intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống điện thân xe Camry 2007

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

223
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống điện thân xe Camry 2007 trình bày chi tiết về bộ phân phối nguồn; khóa cửa và khởi động thông minh; đèn pha AFS; điều hòa không khí; cảm biến lùi; túi khí; MPX; tùy biến các chức năng; các hệ thống khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống điện thân xe Camry 2007

 1. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 1  1-Bộ phân phối nguồn  2-Khóa cửa và khởi động thông minh *  3-Đèn pha AFS *  4-Điều hòa không khí  5-Cảm biến lùi  6-Túi khí  7-MPX  8-Tùy biến các chức năng  9-Các hệ thống khác  Cửa sổ điện  Ghế, vôlăng và gương điện có chức năng nhớ *  Bảng táplô & Hiển thị đa thông tin  Gương chiếu hậu * *: 3.5 Q
 2. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 2 MPX
 3. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 3 8. MPX Khái niệm cơ bản – Trong những năm gần đây, sự đột phá của công nghệ ECU và cảm biến đã gắn kết nhiều thông tin rất hiện đại vào trong hoạt động của xe. Tuy nhiên sự gia tăng trọng lượng xe, do các thiết bị điện tử, đã trở thành một gánh nặng. Để giải quyết vấn đề này, các nhà sản xuất đã chủ động phát triển MPX. [Vấn đề] • Tăng trọng lượng của xe. (Tổng số khối lượng dây điện 50 kg) • Thiếu chỗ bố trí dây điện. (Tổng chiều dài dây điện: 2 km)
 4. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 4 8. MPX Hệ thống MPX là một phương pháp thông tin liên lạc, nó truyền và/hay nhận hai hay nhiều dữ liệu sử dụng một đường truyền Khi tất cả người cùng nói, không ai nghe được Tình hình thế nào? Hôm nay có lạnh không Đi đâu bay giờ? Lâu quá không gặp! Nếu tất cả mọi người nói theo một quy luật, mọi người đều nghe được. Tình hình thế nào? (Từng người nói một) Đi đâu bay giờ? Tôi rất thoải mái Hay đi với tôi
 5. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 5 8. MPX MPX có những ưu điểm sau; – Giảm số luợng dây điện. – Bằng cách chia sẻ thông tin, sẽ giảm được số lượng các bộ phận như công tắc, cảm biến, bộ chấp hành… N.Độ NLM MPX (Truyền thông tin nối tiếp) Meter CB N.độ nước làm W A E W mát Tốc độ đ.cơ E CB vị trí trục khuỷu Engine ECU N.Độ bên ngoài A W CB nhiệt độ bên A A/C ECU ngoài Thông thường N.Độ NLM W Meter CB N.độ nước làm W mát E Tốc độ đ.cơ A E CB vị trí trục khuỷu Engine ECU N.Độ bên ngoài W CB nhiệt độ bên A A/C ECU A ngoài
 6. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 6 8. MPX Lich sử của MPX (những kiểu xe đại diện) BEAN, AVC-LAN CAN, LIN 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 LS400 LS400 LS430 LS430 GS450h GS400/300 GS430/300 GS430/300 RX300 RX330/300 RX350 LX470 SC430 RX400h IS200/300 IS350/250/220d ES300 ES350 L/C 100 CAMRY CAMRY CENTURY CROWN CELICA PRADO YARIS PRIUS PRIUS RAV4 RAV4 PREVIA PREVIA
 7. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 7 8. MPX Kiến thức cơ bản về truyền dữ liệu – Các loại tin hiệu • Các tín hiệu tương tự và tín hiệu số [Tín hiệu tương tự] [Tín hiệu số] Một tín hiệu tương tự là dữ liệu thay đổi liên tục như Một tín hiệu số là dữ liệu mà chỉ có ON (cao) và sóng. OFF(thấp). MPX liên lạc bằng tín hiệu số Hi Lo Hi 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 Lo 1 bit 1 byte Đơn vị tối thiêu của một số nhị phân (bít) Một byte là 8 số nhị phân
 8. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 8 8. MPX Kiến thức cơ bản về truyền dữ liệu – Phương pháp truyền Truyền thống A A A B ECU Data B B Data ECU C C C Time Division Multiple Access (TDMA): truy cập theo nhiều đơn vị thời gian 3 2 1 A 1 A 1 C B A 2 ECU Data B 2 B Data ECU C 3 Trễ về thời điểm 3 C truyền Frequency Division Multiple Access (FDMA): Truy cập theo nhiều đơn vị tần số A B C A A ECU Data B B Data ECU C C Tần số khác nhau
 9. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 9 8. MPX Kiến thức cơ bản về truyền dữ liệu – Sơ đồ kết nối Kiểu âBus Loại vòng tròn Tất cả các ECU được nối với nhau bằng một Tất cả các ECU được nối thành vòng tròn đường truyền chung. ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU ECU Aùp dụng cho BEAN và CAN ECU ECU ECU Master ECU Aùp dụng cho LIN và AVC-LAN ECU ECU Loại hình sao: Thiết kế với từng ECU nối trực tiếp vào ECU chủ, nó có chức năng điều khiển trung tâm
 10. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 10 8. MPX Các loại chuẩn truyền dữ liệu – Các phương pháp sau đây đuợc dùng để truyền dữ liệu BEAN CAN LIN AVC-LAN Protocol (TOYOTA Original) (ISO Standard) (ISO Standard) (TOYOTA Original) ÖÙng duïng Body Electrical Power Train Body Electrical Audio 500 kbps (HS) Toác ñoä truyeàn 10 kbps 9.6 kbps 17.8 kbps 250 kbps (MS) Ñoä daøi cuûa döõ 0 – 8 Byte 1 – 11 Byte (Variable) 1 – 8 Byte (Variable) 0 – 32 Byte (Variable) lieäu (0, 2, 4, 8) Ñöôøng truyeàn AV Signal Wire Twisted-pair wire AV Signal Wire Twisted-pair wire Single Wire Voltage Differential Voltage Single Wire Voltage Differential Voltage Loaïi daãn ñoäng Drive Drive Drive Drive One-way and Two-way Two-way Two-way Höôùng truyeàn Two-way Communication Communication Communication Communications Heä thoáng truy CSMA/CD CSMA/CR Master/Slave Master/Slave caäp (Multi Master) (Multi Master) (Single Master) (Single Master) Keát noái Bus (Daisy Chain) Bus Star Star Sleep/Wake-up Available N.A. Available N.A. Phaùt hieän loãi CRC CRC N.A. Parity Check Phaûn hoài ACK, NAK ACK N.A. ACK
 11. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 11 8. MPX CAN CAN (Controller Area Network) – CAN là chuẩn truyền dữ liệu nối tiếp được tiêu chuẩn hóa quốc tế bởi ISO, nó được phát triển lần đầu tiên bởi BOSH vào năm 1986.
 12. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 12 : CAN Main Bus Line (High) 8. MPX : CAN Branch Bus Line (High) : CAN Main Bus Line (Low) CAN : CAN Branch Bus Line (Low) : Serial Communication Line – Kết nối (Kiểu Bus) • CAN bao gồm một số giắc đấu dây (J/C) tạo thành hai đường bus chính có Mạch đầu cuối, và đường bus nhánh nối các ECU và cảm biến. J/C No. 1 J/C No. 2 Cảm biến túi khí ECU bảng đồng hồ trung tâm Cảm biến độ lệch Cảm biến góc xoay Cảm biến gia tốc vôlăng DLC3 ECU thân xe Bộ khuyếch đại AC ECU chứng nhận SIL CAN-L ECU động cơ CAN-H (ECM) ECU điều khiển EPS ECU trượt J/C: Giắc đấu dây Mạch đầu cuối (120 ohm)
 13. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 13 8. MPX CAN – Dây truyền tín hiệu và loại dẫn động • Thông số về dây truyền tín hiệu Daây truyeàn tín hieäu Ñaëc ñieåm Ñöôøng truyeàn naøy laø moät caép daây xoaén. for CAN Vieäc truyeàn döõ lieäu dieãn ra baèng caùch caáp ñieän aùp Hi Daây ñoâi hay Döông (+) vaø Lo hay Aâm (-) ñeán hai ñöôøng daây ñeû xoaén göûi moâtò tín hieäu (Daãn ñoäng baèng cheânh leäch ñieän aùp) for AVC-LAN Ñöôøng truyeàn naøy moûng vaø nheï hôn so vôùi caëp daây xoaén. Daây ñôn AV Ñieän aùp ñöôïc caáp ñeán daây naøy ñeå daãn ñoäng vieäc for BEAN, LIN, etc. truyeàn tín hieäu (Daãn ñoäng baèng ñieän aùp daây ñôn) Dẫn động bằng điện áp chênh lệch Dẫn động bằng điện áp dây đơn Hi Hi ECU ECU ECU ECU Lo Lo
