Bài giảng Flip Flop - Bộ đếm - Thanh ghi - CĐ Công nghệ Thủ Đức

Chia sẻ: Nguyễn Tư Trực | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
58
lượt xem
11
download

Bài giảng Flip Flop - Bộ đếm - Thanh ghi - CĐ Công nghệ Thủ Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng trình bày nội dung chi tiết về flip-flop, mạch ghi dịch, mạch đếm không đồng bộ, bộ đếm dùng flip-flop,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Flip Flop - Bộ đếm - Thanh ghi - CĐ Công nghệ Thủ Đức

Chương 2<br /> <br /> Flip Flop – Bộ đếm – Thanh ghi<br /> 4.1 Flip Flop<br /> 4.2 Bộ đếm<br /> 4.3 Thanh ghi<br /> 4.4 Bài tập ứng dụng<br /> <br /> I. Flip Flop<br /> Mạch tuần tự là mạch có trạng thái ngã ra không<br /> những phụ thuộc vào tổ hợp các ngã vào mà còn phụ thuộc trạng thái<br /> ngã ra trước đó. Ta nói mạch tuần tự có tính nhớ. Ngã ra Q+ của mạch<br /> tuần tự là hàm logic của các biến ngã vào A, B, C . . . . và ngã ra Q<br /> trước đó.<br /> Q+ = f(Q,A,B,C . . .)<br /> Mạch tuần tự vận hành dưới tác động của xung đồng hồ và<br /> được chia làm 2 loại: Đồng bộ và Không đồng bộ. Ở mạch đồng bộ,<br /> các phần tử của mạch chịu tác động đồng thời của xung đồng hồ (CK)<br /> và ở mạch không đồng bộ thì không có điều kiện này. Phần tử cơ bản<br /> cấu thành mạch tuần tự là các flipflop<br /> <br /> 4.1<br /> <br /> Flip Flop<br /> Mạch flipflop (FF) là mạch dao động đa hài lưỡng ổn tức mạch<br /> tạo ra sóng vuông và có hai trạng thái ổn định. Trạng thái của FF chỉ<br /> thay đổi khi có xung đồng hồ tác động.<br /> Một FF thường có:<br /> - Một hoặc hai ngã vào dữ liệu, một ngã vào xung CK và có thể có<br /> các ngã vào với các chức năng khác.<br /> - Hai ngã ra, thường được ký hiệu là Q (ngã ra chính) và Q (ngã ra<br /> phụ). Người ta thường dùng trạng thái của ngã ra chính để chỉ trạng<br /> thái của FF. Nếu hai ngã ra có trạng thái giống nhau ta nói FF ở<br /> trạng thái cấm.<br /> - Flipflop có thể được tạo nên từ mạch chốt (latch)<br /> - Điểm khác biệt giữa một mạch chốt và một FF là: FF chịu tác động<br /> của xung đồng hồ còn mạch chốt thì không.<br /> - Người ta gọi tên các FF khác nhau bằng cách dựa vào tên các ngã<br /> vào dữ liệu của chúng.<br /> <br /> 1. Chốt RS tác động mức cao:<br /> Là chốt RS có các ngã vào R và S tác động mức cao.<br /> (Đối với mạch chốt vì không có tác động<br /> của xung đồng hồ nên ta có thể hiểu trạng<br /> thái trước là trạng thái giả sử, còn trạng<br /> thái sau là trạng thái khi mạch ổn định).<br /> (H 5.1)<br /> <br /> 1. Chốt RS tác động mức cao:<br /> Chốt RS tác động mức cao:<br /> <br /> (H 5.1)<br /> <br /> Tính chất của chốt RS tác động mức cao được tóm tắt như sau:<br /> - Khi R=S=0 (cả 2 ngã vào đều không tác động), ngã ra không đổi trạng thái.<br /> - Khi R=0 và S=1 (ngã vào S tác động), chốt được Set (tức đặt Q+=1).<br /> - Khi R=1 và S=0 (ngã vào R tác động), chốt được Reset (tức đặt lại Q+=0).<br /> - Khi R=S=1 (cả 2 ngã vào đều tác động), chốt rơi vào trạng thái cấm<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản