Bài giảng địa chất công trình - Ts.Nguyên Tiên Lân

Chia sẻ: Le Tan Thich | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
135
lượt xem
47
download

Bài giảng địa chất công trình - Ts.Nguyên Tiên Lân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Địa chất công trình (ĐCCT) là một ngành khoa học địa chất chuyên nghiên cứu và vận dụng các tri thức địa chất vào việc xây dựng các công trình, cải tạo lãnh thổ cũng như khai thác các mỏ khoáng sản; Nghiên cứu biện pháp để đảm bảo khai thác, sử dụng ổn định các công trình cũng như dự báo khả năng thay đổi các điều kiện địa chất tự nhiên dưới tác dụng của công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng địa chất công trình - Ts.Nguyên Tiên Lân

 1. Trường ĐH GTVT HCM Khoa Công trình Bộ môn Kỹ thuật cơ sở ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH Giảng viên: Tiến sỹ Nguyễn Khánh Lân dcct.khanhlan@gmail.com Passw: diachatcongtrinh
 2. MỞ ĐẦU  Địa chất công trình (ĐCCT) là gì?  Lịch sử hình thành và phát triển.  Nội dung – nhiệm vụ của ĐCCT  Giới thiệu tổng quan về môn học
 3. ì sao kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng công trình  iao thông cần phải có kiến thức về ĐCCT? Những sự cố công trình  (một số ví dụ) Sập cầu Cần Thơ (VN) khi đang  Đào móng xây nhà làm đổ nhà hàng xóm  xây dựng (26/9/2008) ở Quảng Ninh (VN) (16/11/2009)
 4. Vì sao kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng công trình  giao thông cần phải có kiến thức về ĐCCT? Những sự cố công trình  (một số ví dụ) Sạt lở đường dẫn lên cầu Trà   Sụp đổ dãy nhà ở trung tâm  Niền ­ Cần Thơ (VN) (06/3/2010) Sài gòn gần cao ốc đang xây  dựng
 5. Vì sao kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng công trình  giao thông cần phải có kiến thức về ĐCCT? Nguyên nhân sự cố công trình  Do thảm họa tự nhiên ­> …!  Do con người: ­ Do phần kết cấu công trình phía trên  (vấn đề của người thiết kế, thi công về kiến trúc­xây dựng) ­ Do nền đất yếu + thiết kế móng không phù hợp,  không xử lý nền đất => Không có đủ kiến thức về  ĐCCT!
 6. Địa chất công trình là gì?  Định nghĩa:  Địa chất công trình (ĐCCT) là một ngành khoa  học  địa  chất  chuyên  nghiên  cứu  và  vận  dụng  các  tri thức địa chất vào việc xây dựng các công trình,  cải tạo lãnh thổ cũng như khai thác các mỏ khoáng  sản; Nghiên cứu biện pháp để đảm bảo khai thác,  sử  dụng  ổn  định  các  công  trình  cũng  như  dự  báo  khả  năng  thay  đổi  các  điều  kiện  địa  chất  tự  nhiên  dưới tác dụng của công trình. 
 7. Lịch sử hình thành ngành ĐCCT ĐCCT là một ngành khoa học nảy sinh do yêu cầu thực tế  trong xây dựng và khai thác lãnh thổ. Mối quan hệ  ĐCCT – Cơ học đất – Nền Móng Địa kỹ thuật là gì?
 8. Các điều kiện ĐCCT  Địa hình – địa mạo  Địa tầng – cấu trúc địa chất và tính chất  cơ lý các lớp đất đá  Địa chất thủy văn  Các quá trình và hiện tượng địa chất động  lực công trình  Nguồn vật liệu xây dựng tự nhiên
 9. Nhiệm vụ của ĐCCT  Xác minh điều kiện địa chất công trình khu đất xây  dựng   Nêu các điều kiện thi công, dự đoán các hiện tượng  địa chất có thể xảy ra trong khi thi công và sử dụng  công trình  Đề xuất các giải pháp phòng ngừa và khắc phục  các vấn đề địa chất – địa kỹ thuật  Cho biết khả năng cung cấp vật liệu xây dựng tự  nhiên tại địa phương phục vụ xây dựng công trình 
 10. Nội dung nghiên cứu của ĐCCT  Xác minh điều kiện ĐCCT khu đất xây dựng   Nêu  các  điều  kiện  thi  công,  dự  đoán  các  hiện  tượng địa chất có thể xảy ra trong khi thi công và  sử dụng công trình  Đề xuất các giải pháp phòng ngừa và khắc phục  các vấn đề địa chất – địa kỹ thuật  Cho biết khả năng cung cấp vật liệu xây dựng tự  nhiên  tại  địa  phương  phục  vụ  xây  dựng  công  trình 
 11. Đối tượng nghiên cứu của ĐCCT  Đất đá.  Nước dưới đất.  Các quá trình và hiện tượng địa chất.  ĐCCT khu vực : phân vùng lãnh thổ theo  điều kiện ĐCCT.  Các phương pháp khảo sát ĐCCT.
 12. Phương pháp nghiên cứu của  ĐCCT  Phương pháp địa chất học  Phương pháp thí nghiệm mô hình và tương  tự địa chất  Phương pháp tính toán lý thuyết
 13. Tổng quan môn học Mở đầu:  Chương I: KHOÁNG VẬT VÀ ĐẤT ĐÁ Chương II. CÁC TÍNH CHẤT CƠ ­ LÝ CỦA ĐẤT ĐÁ – Bài tập Chương III. KiẾN TẠO Chương IV. NƯỚC DƯỚI ĐẤT­ TÍNH TOÁN THẤM NƯỚC DƯỚI ĐẤT – Bài tập Chương V. CÁC HiỆN TƯỢNG ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH  Chương VI. KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản