intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong GIS

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:54

0
89
lượt xem
13
download

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong GIS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Chồng xếp bản đồ, tìm kiếm không gian, tạo vùng đệm, nội suy không gian, đo đạc tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Xử lý dữ liệu trong GIS

 1. Chương 4. XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG GIS Trong chương này sẽ giới thiệu các thành phần của HTTTĐL bao gồm phần cứng, phần mềm, con người, dữ liệu và các phương pháp. Các hợp phần này tạo nên 3 hệ thống con của HTTTĐL đó là: • Hệ thống nhập dữ liệu. • Hệ thống quản trị dữ liệu. • Hệ thống xuất dữ liệu. 1/26/16 1
 2. NỘI DUNG CHÍNH I. Chồng xếp bản đồ (Map Overlaying) II. Tìm kiếm không gian (Searching) III. Tạo vùng đệm (Buffer Zone) IV. Nội suy không gian (Spatial Interpolation) V. Đo đạc tính toán (Area Calculation) Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 3. I. CHỒNG XẾP BẢN ĐỒ • Khi muốn trả lời các câu hỏi như: -Loại sử dụng đất nào nằm bên trong khu vực bị ngập lụt? -Vùng nào sẽ bị ô nhiễm và phải di rời? -Loại đất nào phù hợp với việc trồng cà phê? → Lúc đó chúng ta phải chồng ghép bản đồ Đây là chức năng dùng để so sánh hai hay nhiều lớp dữ liệu để tìm ra mối quan hệ của một đối tượng nào đó trong các lớp khác nhau. Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 4. CHỒNG XẾP BẢN ĐỒ • Phân tích chồng ghép đơn giản là tạo ra một bảng dữ liệu hay một biểu đồ thể hiện sự chồng ghép của hai đối tượng, hai hình hay hai lớp khác nhau • Ví dụ: Sự chồng ghép của hai lớp này để tìm ra những loại đất nào nằm trong khu vực bị ngập lụt. Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 5. CHỒNG XẾP BẢN ĐỒ Sự chồng ghép lớp dữ liệu là để so sánh mối quan hệ giữa hai hay nhiều lớp dữ liệu. Chức năng phân tích không gian của ArcView có thể so sánh để xác định đối tượng cụ thể được chồng ghép ở đâu. Ví dụ: Kết quả của việc chồng ghép là tìm thấy được đất nông nghiệp nằm trong khu vực ngập lụt Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS ( [ Landuse] = "Agr" ) and ( [Flood Zone] = 1 )
 6. CHỒNG GHÉP SỐ HỌC Chồng ghép bằng phương pháp số học dùng các phép toán học trong khi chồng ghép như : + (cộng), - (trừ), * (nhân), / (chia), mod, div, sqrt.... Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 7. CHỒNG GHÉP SỐ HỌC Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 8. CHỒNG GHÉP SỐ HỌC Phương pháp chồng ghép số học được thể hiện ở chức năng Map Calculator Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 9. VÍ DỤ 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 A B H·y x©y dùng b¶n ®å C biÕt C =A+B Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 10. CHỒNG GHÉP BẢN ĐỒ DÙNG BIỂU THỨC LOGIC A B Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 11. CÁC PHÉP LOGIC A B A and B A o r B A xo r B No t A 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 12. BÀI TẬP 1 B A B A C C (A and B) or C A and (B or C) Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 13. BÀI TẬP 2 B B A C A C D D (A or C) and (B or D) (A or B) and (C or D) Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 14. BÀI TẬP 3 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 A B X©y dùng b¶n ®å C biÕt C =A and B X©y dùng b¶n ®å C biÕt C =A or B Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 15. CHỒNG GHÉP LOGIC Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 16. Cho 3 bản đồ A, B và C 1 0 3 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 5 1 1 2 1 4 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 1 0 0 0 4 2 A B C D Hãy viết kết quả bản đồ D với câu lệnh sau: D = (A=B) and (A C) E = (A=B) or (A C) H = (A=B) xor (A C) Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 17. CHỒNG GHÉP BẢN ĐỒ DÙNG BIỂU THỨC CÓ ĐIỀU KIỆN • Phương pháp chồng ghép dùng biểu thức có điều kiện là quá trình máy tính kiểm tra các số liệu trên bản đồ có thoả mãn một điều kiện nào đó cho trước hay không? • Câu lệnh có dạng là: BDSP = If (, Câu lệnh 1, Câu lệnh 2) • Câu lệnh kiểm tra nếu đúng thực hiện , ngược lại thực hiện Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 18. Ví dụ: A Cho hai bảnB đồ A và B 0 như sau 22, 25, 26, 28, 5 5 6 7 2 6 7 20, 22, 21, 22, 4 4 5 7 7 3 4 5 19, 16, 21, 21, 6 4 3 2 9 3 5 8 18, 19, 20, 23, 5 2 2 2 3 2 1 7 Hãy xây dựng bản đồ C theo câu lệnh sau C = if (A>20, B+3, B+2) Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
 19. BÀI TẬP • Hãy viết câu lệnh để xây dựng bản đồ C thoả mãn các điều kiện sau: – Nếu bản đồ A lớn hơn 4 lần giá trị của bản đồ B và nếu giá trị của bản đồ A 21 thì bản đồ C bằng 10, ngược lại bằng 0. – Nếu bản đồ A
 20. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU DẠNG VECTOR Ch4 - Xử lý dữ liệu GIS
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2