intTypePromotion=1

Bài giảng Dược lý chuyên đề - Thuốc kháng lao

Chia sẻ: Va Ha Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
378
lượt xem
57
download

Bài giảng Dược lý chuyên đề - Thuốc kháng lao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, cách dùng của thuốc chống lao,phong thường dùng. Trình bày được nguyên tắc dùng thuốc chống lao, phong.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Dược lý chuyên đề - Thuốc kháng lao

 1. THUỐC KHÁNG LAO
 2. THUOÁC KHAÙNG LAO  Streptomycin 1944  PAS (ac. para amino salicylic) 1946  Isoniazid 1952  Kanamycin 1957  Ethambutol 1961  Rifampicin 1965  1952 : 18 thaùng Strep +INH +PAS
 3. THUỐC KHÁNG LAO  TKL được chia thành 2 nhóm Nhoùm thuoác chính Nhoùm thuoác phoái hôïp Rifampicin*=rifampin Ethambutol Isoniazid =INH Pyrazinamid Streptomycin* (*) coøn taùc ñoäng treân (*) coøn taùc ñoäng treân nhieàu VK khaùc nhieàu VK khaùc
 4. THUỐC KHÁNG LAO Cơ chế tác động RIFAMPICIN  ISONIAZID ETHAMBUTOL PYRAZINAMID STREPTOMYCIN RNA Tổng hợp polymerase Tổng hợp acid mycolic Sự RNA Vk Đhòa Tổng hợp NAD protein
 5. THUỐC KHÁNG LAO Dược động học  Đường sử dụng : PO ( trừ Streptomycin)  Các thuốc phân bố tốt trong cơ thể, cả LCR  Rifampicin nhuộm màu các dịch sinh lý thải trừ vào mật và nước tiểu  INH, Ethambutol, Pyrazinamid , Streptomycin thải trừ chủ yếu vào nước tiểu  Vận tốc acetyl hóa INH nhanh và chậm  Nên nhớ: liều dùng được tính theo thể trọng
 6. THUỐC KHÁNG LAO Tác dụng phụ – Độc tính  Độc tính trên gan Rifampicin ; INH; Pyrazinamid  Độc tính trên thận và máu Rifampicin  Độc tính trên thận & tai Streptomycin  Trên dây thần kinh mắt Ethambutol ( rất nặng, phụ thuộc liều); INH  Trên thần kinh : INH (+ pyridoxin)  Dị ứng: ngứa, sốt, PU Stevens-Johnson..
 7. Rifampicin Tương tác thuốc  Laø chaát caûm öùng enzym gan maïnh  Laøm giaûm hieäu löïc cuûa nhieàu thuoác nhö:  Digoxin  Quinidin  Theophyllin  Warfarin  Propranolol  Corticosteroid  Thuoác ngöøa thai  ......
 8. Phác đồ điều trị lao cổ điển  Phác đồ 12 tháng không có rifampicin 1-3STH/HT 12 tháng  1-3 tháng đầu: Streptomycin,INH,Thiacetazon  cho đủ 12 tháng:INH,Thiacetazon  Phác đồ 9 tháng có rifampicin 3ERH/6RH  3 tháng đầu :Ethambutol, Rifampicin, INH  6 tháng kế : Rifampicin, INH
 9. Phác đồ điều trị lao rút ngắn  Phác đồ rút ngắn 8 tháng 2EHRZ/6RH  2 tháng đầu : INH, Rifampicin, Pyrazinamid, ± Ethambutol  6 tháng kế : INH, Rifampicin  Phác đồ rút ngắn 6 tháng 2HRZ/4RH  2 tháng đầu : INH, Rifampicin, Pyrazinamid  4 tháng kế : INH, Rifampicin Hay 2EHRZ/4RH ( nếu nghi có VK kháng thuốc)
 10. Phác đồ điều trị lao tái phát  Neáu khoâng nghi khaùng thuoác: 2HRZES/ 4RH  2 thaùng INH,RIF, PYRAZINAMID, ETAMBUTOL, STREPT.  4 thaùng INH,RIF coù theå duøng haøng ngaøy hay 3 laàn /tuaàn (KSCC)  Neáu nghi khaùng thuoác: 3HRZES/ 3RH  3 thaùng INH,RIF, PYRAZINAMID, ETAMBUTOL, STREPT.  3 thaùng INH,RIF coù theå duøng haøng ngaøy hay 3 laàn /tuaàn (KSCC)
 11. Điều trị nhiễm Mycobacterium không điển hình  Mycobacterium avium, M. xenopi..thöôøng gaây nhieãm ôû ngöôøi bò AIDS  Thuoác duøng phoái hôïp:  Amikacin  Clarithromycin  Rifabutin  Clofazimin  Cycloserin  Fluoroquinolon  Keát quaû : khoâng chaéc chaén
 12. Chủng ngừa và test chẩn đoán Vaccin BCG:  chứa trực khuẩn lao sống, mất độc lực ( từ TK lao bò nuôi cấy nhiều năm)  hiệu lưc bảo vệ có thể đến 15 năm Phản ứng Tuberculin:  tuberculin : protein tinh khiết ly trích từ mội trường nuôi cấy VT lao  Tiêm trong da dd tuberculin ( 0.1ml) chờ đọc kết quả từ 48-72 h  Lưu ý: - test âm tính không hoàn toàn loại trừ lao - Sau tiêm BCG cho phản ứng + tính nhẹ 1 số năm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản