intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 5 - Phan Trọng Tiến (2016)

Chia sẻ: Dien_vi10 Dien_vi10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
70
lượt xem
7
download

Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 5 - Phan Trọng Tiến (2016)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 5: Xử lý dữ liệu trong GIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Chồng xếp bản đồ (Map Overlaying), tìm kiếm không gian (Searching), tạo vùng đệm (Buffer Zone),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 5 - Phan Trọng Tiến (2016)

8/24/16<br /> <br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)<br /> (CH5 – XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG GIS)<br /> Phan Trọng Tiến<br /> Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa CNTT<br /> Học Viện Nông nghiệp Việt Nam<br /> Website: http://timoday.edu.vn<br /> Email: phantien84@gmail.com<br /> <br /> NỘI DUNG CHÍNH<br /> Chồng xếp bản đồ (Map Overlaying)<br /> II.  Tìm kiếm không gian (Searching)<br /> III.  Tạo vùng đệm (Buffer Zone)<br /> IV.  Nội suy không gian (Spatial Interpolation)<br /> V.  Đo đạc tính toán (Area Calculation)<br /> I. <br /> <br /> Xử lý dữ liệu GIS<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 8/24/16<br /> <br /> I. CHỒNG XẾP BẢN ĐỒ<br /> q  Khi muốn trả lời các câu hỏi như:<br /> <br /> -Loại sử dụng đất nào nằm bên trong khu vực bị ngập lụt?<br /> -Vùng nào sẽ bị ô nhiễm và phải di rời?<br /> -Loại đất nào phù hợp với việc trồng cà phê?<br /> → Lúc đó chúng ta phải chồng ghép bản đồ<br /> Đây là chức năng dùng để so sánh hai hay nhiều lớp dữ<br /> liệu để tìm ra mối quan hệ của một đối tượng nào đó<br /> trong các lớp khác nhau.<br /> <br /> Xử lý dữ liệu GIS<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHỒNG XẾP BẢN ĐỒ<br /> q  Phân tích chồng ghép đơn<br /> <br /> giản là tạo ra một bảng dữ<br /> liệu hay một biểu đồ thể hiện<br /> sự chồng ghép của hai đối<br /> tượng, hai hình hay hai lớp<br /> khác nhau<br /> q  Ví dụ: Sự chồng ghép của hai<br /> <br /> lớp này để tìm ra những loại<br /> đất nào nằm trong khu vực bị<br /> ngập lụt.<br /> <br /> Xử lý dữ liệu GIS<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8/24/16<br /> <br /> CHỒNG XẾP BẢN ĐỒ<br /> <br /> Sự chồng ghép lớp dữ liệu là để so<br /> sánh mối quan hệ giữa hai hay<br /> nhiều lớp dữ liệu. Chức năng phân<br /> tích không gian của ArcView có thể<br /> so sánh để xác định đối tượng cụ<br /> thể được chồng ghép ở đâu.<br /> Ví dụ: Kết quả của việc chồng<br /> ghép là tìm thấy được đất nông<br /> nghiệp nằm trong khu vực ngập lụt<br /> ( [ Landuse] = "Agr" ) and ( [Flood<br /> Zone]<br /> Xử lý dữ<br /> liệu GIS= 1 )<br /> <br /> 5<br /> <br /> CHỒNG XẾP SỐ HỌC<br /> <br /> Chồng ghép bằng phương pháp số học dùng các<br /> phép toán học trong khi chồng ghép như :<br /> + (cộng), - (trừ), * (nhân), / (chia), mod, div,<br /> sqrt....<br /> <br /> Xử lý dữ liệu GIS<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 8/24/16<br /> <br /> CHỒNG XẾP SỐ HỌC<br /> <br /> Xử lý dữ liệu GIS<br /> <br /> 7<br /> <br /> CHỒNG XẾP SỐ HỌC<br /> Phương pháp chồng<br /> ghép số học được thể<br /> hiện ở chức năng Map<br /> Calculator<br /> <br /> Xử lý dữ liệu GIS<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 8/24/16<br /> <br /> VÍ DỤ<br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> H·y x©y dùng b¶n ®å C biÕt C = A+B<br /> <br /> Xử lý dữ liệu GIS<br /> <br /> CHỒNG XẾP LOGIC<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> Xử lý dữ liệu GIS<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2