intTypePromotion=1

Bài giảng Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế chất thải rắn y tế - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Chia sẻ: Nguyen Quang Quyet Quyet | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
64
lượt xem
9
download

Bài giảng Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế chất thải rắn y tế - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế chất thải rắn y tế trình bày được ý nghĩa của việc giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng CTRYT, trình bày được nguyên tắc quản lý chất thải rắn y tế theo "Hệ thống thứ bậc phân cấp về các biện pháp quản lý chất thải rắn y tế", thực hiện nguyên tắc 3R trong giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng CTRYT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế chất thải rắn y tế - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

 1. www.trungtamtinhoc.edu.vn GIẢM THIỂU ­ TÁI SỬ DỤNG ­ TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ ThS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường (Email: thuyvisinh@gmail.com) L/O/G/O
 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Trình bày được ý nghĩa của việc giảm thiểu, tái chế,  tái sử dụng CTRYT. 2. Trình bày được  nguyên tắc  quản lý chất thải rắn y  tế theo "Hệ thống thứ bậc phân cấp về các biện pháp  quản lý chất thải rắn y tế". 3. Thực hiện  nguyên tắc 3R  trong giảm thiểu, tái chế,  tái sử dụng CTRYT. www.trungtamtinhoc.edu.vn
 3. PHẦN 1 Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIẢM THIỂU, TÁI CHẾ,  TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN Y TẾ www.trungtamtinhoc.edu.vn
 4. THỰC TRẠNG  Khoảng  600  tấn/ngày  (dự  kiến  2015)  CTR Y tế phát sinh  ra hàng  ngày.  Trong  đó  có  khoảng  20  ­  25%  là  CTRYT  nguy  hại  Lượng  CTR  trung  bình  là  0,86  kg/giường/ngày  CTRYT nguy hại tính trung bình là 0,14 ­  0,2 kg/giường/ngày Có khả năng phát tán ra môi trường, nguy cơ  sức  khỏe  cho  cộng  đồng  nếu  không  được quản lý tốt (Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2011 về  chất thải rắn y tế) www.trungtamtinhoc.edu.vn
 5.  Ý NGHĨA CỦA GIẢM THIỂU CHẤT THẢI RẮN Y TẾ Theo anh/chị giảm thiểu chất thải rắn y tế  mang tới những lợi ích gì? www.trungtamtinhoc.edu.vn
 6. Ý  NGHĨA  CỦA  GIẢM  THIỂU  CHẤT  THẢI  RẮN  Y  TẾ 1. Tiết  kiệm  chi  phí  cho  việc  xử  lý  chất  thải  và  thực hiện quy trình tái sử dụng và tái chế. 2. Lợi  ích  cho  môi  trường  như  giảm  nhu  cầu  và  tần xuất xử lý CTRYT, giảm tiêu thụ các nguồn  tài  nguyên  năng  lượng  khác  nhau  và  giảm  khối  lượng  chất  thải  phải  tiêu  hủy  sau  khi  đã  được  xử lý. 3. Sức khỏe và an toàn  cho NVYT, bệnh nhân và  cộng đồng qua việc giảm thiểu phơi nhiễm với  mầm bệnh từ chất thải lây nhiễm và tổn thương  www.trungtamtinhoc.edu.vn
 7. PHẦN 2  HỆ THỐNG THỨ BẬC PHÂN CẤP VỀ CÁC BIỆN  PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ www.trungtamtinhoc.edu.vn
 8. 1.Nêu "Hệ thống thứ bậc phân cấp về chất thải" ? 2.Cơ quan anh/chị dùng có dùng "Hệ thống thứ bậc  phân cấp về chất thải" để quản lý CTRYT không? www.trungtamtinhoc.edu.vn
 9. Hệ thống thứ bậc phân cấp về chất  thải Anh chị hiểu  ý nghĩa mô  hình này như  nào? www.trungtamtinhoc.edu.vn
 10. Hệ thống thứ bậc phân cấp về chất  thải  Các phương pháp sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sử  dụng hiệu quả nhất đến kém hiệu quả nhất.    "Hiệu quả" được xác định dựa trên các tiêu chí: tác  động môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chi  phí và chấp nhận của xã hội.   Cách tiếp cận thích hợp nhất là ngăn ngừa, giảm  thiểu lượng chất thải phát sinh do đó giảm thiểu  dòng thải.   Khi không thể ngăn ngừa, giảm thiểu thì áp dụng  các biện pháp tái sử dụng, tái chế, tái sinh và cuối  cùng là xử lý và tiêu hủy. www.trungtamtinhoc.edu.vn
 11. MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN  3R   Reduce: Giảm thiểu  Reuse: Tái sử dụng  Recycle: Tái chế www.trungtamtinhoc.edu.vn
 12. MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN  3R   Giảm thiểu  Là  phương  pháp  hiệu  quả  nhất  trong 3 giải pháp R  Là sự tối  ưu hóa quá trình với việc  sản  xuất  ra  lượng  sản  phẩm  cao  nhất,  nhưng  thải  ra  môi  trường  một lượng chất thải  thấp nhất  Không phải là áp dụng những tiến bộ  công nghệ để xử lý chất thải mà là sử  dụng  các  công  nghệ  và  nguồn  lực  hiện có để thu được kết quả tốt nhất  trong công tác quản lý chất thải www.trungtamtinhoc.edu.vn
