intTypePromotion=1

Bài giảng: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Chia sẻ: Doan Ngoc Chin | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

1
667
lượt xem
178
download

Bài giảng: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng: động cơ không đồng bộ ba pha', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

 1. Ngày 23 tháng 3 năm 2009
 2. Tiết 30 – BÀI 26 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
 3. I. Khái niệm và công dụng: Sau khi học xong bài các em phải: Biết được công dụng, cấu Đây là đnó 1 cơ n
 4. - Động cơ điện xoay chiều ba pha có tốc độ quay ro to (n) < tốc độ quay của từ trường (n1): động cơ không đồng bộ ba pha. - Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp và đời sống
 5. II. Cấu tạo: Stato Roto
 6. II. Cấu tạo: 1. Stato (phần tĩnh): a. Lõi thép: Gồm nhiều lá thép kĩ thuật điện ghép lại, mặt trong có rãnh để đặt dây quấn b. Dây quấn: Là dây đồng được phủ sơn cách điện, có 3 cuộn dây là: AX, BY, CZ
 7. II. Cấu tạo: 2. Roto (phần quay): a. Lõi thép: là các lá thép KTĐ ghép lại, mặt ngoài sẻ rãnh, ở giữa có lỗ để lắp trục b. Dây quấn: có 2 loại: Roto dây quấn Roto lồng sóc
 8. III. Nguyên lý làm việc: Từ trườngĐó là lđộng à vì quay do ì v Tại sao àg sao lại làmơ lộng cơ quay c đ ại quay Từ trường N được? được khi nối quay A với nguồn B Chúng ta điDện? đi tìmClời giải cùng S nhé qua thí nghiệm sau
 9. - Khi nam châm quay ⇒ từ trường của nam châm quay theo, các N đường sức từ biến thiên qua khung dây. - Sự biến thiên này sinh ra dòngA ện cảm ứng trong khung dây ABCD đi B - Lực tương tác điện từ giữa từ trường quay của nam châm với dòng D C điện trong khung dây tạo ra mô men làm quay khung dây. S Khung dây ABCD chính là Roto trong động cơ Đường sức từ Khung dây ABCD Nam châm Tốc độ quay AB của ABCD < CD nam châm
 10. III. Nguyên lý làm việc: U A u T/3 T/3 T/3 UA UB UC 0 t π 2π UC UB TècchËm t­¬n cña r«to bao giê­îc tÝnh b»ng =50Hz ® Sù ® quay ®Khi tr­êng cñavíi tõ tr­êng n ­îc ® Þnh Tèc ® équayngcña tõ tÇn sè ® còng nhá h¬f tèc x¸c quay é èi cña r«to ® dßng ® èi iÖn ® c«ng é n 1 cñahÖ tr­êng. ® cùcf p: TÇn sè dßng ® ® b»ng thøc: tõ sè tr­ît s «i Sè Tèc ® iÖn. ång bé n 1 é 60f n − n n1 = s = 1p : Sè ®(vßng/phót) tõ tr­êng quay 1 100% cùc tõ cña ® quay cña «i n: lµ 3.00 é tèc p 2 n (sè cặp cr«to. 0 ực) 1.50 1 3 n 1: Cßn ® gäi lµ1 .00® ® ­îc 0tèc é ång bé. ®è i víi 4 ÷ ®éng c ¬: s = 0,02 0 750 0,06.
 11. IV. Cách đấu dây: Đấu dây động cơ không đồng bộ 3 pha + Nối hình sao + Nối hình tam giác Nguồn Nguồn A B C A B C A B C Z X Y Z X Y Z X Y Cách đấu hình sao Cách đấu hình tam giác
 12. A B C (1) Động cơ quay thuận (3) (2)
 13. Để đổi chiều quay của động cơ, ta đảo hai pha bất kì cho nhau. VD: giữ nguyên pha A, đổi pha B cho pha C A B C (1) (1) (3) (3) (2) Hình 2 Hình 1
 14. CỦNG CỐ: GIẢI ĐÁP Ô CHỮ: Ô chữ gồm 6 hàng tương ứng với câu trả lời của 6 câu hỏi dưới đây và 1 hàng cuối cùng là ô “chìa khoá” nói về chủ đề hiện tại mà thầy và trò đang thực hiện , khi mỗi hàng ô chữ hiện ra thì sẽ xuất hiện các chữ ở ô chìa khoá và được sắp xếp không theo trật tự nào, ô chìa khoá sẽ tự động sắp xếp khi các đáp án đã được mở hcho dòng điện 3 pha vào các cuộn dây Stato của ĐCKĐ 3 pha xuất hiện 1. Khi ết hiện tượng gì? 2. Bộ phận nào của ĐCKĐB 3 pha tạo ra chuyển động quay cho máy công tác? 3. Hiện tượng n < n1 người ta gọi là gì? 4. Câu 3, ý 2 (SGK – Tr 107) 5. Khi đảo hai pha bất kì, rô to của động cơ sẽ có hiện tượng gì? 6. Vì sao lõi thép của ĐCKĐB phải được ghép từ nhiều lá thép Kĩ thuật điện?
 15. GIẢI ĐÁP Ô CHỮ: 1 T Ừ T R Ư Ờ N G Q U A Y 2 R O T O 3 K H Ô N G Đ Ồ N G B Ộ 4 T A M G I Á C 5 Đ Ổ I C H I Ề U Q U A Y 6 G I Ả M D Ò N G P H U C Ô G N H H N N Ê A A N H T I T 1. Khi cho dòng điện 3 pha vào các cuộn dây Stato của ĐCKĐ 3 pha xuất hiện hiện tượng gì? 2. Bộ phận nào của ĐCKĐB 3 pha tạo ra chuyển động quay cho máy công tác? 3. Hiện tượng n < n1 người ta gọi là gì? 4. Câu 3, ý 2 (SGK – Tr 107) 5. Khi đảo hai pha bất kì, rô to của động cơ sẽ có hiện tượng gì? 6. Vì sao lõi thép của ĐCKĐB phải được ghép từ nhiều lá thép Kĩ thuật điện?
 16. GIẢI ĐÁP Ô CHỮ: 1 T Ừ T R Ư Ờ N G Q U A Y 2 R O T O 3 K H Ô N G Đ Ồ N G B Ộ 4 T A M G I Á C 5 Đ Ổ I C H I Ề U Q U A Y 6 G I Ả M D Ò N G P H U C Ô T H Á N G T H A N H N I Ê N 1. Khi cho dòng điện 3 pha vào các cuộn dây Stato của ĐCKĐ 3 pha xuất hiện hiện tượng gì? 2. Bộ phận nào của ĐCKĐB 3 pha tạo ra chuyển động quay cho máy công tác? 3. Hiện tượng n < n1 người ta gọi là gì? 4. Câu 3, ý 2 (SGK – Tr 107) 5. Khi đảo hai pha bất kì, rô to của động cơ sẽ có hiện tượng gì? 6. Vì sao lõi thép của ĐCKĐB phải được ghép từ nhiều lá thép Kĩ thuật điện?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2