khái niệm. Các ứng dụng đa phương tiện. Phân loại các hệ thống đa phương tiện. Những thách thức của xử lý và truyền thông đa phương tiện.  Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 5
 6. Các khái niệm Phương tiện:  Đề cập tới các kiểu thông tin hay các kiểu chuyển tải thông  tin. Phương tiện tĩ nh:  Nội dung và ý nghĩa của thông tin được chuyển tải  độc lập với thời gian. Phương tiện động:  Ý nghĩa và sự chính xác của thông tin được chuyển  tải phụ thuộc thời gian. Phương tiện động còn được gọi là phương tiện liên tục hoặc phương tiện  đẳng thời. Hệ thống đa phương tiện: Một  hệ  thống  có  thể  thao  tác  nhiều  hơn  một  phương  tiện  truyền  đạt  thông tin được gọi là hệ thống đa phương tiện.  Trong môn học này ta định nghĩa hệ thống đa phương tiện là hệ thống có  khả năng thao tác ít nhất một phương tiện truyền đạt thông tin động dạng  kỹ thuật số. Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 6
 7. Các khái niệm(tt) Thông  tin  đa  phương  tiện  (multimedia  information):  Sự  tổ  hợp  nhiều  kiểu  phương  tiện  chuyển  tải  thông  tin  với  ít  nhất  một  phương  tiện  động  (dạng kỹ thuật số).  Chức năng chính của hệ thống đa phương tiện gồm: Thu nhận (capture),  Tạo ra (generate),  Lưu trữ (store),  Phục hồi (retrieve),  Xử lý (process), Truyền (transmit) Biểu diễn (present).  Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 7
 8. Các khái niệm(tt) Hai mặt của hệ thống đa phương tiện Xử  lý  đa  phương  tiện  (multimedia  computing):  Tập  trung  vào  các  chức  năng xử lý thông tin đa phương tiện như tìm kiếm, phục hồi, nhận dạng  và làm nổi bật. Truyền  thông  đa  phương  tiện  (communication):  Tập  trung  vào  các  chức  năng truyền thông tin đa phương tiện như thu nhận, truyền và trình bày. Sự phân biệt này không rõ ràng vì có một số chức năng có thể có trong  cả hai.  Ví dụ: Nén dữ liệu là chức năng của xử lý nhưng nó thường được dùng  trong truyền thông tin. Thế hệ thứ nhất của hệ thống đa phương tiện Truyền dữ liệu đa phương tiện từ một máy tính này đến máy tính khác, Trình bày dữ liệu đến người sử dụng. Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 8
 9. Các khái niệm(tt) Thế hệ thứ hai của hệ thống đa phương tiện Các qui trình xử lý như so sánh, tìm kiếm, tái tạo âm thanh/hình  ảnh thời  gian  thực  và  nhận  dạng  được  sử  dụng  trong  các  hệ  thống  đa  phương  tiện =>  Trong  tương  lai  công  nghệ  đa  phương  tiện  là  sự  tích  hợp  của  xử  lý  và  truyền thông. Ưu điểm của biểu diễn dạng số (digital form) Máy tính điện tử chỉ thao tác dữ liệu dạng số Dễ dàng thực hiện các tương tác với phương tiện dạng số bằng máy tính  điện tử. Nếu an ninh truyền thông tin được yêu cầu, ta dễ mã hoá tín hiệu số hơn  là mã hoá tín hiệu tương tự. Hệ thống số có độ tin cậy cao hơn, chống nhiễu tốt hơn hệ thống tương  t ự. Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 9
 10. Các khái niệm(tt) A A A A A 1 2 2 3 3 Transmitter Switc Receive h r Hình 1.1: Tác động của nhiễu trong truyền tín hiệu tương tự D D D D D 1 2 3 4 5 Transmitter Switch Receiver Hình 1.2: Tác động của nhiễu trong truyền tín hiệu số Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 10
 11. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐA PHƯƠNG  TIỆN Các khái niệm. Các ứng dụng đa phương tiện. Phân loại các hệ thống đa phương tiện. Những thách thức của xử lý và truyền thông đa phương tiện.  Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 11