 14. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 14 8. MPX CAN – Dẫn động bằng điện áp chênh lệch • Điện áp chênh lệch tạo ra giữa hai dây được phát hiện dưới dạng tín hiệu dữ liệu, và có đặc điểm là nó không thể dễ bị ảnh hưởng bới nhiễu từ bên ngoài. Dẫn động bằng điện áp chênh lệch Dẫn động bằng điện áp dây đơn 3.5 V 4.0 V 2.5 V 0V 1.5 V Dữ liệu 1 0 1 0 0 1 0 1 Dữ liệu Nhiễu Nhiễu Hủy lẫn nhau 0 1 0 ? Không bình 1 0 1 0 thường
 15. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 15 8. MPX CAN – Hệ thống truy cập • CSMA/CR (Carrier Sense Multiple Access with Collision Resolution) Carrier Sense Multiple Access Trễ việc truyền dữ liệu cho đến khi việc truyền dữ ECU liệu khác kết thúc. Nếu đường truyền được kích hoạt. Data Data Data ECU ECU ECU Theo dõi các hoạt động của đường truyền ECU ECU Collision Resolution Bắt đầu truyền dữ liệu, nếu đường truyền không đuợc kích hoạt. ECU Data Data Data ECU Data Collision ECU ECU ECU ECU Priority is high Nếu vài ECU truyền dữ liệu cùng một lúc, việc truyền dữ liệu bị dừng và bắt đầu truyền lại với dữ liệu có mức ưu tiên cao nhất
 16. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 16 8. MPX CAN – Phát dữ liệu Broadcast Communication Dữ liệu được gửi từ một ECU đến các ECU tham dự. Data ECU ECU ECU ECU ECU
 17. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 17 8. MPX CAN – Gói dữ liệu SOF RTR Control Field Response Identifier Field Data CRC EOF Gói dữ liệu Frame Feature No. of Bits SOF Start of Frame 1 Identifier Field Suggest the contents of a message and a priority 11 RTR Request to send data 1 Control Field Suggest data length code (number of bytes in data field) 6 Data Field Variable frame (min. 0 byte to max. 8 byte) 0 - 64 CRC Cyclic Redundancy Check: Suggest an error detection code 15 Response Matching CRC report 2 EOF End of Frame 7
 18. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 18 8. MPX CAN – Phát hiện lỗi • CAN kiểm tra dữ liệu gửi đi bằng CRC  Nếu nó là “không tôt”: sau khi phát hiện lỗi, gió bị lỗi đuợc tạo ra ngay lập tức và nó được gửi đến ECU tham dự. Detecting Error Data CRC Error Flag Error Delimiter Error Frame Frame Feature No. of Bits Error Flag Notification of error detection 6 – 12 Error Delimiter Frame delimiter between error flame and other frame 8
 19. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 19 8. MPX LIN LIN (Local Interconnect Network) – LIN là một chuẩn truyền dữ liệu nối tiếp mới với chi phí thấp nhằm sử dụng cho những hệ thống điện nằm rải rác, những nơi mà không cần phải có CAN.
 20. Camry 2007 HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE 20 8. MPX LIN – Kiểu kết nối • Bao gồm ECU Chủ, được nối với CAN và một vài ECU phụ. • ECU chủ có một chức năng cổng kết nối và nhận những thông tin khác nhau từ CAN [CAN] ECU ECU ECU ECU Master ECU (e.g. ECU Thân xe) Slave ECU Slave ECU Slave ECU Slave ECU [LIN] (e.g. Công tắc chính cửa sổ điện, ECU cửa trời)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2