intTypePromotion=1
ADSENSE

Tái sử dụng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tái sử dụng
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu tổng kết văn học thế kỷ XX" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: cuộc phiêu lưu thi ca; lãnh vực và chân trời văn nghệ; những bước thăng trầm của cuộc phiêu lưu thi ca (lịch sử thi ca hiện đại); nghệ thuật lãng mạn và văn chương truyền thống; văn chương trong rừng ấn phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf186p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tìm hiểu về bảng lược đồ văn học Việt Nam (Quyển thượng: Nền văn học cổ điển từ thế kỷ XIII đến 1862)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một vài ghi nhận về từ ngữ; quan niệm văn học sử; tiêu chuẩn phân chia văn học; nói chung về thời đại văn học cổ điển (thế kỷ XIII đến 1862); văn học thời đối kháng Trung Hoa (thế kỷ XIII đến XIV); văn học thời phát huy văn hóa dân tộc (1482-1505); văn học thời kỳ chớm nở đối kháng thời thế (1505-1592);...

  pdf496p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Cuốn "Chữ Nôm đại tự điển" bao gồm hơn 37.000 chữ Nôm với hơn 7000 âm đọc, là một tài liệu tra cứu thuận tiện và phong phú cho bất cứ ai sử dụng đến chữ Nôm. Phần 1 của tự điển trình bày mục từ được sắp xếp theo chữ cái từ A đến L, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf775p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Mấy vấn đề về lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: nghiên cứu văn học; thực trạng và đòi hỏi giải đáp; những nghi án văn chương chưa được giải quyết; mấy vấn đề nêu lên liên quan đến phê bình văn học, trước những khó khăn về sử liệu văn học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tổng quan về phê bình văn học thế hệ 1932" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: đặc tính chung thế hệ 1932; chương trình cải cách của Tự Lực Văn Đoàn; nói chung về phê bình văn học; sự khác biệt của phê bình văn học và văn học sử; các trường phái phê bình; sinh hoạt phê bình văn học thế hệ 1932;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf162p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng quan về phê bình văn học thế hệ 1932" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: mười vụ án văn học thế hệ 1932; vụ án báo chí; cụ án cũ và mới; vụ án quốc học; vụ án thơ cũ - thơ mới; mặt trận bênh thơ mới; mặt trận thơ cũ; sự trưởng thành của thi ca Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf299p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tìm hiểu nguồn tư liệu văn học, sử học Việt Nam: Kho sách Hán Nôm (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về lịch sử qua các mục khảo cổ; tổ chức nhà nước, pháp lý, quân sự; giáo dục; truyện ký; phả lục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf337p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu nguồn tư liệu văn học, sử học Việt Nam: Kho sách Hán Nôm (Tập 1)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về địa lý qua các mục dư địa chí; sơn xuyên, lý lộ; địa phương chí; kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tìm hiểu nguồn tư liệu văn học, sử học Việt Nam: Kho sách Hán Nôm (Tập 2)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về ngôn ngữ; văn học; hợp tuyển thơ văn; thi văn tập; văn hóa dân gian;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf201p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu nguồn tư liệu văn học, sử học Việt Nam: Kho sách Hán Nôm (Tập 2)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về tôn giáo; triết học; sách tổng hợp và bảng tra cứu tên tác giả và tác phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tìm hiểu về lịch sử chữ Quốc ngữ" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một số vấn đề chung; những yếu tố khởi đầu; vài vấn đề ngôn ngữ học; sự hình thành và phát triển tiếng Nam bộ; chữ Nôm và chữ Quốc ngữ Nam bộ thế kỷ 18;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf288p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu về lịch sử chữ Quốc ngữ" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chữ Nôm và chữ Quốc ngữ Nam bộ thế kỷ 19; sự bùng nổ của chữ Quốc ngữ tại Nam bộ; kho tàng từ ngữ Nam bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf188p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu văn học Việt Nam" tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung về tiểu truyện các tác giả và thơ văn lựa chọn để giảng nghĩa của Lê Thanh Tôn, Đoàn Thị Điểm, ôn như hầu Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Dực Tôn, Nguyễn Đình Chiểu,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf159p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tìm hiểu văn học Việt Nam đối kháng Trung Hoa (từ đầu đến thế kỷ XIV)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung: một vài ghi nhận về từ ngữ; một quan niệm về sử văn học; một phương pháp chia sử văn học; việc chia lịch sử văn học Việt Nam; nói chung về thời đại văn học cổ điển (thế kỷ XIII - 1862); văn học đối kháng Trung Hoa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p colinhthu 12-08-2022 0 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Sưu tập trang sức văn hóa Đông Sơn tại Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia" nghiên cứu, khảo sát, đồ trang sức thuộc sưu tập trang sức văn hóa Đông Sơn tại bảo tàng Lịch sử quốc gia, làm rõ đặc trưng và những giá trị của sưu tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf124p unforgottennight01 11-08-2022 0 0   Download

 • Luận văn "Đời sống văn hóa tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa" trình bày lý luận cơ bản về văn hóa, đời sống văn hóa, cấu trúc đời sống văn hóa, vai trò của việc xây dựng đời sống văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và khái quát về xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; khảo sát và đánh giá thực trạng đời sống văn hóa ở xã Hoằng Quý từ năm 2005 đến năm 2014, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm.

  pdf119p unforgottennight01 11-08-2022 0 0   Download

 • Luận văn "Tang ma của người Mường Kỳ Lão ở xã Kỳ Phú huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình" tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, địa bàn và nhóm tộc người nghiên cứu. Tìm hiểu tập tục trong tang ma của người Mường Kỳ Lão, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan; nhận diện về tang ma truyền thống và sự biến đổi trong tập tục tang ma của người Mường Kỳ Lão cung cấp nguồn tài liệu mới, rút ra các giá trị văn hóa trong tang ma, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nhân văn trong xây dựng đời sống văn hóa mới ở địa phương hiện nay.

  pdf125p unforgottennight01 11-08-2022 0 0   Download

 • Đề tài "Tháp cổ Lào trong đời sống văn háo của cư dân ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên" giới thiệu tổng quan về vùng đất và dân cư huyện Điện Biên Đông; dẫn chứng về quá trình cư trú của người Lào trên địa bàn huyện Điện Biên Đông; giới thiệu lịch sử quá trình xây dựng và tồn tại của những cây tháp tại vùng nghiên cứu.

  pdf163p unforgottennight01 11-08-2022 0 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Đời sống văn hóa của thanh niên quận Hàn Kiếm, thành phố Hà Nội" là tìm hiểu đời sống văn hóa của thanh niên quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh cho thanh niên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.

  pdf92p unforgottennight01 11-08-2022 0 0   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những khía cạnh về lói sống, qua khảo sát, phân tích thực trạng những biểu hiện lối sống của cư dân tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động và xu hướng của sự biến đổi lối sống của cư dân nơi đây, luận văn "Lối sống của cư dân khu du lịch Tam Cốc, Bích Động (Ninh Bình)" đề xuất các giải pháp góp phần giữ gìn, xây dựng lối sống đẹp cho cư dân khu du lịch, tạo dựng hình ảnh điểm đến cho khu du lịch Tam Cốc - Bích Động nói riêng và các điểm du lịch nói chung.

  pdf160p unforgottennight01 11-08-2022 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1303 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tái sử dụng
p_strCode=taisudung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2