 12. Các ứng dụng đa phương tiện Dùng dữ liệu đa phương tiện làm gia tăng hiệu quả truyền thông khi có sự  tham gia của hai hoặc nhiều giác quan. Xử lý và truyền thông đa phương tiện làm tăng  cường  khả  năng giao tiếp  người ­ máy và hỗ trợ con người trong tổ chức và quản lý thông tin có nhiều  kiểu phương tiện. Khi  giao  tiếp  với  nhau,  con  người  sử  dụng  nhiều  giác  quan  đặc  biệt  là  thính giác và thị giác. Hiệu quả của truyền thông đa phương tiện là nhờ vào sự tham gia của  thính giác và thị giác. Con người cố gắng phát triển ngành viễn thông và các hệ thống xử lý thông  tin để giải quyết các vấn đề: băng thông, độ trung thực và hiệu quả trong  giao tiếp với nhau. Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 12
 13. Các ứng dụng đa phương tiện Trong lĩnh vực viễn thông Trong hơn một trăm năm qua các phương tiện truyền thông như: Điện tín,  điện thoại, Fax, phát thanh và truyền hình đã được phát minh và sử dụng  rộng rãi. Gần đây, điện thoại có hình, hội thảo từ xa đã phát triển và mang lại hiệu  quả rất lớn trong truyền thông Trong lĩnh vực xử lý thông tin Một cách truyền thống, các hệ thống xử lý thông tin bằng máy tính chỉ đề  cập tới kiểu dữ liệu là chữ số. 10 năm gần đây các loại dữ liệu như:  đồ hoạ, audio và video được tích  hợp trong các hệ thống xử lý thông tin. Cùng với phát triển công nghệ số, các bộ xử lý nhanh, mạng tốc độ cao,  thiết bị lưu trữ dung lượng lớn và các giải thuật xử lý tín hiệu mới  =>Hợp  nhất giữa viễn thông, tính toán và quảng bá thông tin. Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 13
 14. Các ứng dụng đa phương tiện Xem phim theo yêu cầu (Video/Movie on Demand) Thông  thường,  ta  xem  các  chương  trình  truyền  hình  và  chiếu  phim  một  cách thụ động (không thể tương tác và điều khiển thời gian để xem các  chương trình đó). Dịch  vụ  Video/Movie  on  Demand  (VOD/MOD)  được  phát  triển  để  vượt  qua  các  giới  hạn  nêu  trên  và  cung  cấp  cho  người  dùng  những  tiện  ích  khác. Trong  VOD,  nhiều  bộ  sưu  tập  video  được  lưu  trữ  trên  máy  chủ  (video  server).  Người  sử  dụng/khách  hàng  truy  cập  các  video  này  thông  qua  mạng máy tính tốc độ cao. Thách thức của VOD là làm sao có thể cung cấp cho một số lượng lớn  người xem đồng thời với giá cả hợp lý. Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 14
 15. Các ứng dụng đa phương tiện Các ưu điểm của VOD (Video/Movie on Demand) Ø Có thể xem phim mà không cần đến rạp. Tivi được kết nối đến máy  chủ video thông qua một mạng máy tính tốc độ cao. Ø Máy  chủ  video  tập  trung  và  cung  cấp  các  dịch  vụ  cho  nhiều  người  nên các bộ sưu tập của nó rất phong phú và luôn được cập nhật. Ø Nhiều  người  có  thể  xem  cùng  một  phim  và  không  gặp  phải  vấn  đề  “Xin lỗi, hết chỗ” khi đến rạp. Ø Có  thể  xem  phim  bất  kỳ  lúc  nào.  Có  thể  tạm  dừng  (pause),  đi  tới  nhanh  (fast­forward),  quay  lại  (backward)  hoặc  tìm  kiếm  một  cảnh  đặc biệt trong phim. Ø Phim chất lượng cao vì được lưu trữ dưới dạng số. Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 15
 16. Các ứng dụng đa phương tiện Thông tin theo yêu cầu (Information on Demand) Là  hệ  thống  giống  như  VOD,  điểm  khác  biệt  chính  yếu  là  IOD  lưu  trữ  nhiều kiểu khác nhau của thông tin => người dùng có một thư viện đồ sộ  và linh hoạt. Khi  người dùng  đưa  ra  một  truy  vấn  thông  tin  (thông qua  một giao diện  trên tivi tiên tiến hoặc máy tính trạm), hệ thống sẽ tìm kiếm, lấy thông tin  và trình bày thông tin tìm được cho người dùng. Khả năng quan trọng nhất của hệ thống là chỉ mục và tìm kiếm trong một  khối lương rất lớn các thông tin đa phương tiện. Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 16
 17. Các ứng dụng đa phương tiện Thông tin theo yêu cầu (Information on Demand) Hệ thống IOD có nhiều ứng dụng: Ø Hoạt động như một bộ tự điển bách khoa toàn thư về thông tin tổng  quát. Ø Dịch vụ cung cấp báo và tạp chí trực tuyến. Ø Dịch vụ mua sắm tại nhà (xem sản phẩm trên màn hình và đặt hàng). Ø Cung  cấp  thông  tin  dự  báo  thời  tiết,  lịch  biểu  của  các  phương  tiện  giao thông công cộng trực tuyến. World Wide Web được xem là một hệ thống IOD sơ cấp. WWW có thể được  phát  triển  xa  hơn  để  hỗ  trợ  tìm  kiếm,  truyền  và  biểu  diễn  thông  tin  đa  phương tiện trực tuyến. Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 17
 18. Các ứng dụng đa phương tiện Giáo dục (Education) Người ta có thể học từ từ một cách dễ dàng khi nghe, nhìn và làm việc  theo một quan niệm mới trong đó đa phương tiện là phương thức tự nhiên  để đào tạo và giáo dục. Trước đây, hầu hết các bài giảng đa phương tiện trên các CDROM chạy  một  mình  trên  máy  tính  và  không  thể  chia  sẽ  cho  những  người  dùng  khác. =>  Nó  thay  đổi  khi  có  một  máy  chủ  đa  phương  tiện  trên  mạng  điện  rộng,  máy chủ này sẽ cho các khách hàng chia sẽ bộ lưu trữ, bài giảng và các tài  nguyên đa phương tiện khác. Thiết  lập  một  hệ  thống  như  vậy  có  nhiều  điểm  lợi,  nó  làm  cho  nhiều  người cố gắng học tập. Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 18
 19. Các ứng dụng đa phương tiện Giáo dục (Education) Các điểm lợi. Ø Các bài giảng được chia sẽ cho một số lương lớn người học làm cho  chi phí học tập rẽ hơn. Ø Thuận tiện cho người học, họ có thể học bất kỳ  ở đâu và bất kỳ lúc  nào  (học  viên  sử  dụng  thời  gian  di  chuyển  để  học  một  vấn  đề  nào  đó). Ø Phương tiện học tập có thể được tổ chức một cách linh động để phù  hợp với mọi học viên. Như vậy mỗi học viên có thể tự quyết định tốc  độ học tập và cách học. Ø Tương  tác  với  thầy  giáo  có  thể  được  thông  qua  các  giao  tiếp  bằng  email, bằng âm thanh và video. Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 19
 20. Các ứng dụng đa phương tiện Hệ thống thầy thuốc từ xa (Telemedecine) Hệ  thống  thầy  thuốc  từ  xa  là  một  ứng  dụng  quan  trọng  khác  của  đa  phương tiện, nhất là các trường hợp cấp cứu được điều khiển từ xa. Trong hệ thống thầy thuốc từ xa, tất cả các bệnh án được lưu trữ bằng  phương tiện điện tử. Các cơ quan y tế và thiết bị được kết nối thông qua  một mạng đa phương tiện. Hệ thống y tế từ xa cung cấp các hoạt động sau đây: Ø Tư vấn tức thì bởi các chuyên gia y tế từ xa thông qua việc sử dụng  âm thanh và vieo chất lượng cao. Ø Các nhân viên y tế có thể truy cập các bệnh án bất kỳ lúc nào, bất kỳ  ở đâu trong trường hợp khẩn cấp. Ø Truy cập toàn cầu các thông tin về một kiểu đặc biệt của nhóm máu  hoặc bộ phận trong cơ thể. Chương 1: Tổng quan đa phương tiện 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản