intTypePromotion=1

Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Chia sẻ: Fdgvxcc Fdgvxcc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
140
lượt xem
29
download

Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Xử lý dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu thuộc bài giảng điều tra xã hội nhằm trình bày về xử lý dữ liệu và phân tích kết quả nghiên cứu, chuẩn bị dữ liệu, phương pháp phân tích mô tả và phân tích dữ liệu, kiểm tra dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điều tra xã hội học: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

 1. Chương V XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I II XỬ LÝ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 2. I. XỬ LÝ DỮ LIỆU 1 Chuẩn bị dữ liệu 2 Phương pháp mô tả và phân tích dữ liệu
 3. Tập hợp phiếu Kiểm tra Hiệu chỉnh Mã hoá Nhập tin Kiểm tra Tổng hợp
 4. 1. Chuẩn bị dữ liệu Kiểm tra dữ liệu Hiệu chỉnh dữ liệu Mã hoá dữ liệu Nhập dữ liệu
 5. Kiểm tra dữ liệu  Mục đích: xác định dữ liệu đã thu thập được có thể chấp nhận được hay không? "dữ liệu đó có thực sự chính xác hay không?"  Nội dung: Kiểm tra: con số và logic......
 6. Kiểm tra dữ liệu Cách làm: - Nếu bản thân người nghiên cứu đi thu thập: kiểm tra tính chính xác trên phiếu điều tra. - Nếu việc thu thập dữ liệu đặt hàng cho một tổ chức khác: kiểm tra lấy mẫu và chọn mẫu, tính chính xác trên phiếu điều tra...
 7. Hiệu chỉnh dữ liệu Một số thiếu sót phổ biến cần hiệu chỉnh Cách tiếp cận để xử lý  Những câu trả lời không đầy đủ  Quay trở lại điều tra viên hay  Những câu trả lời thiếu người trả lời để làm sáng tỏ. nhất quán  Suy luận từ những câu trả  Những câu trả lời không lời khác. thích hợp  Loại toàn bộ câu trả lời  Những câu trả lời không đọc được
 8. Mã hoá dữ liệu Các thủ tục mã hóa  Mã hóa trước  Mã hóa sau
 9. Mã hoá dữ liệu  Các nguyên tắc thiết lập mã hóa  Số lượng "kiểu mã hóa" thích hợp  Tính tương đương của thông tin trả lời trong cùng “loại mã"  Sự khác biệt của các thông tin trả lời giữa các "loại mã"  Nguyên tắc loại trừ giữa các loại mã hóa  Nguyên tắc toàn diện
 10. Mã hoá dữ liệu  Lập danh bạ mã hóa  Danh bạ mã hóa: là bảng gồm nhiều cột, chứa đựng những lời giải thích về mã hiệu đã được sử dụng trong những trường dữ liệu  Chức năng của danh bạ mã hóa:  Giúp người làm mã hóa thực hiện việc làm biến đổi từ một câu trả lời ra một ký hiệu (mã hiệu) thích hợp mà máy tính có thể đọc được.  Giúp nhà nghiên cứu nhận diện được các biến số sử dụng trong các quá trình phân tích.
 11. Mã hoá dữ liệu Một phần của một bảng danh bạ mã hoá STT Cột trên máy Tên của biến Vấn đề của Mã hiệu câu hỏi tính số câu hỏi 2 14 Gioi_tinh Giới tính 1 = Nam 2 = Nữ 8 28 Ky_nang Bạn đánh giá kỹ 1 = không biết năng sử dụng máy 2 = Biết ít tính cá nhân của bạn 3 = Sử dụng được như thế nào? 4 = Rất k/ nghiệm 9 34 Tienganh Biết ngoại ngữ nào? 1 = Biết 2 = Không 35 Tiengphap Biết ngoại ngữ nào? 1 = Biết 2 = Không
 12. Nhập dữ liệu Thiết kế form nhập dữ liệu Nhập trực tiếp vào phần mềm xử lý Công nghệ Scanning
 13. Thiết kế form nhập dữ liệu
 14. Nhập trực tiếp vào phần mềm xử lý
 15. Công nghệ scanning
 16. I. XỬ LÝ DỮ LIỆU 1 Chuẩn bị dữ liệu 2 Phương pháp mô tả và phân tích dữ liệu
 17. 2. Phương pháp mô tả và phân tích dữ liệu 2.1. Mô tả dữ liệu 2.2. Phân tích dữ liệu
 18. Phương pháp xử lý dữ liệu  Xử lý bằng máy tính Đây là phương pháp thích hợp nhất và mang lại hiệu quả cao về kinh tế cũng như kỹ thuật xử lý, phân tích. Hiện nay có nhiều phần mềm hữu hiệu cho việc nhập, xử lý và phân tích các dữ liệu phân tích kinh tế xã hội. (SPSS, STATA, SAS, Minitab, Eviews, Excel,...)
 19. 2.1. Mô tả dữ liệu 2.1.1 Sắp xếp dữ liệu và phân tổ thống kê 2.1.2. Bảng thống kê và đồ thị thống kê 2.1.3. Tóm tắt dữ liệu bằng các tham số đặc trưng
 20. 2.1.1 Sắp xếp dữ liệu và phân tổ thống kê 2.1.1.1 Sắp xếp dữ liệu 2.1.1.2 Phân tổ thống kê
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2