 13. MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN  3R   Tái  sử  dụng:  Là  việc  sử  dụng  một  sản phẩm nhiều lần cho đến hết tuổi  thọ sản phẩm  Lợi ích:  Tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu  thô  cho  hoạt  động  sản xuất  dẫn  đến  giảm tải lượng thải.  Giảm  lượng  chất  thải  và  qua  đó,  giảm  được  các  chi  phí  thu  gom,  vận  chuyển và xử lý vật chất thải.  Tạo  cơ  hội  cho  những  nền  kinh  tế  chậm  phát  triển  thông  qua  việc  tiếp  cận  sản  phẩm  tái  sử  dụng  với  giá  thành  rẻ,  tạo  thêm  việc  làm  cho  những  công  việc  phục  hồi,  làm  mới  sản  phẩm,  v.v… www.trungtamtinhoc.edu.vn
 14. MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN  3R   Nhược điểm:  Khi  tái  sử  dụng  thường  có  hiệu  suất  kém,  tiêu  hao  năng  lượng  lớn,  gây  tác  động  xấu  đến môi trường, đồng thời phải tốn chi phí      làm mới và vận chuyển.  Sản  phẩm  tái  sử  dụng  thường  đòi  hỏi  bền  hơn và thời hạn sử dụng lâu hơn, do đó sẽ  tốn chi phí sản xuất ban đầu.  Phục  hồi,  làm  mới  sản  phẩm  thường  tốn  thời gian và gây tác động nhất định đến môi  trường. www.trungtamtinhoc.edu.vn
 15. MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN  3R   Tái  chế:  là  việc  tái  sản  xuất  các  vật  liệu,  sản  phẩm thải bỏ thành những vật liệu, sản phẩm mới  Tận dụng được nguồn nguyên liệu có thể sử dụng  thay  vì  sản  xuất  từ  nguyên  liệu  thô,  qua  đó  tiết  kiệm  chi  phí  khai  thác,  xử  lý  nguồn  nguyên  liệu,  tiết kiệm năng lượng;  Giảm  thiểu  được  lượng  chất  thải  cần  xử  lý,  qua  đó giảm thiểu được chi phí, năng lượng cần thiết  để xử lý nguồn thải này theo các giải pháp truyền  thống;  Tăng thêm việc làm trong lĩnh vực tái chế. www.trungtamtinhoc.edu.vn
 16. PHẦN 3  THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC 3R TRONG GIẢM THIỂU,  TÁI CHẾ, TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN Y TẾ  www.trungtamtinhoc.edu.vn
 17. Theo Anh/Chị, chúng ta cần làm gì để  giảm thiểu chất thải rắn y tế?  www.trungtamtinhoc.edu.vn
 18. GIẢM THIỂU  Giảm thiểu nguồn thải  Quần  áo phẫu thuật nên dùng  đồ   Mua dược phẩm, vật tư y tế với  vải  để  tái  sử  dụng.  Hộp  kháng  số  lượng  đủ  dùng,  tránh  lãng  thủng  bằng  bìa  cứng  có  thể  thay  phí, ít tạo ra chất thải độc hại. thế bằng hộp nhựa cứng để tái sử   Sử dụng phương pháp làm sạch  dụng nhiều lần.  vật lý thay cho phương pháp làm   Đầu tư công nghệ thông tin, nâng  sạch hóa học. cao  chất  lượng  mạng  nội  bộ,  tự   Tránh  lãng  phí  dược  phẩm,  vật  động  hóa,  dùng  kỹ  thuật  số  để  tư y tế. giảm dần việc sử dụng giấy.  Thay  thế  công  nghệ:  chụp  X­ quang  bằng  kỹ  thuật  số  để  tránh  tráng  rửa  phim  bằng  hóa  chất;  không  dùng  nhiệt  kế  thủy  ngân, ….. www.trungtamtinhoc.edu.vn
 19. GIẢM THIỂU  Quản lý hóa chất, dược phẩm  Thường  xuyên  mua  hàng  với  số  lượng  nhỏ  thay  vì  mua  với  số  lượng  lớn,  (áp  dụng  đặc  biệt  cho  các  sản  phẩm  có  hạn  sử  dụng  ngắn, thời hạn sử dụng ngắn).  Sử dụng các sản phẩm cũ trước, sản phẩm mới sau.  Mua sản phẩm có hạn sử dụng lâu dài, sản phẩm mới sản xuất.  Sử dụng hết lượng sản phẩm trong các túi, lọ sau khi mở.  Kiểm tra thời hạn sử dụng của tất cả các sản phẩm tại thời điểm  nhận hàng, hạn chế mua những sản phẩm có hạn sử dụng ngắn.  Giám sát việc sử dụng hóa chất trong các cơ sở y tế từ phân phối  đến tiêu hủy như đối với chất thải nguy hại. www.trungtamtinhoc.edu.vn
 20. GIẢM THIỂU Mua sắm xanh: Mua sắm xanh là thuật ngữ được sử dụng để  chỉ  việc  mua  sắm  các  sản  phẩm  và  dịch  vụ  thân  thiện  môi  trường  Nâng cao độ an toàn và sức khỏe cho công nhân và cộng đồng  Giảm thiểu sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên  Phát triển các sản phẩm mới, thân thiện với môi trường hơn  Kích thích hình thành thị trường mới đối với vật liệu tái chế  và gia tăng việc làm.  Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Tiết kiệm chi phí  mua sắm và sử dụng  Tuân  thủ  các  quy  định  pháp  luật  về  môi  trường  do  mua  các  sản  phẩm/dịch  vụ  xanh  sẽ  giảm  nguy  cơ  thải  các  hóa  chất  độc hại vào đất, không khí và nước. www.trungtamtinhoc.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2