intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hành chính học đại cương - Nguyễn Quang Huy

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:282

310
lượt xem
67
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hành chính học đại cương trình bày khái quát chung về hành chính nhà nước, các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, nền hành chính nhà nước, chức năng, hình thức và phương pháp hành chính nhà nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước, kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hành chính nhà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành chính học đại cương - Nguyễn Quang Huy

 1. HÀNH CHÍNH HỌC ĐẠI CƯƠNG SỐ TÍN CHỈ 03
 2. Môn học hành chính học đại cương Môn học bao gồm các nội dung cơ bản: các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước, quan niệm về hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước, quá trình ban hành và thực thi các quyết định hành chính nhà nước, chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, kiểm soát đối với hành chính nhà nước và nâng cao năng lực, hiệu quả của hành chính nhà nước…
 3. • khqlk8@gmail.com
 4. Nội dung môn học Chương1: Khái quát chung về hành chính nhà nước Chương 2: Các lý thuyết và mô hình hành chính nhà nước Chương 3: Nền hành chính nhà nước Chương 4: Chức năng, hình thức và phương pháp hành chính nhà nước Chương 5: Quyết định quản lý hành chính nhà nước Chương 6: Kiểm soát đối với nền hành chính nhà nước Chương 7: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hành chính nhà nước
 5. Thông tin giảng viên • nguyenquanghuy@tueba.edu.vn • Dt 0983995035
 6. Tài liệu tham khảo 1. Hành chính học đại cương – GS Đoàn Trọng Truyến • 2. Lý luận quản lý nhà nước – GS Mai Hữu Khuê • 3. Các văn bản pháp luật:
 7. Các trang web tham khảo • 1. Quốc hội Việt Nam http://www.quochoi.vn • 2.Cải cách hành chính Nhà nước http://www.caicachhanhchinh.gov.vn • 3. Chính phủ Việt Nam http://www.chinhphu.vn
 8. Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 9. • 1.1. Khái niệm, bản chất và vai trò của hành chính nhà nước • 1.2. Đặc điểm của hành chính nhà nước • 1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa
 10. Xã hội nguyên thuỷ và tổ chức thị tộc, bộ lạc Thị tộc Tộc trưởng Bào tộc Bộ lạc Thủ lĩnh
 11. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM Quốc hội Chủ tịch nước Chính phủ TANDTC VKS NDTC HĐND UBND Toà án nhân Viện kiểm sát dân địa nhân dân địa các cấp các cấp phương phương Thông qua bầu cử Nhân dân
 12. Bộ máy NN Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền Nhân dân Chính phủ Quốc hội Toà án (Hành pháp) (Lập pháp) (Tư pháp)
 13. Tại một cơ quan hành chính nhà nước
 14. 1.1 KHÁI NIỆM BẢN CHẤT, VAI TRÒ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm quản lý, quản lý nhà nước 1.1.2 Quản lý hành chính nhà nước
 15. 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của quản lý - Dưới góc độ điều khiển học: quản lý được xem là quá trình "tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định", đó là sự kết hợp giữa tri thức và lao động trên phương diện điều hành. - Dưới góc độ chính trị: quản lý được hiểu là hành chính, là cai trị; - Dưới góc độ xã hội: quản lý là điều hành, điều khiển, chỉ huy.
 16. Khái niệm quản lý Quản lý là sự điều khiển, chỉ đạo một hệ thống hay một quá trình, căn cứ vào những quy luật, định luật hay nguyên tắc tương ứng cho hệ thống hay quá trình ấy vận động theo đúng ý muốn của người quản lý nhằm đạt được mục đích đã đặt ra từ trước
 17. Ðặc điểm của quản lý • Quản lý là sự tác động có mục đích đã được đề ra theo đúng ý chí của chủ thể quản lý đối với các đối tượng chịu sự quản lý. • Quản lý là sự đòi hỏi tất yếu khi có hoạt động chung của con người. • Quản lý trong thời kỳ nào, xã hội nào thì phản ánh bản chất của thời kỳ đó, xã hội đó. • Quản lý muốn được thực hiện phải dựa trên cơ sở tổ chức và quyền uy.
 18. Quản lí nhà nước Quản lí nhà nước là sự tác động của các chủ thể mang quyền lực nhà nước, chủ yếu bằng pháp luật tới các đối tượng quản lí nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước Quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành pháp là quản lí hành chính nhà nước
 19. Đặc điểm của quản lí nhà nước • Chủ thể quản lý nhà nước là các cơ quan, cá nhân trong bộ máy nhà nước • Đối tượng của quản lý nhà nước kà tất cả các cá nhân sinh sống và hoạt động trong phạm vi lãnh thổ quốc gia • Hoạt động quản lí nhà nước diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội • Quản lí nhà nước manh tính quyền lực nhà nước, lấy pháp luật làm công cụ quản lí chủ yếu
 20. 1.1.2 Quản lí hành chính nhà nước Quản lí hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là đảm bảo sự chấp hành luật, pháp lệnh nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và thường xuyên công cuộc xây dựng đất nước
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2