intTypePromotion=1

Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Chia sẻ: Fdgvxcc Fdgvxcc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
215
lượt xem
46
download

Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 1 Những vấn đề cơ bản của điều tra xã hội học nhằm trình bày về điều tra xã hội học và đối tượng của điều tra xã hội học, quy trình của một cuộc điều tra xã hội học, đối tượng của điều tra xã hội học, những cơ sở để lựa chọn phương pháp điều tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

 1. HỌC PHẦN ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
 2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN Ths. Nguyễn Thị Xuân Mai Khoa Thống kê - ĐHKTQD Handphone: 0983.608.295 Email: mainx@neu.edu.vn
 3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 2 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 3 ĐO LƯỜNG VÀ XÂY DỰNG THANG ĐO 4 KỸ THUẬT CÂU HỎI VÀ BẢNG HỎI 5 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 4. Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC I II ĐIỀU TRA QUY TRÌNH XÃ HỘI HỌC VÀ CỦA MỘT CUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA CỦA ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC XÃ HỘI HỌC
 5. I. ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 1. Khái niệm về điều tra xã hội học 2. Đối tượng của điều tra xã hội học 3. Những cơ sở để lựa chọn phương pháp điều tra
 6. 1. Khái niệm về điều tra xã hội học Điều tra xã hội học là phương pháp thu thập thông tin về các hiện tượng và quá trình xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể nhằm phân tích và đưa ra những kiến nghị đúng đắn đối với công tác quản lý xã hội
 7. Các loại điều tra xã hội học Phân theo phạm vi Điều tra toàn bộ Điều tra không toàn bộ
 8. Các loại điều tra xã hội học Phân theo thời gian Điều tra thường Điều tra không xuyên thường xuyên
 9. Các loại điều tra xã hội học Phân theo nội dung Điều tra cơ bản Điều tra chuyên đề
 10. I. ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 1. Khái niệm về điều tra xã hội học 2. Đối tượng của điều tra xã hội học 3. Những cơ sở để lựa chọn phương pháp điều tra
 11. 2. Đối tượng của điều tra xã hội học Là những hiện tượng và quá trình xã hội trong những điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Đó là những hiện tượng và quá trình thể hiện mối quan hệ tác động qua lại (tương tác) giữa con người với con người, giữa con người với xã hội và ngược lại
 12. Lĩnh vực nghiên cứu - Dân số, lao động và việc làm. - Dư luận xã hội. - Mức sống vật chất của dân - Đạo đức xã hội. cư, phân tầng xã hội. - Khuyết tật xã hội. - Bảo hiểm và bảo trợ xã hội. - Vị thế xã hội của cá nhân. - Hôn nhân và gia đình. - Cấu trúc xã hội: Địa giới hành - Lối sống, trào lưu và thị hiếu. chính, các đoàn thể, tổ chức kinh - Giáo dục và đào tạo. tế xã hội, cấu trúc giai cấp, cấu trúc -Y tế và chăm sóc sức khoẻ. thế hệ (lứa tuổi), cấu trúc giới tính.. - Văn hoá, nghệ thuật, thể thao - Các thiết chế xã hội: chế độ và giải trí. chính sách, luật pháp.... - Tôn giáo tín ngưỡng và phong - Môi trường sinh thái. tục tập quán.
 13. Đặc điểm của các hiện tượng • là các hiện tượng đa dạng, phức tạp. • gồm nhiều chỉ tiêu phi lượng hoá. • khó thu thập tài liệu, kết hợp nhiều phương pháp.
 14. I. ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 1. Khái niệm về điều tra xã hội học 2. Đối tượng của điều tra xã hội học 3. Những cơ sở để lựa chọn phương pháp điều tra
 15. 3. Cơ sở lựa chọn phương pháp điều tra Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Đối tượng Khả năng của người điều tra tổ chức nghiên cứu Phương pháp điều tra
 16. Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC I II ĐIỀU TRA QUY TRÌNH XÃ HỘI HỌC VÀ CỦA MỘT CUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA CỦA ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC XÃ HỘI HỌC
 17. II. QUY TRÌNH CỦA MỘT CUỘC ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 1. Xây dựng phương án điều tra 2. Thực hiện thu thập thông tin 3. Phân tích dữ liệu nghiên cứu và trình bày kết quả
 18. 1. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ Lập kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra Nội dung 7 Chọn mẫu điều tra Nội dung 6 Soạn thảo bảng hỏi Nội dung 5 Chọn phương pháp thu thập thông tin Nội dung 4 Xác định nội dung điều tra Nội dung 3 Xác định phạm vi, đối tượng và đơn vị điều tra Nội dung 2 Xác định mục đích nghiên cứu Nội dung 1
 19. 1.1. Xác định mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu vấn đề gì? - Phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu nào? Mục đích nghiên cứu là một trong những căn cứ quan trọng để xác định: - Đối tượng điều tra - Đơn vị điều tra - Xây dựng nội dung điều tra
 20. 1.2. Xác định phạm vi, đối tượng và đơn vị điều tra - Đối tượng điều tra là đối tượng chứa đựng thông tin cần thu thập. - Đơn vị điều tra là đơn vị cung cấp thông tin, nơi phát sinh các tài liệu ban đầu, điều tra viên cần tiếp cận đơn vị đó để thu thập trong mỗi cuộc điều tra. - Phạm vi điều tra là toàn bộ các đơn vị thuộc đối tượng nghiên cứu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2