intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

174
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Kế toán ngân hàng Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng nhằm trình bày khái niệm, đối tượng, mục tiêu của kế toán ngân hàng, đặc điểm của kế toán ngân hàng, tổ chức kế toán ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng - Chương 1

 1. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG NỘI DUNG: 1. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 2. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 3. Tổ chức Kế toán Ngân hàng
 2. 1. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 1.1. KHÁI NIỆM Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. (Luật Kế toán Việt Nam 2003) Kế toán Ngân hàng là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính về tình hình hoạt động của ngân hàng.
 3. 1. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 1.2.ĐỐI TƯỢNG Phương trình kế toán: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu (Assets = Liabilities + Owner’s equity)
 4. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________________________
 5. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________________________
 6. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________________________
 7. 1. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 1.2.ĐỐI TƯỢNG TÍN TÍN TÀI SẢN CHO VAY CHO VAY PHIẾU PHIẾU TIỀN GỬ TIỀN GỬI I NHNN HOẶC NHNN HOẶC KHO KHO BẠC, CK BẠC, CK TCTD KHÁC TCTD KHÁC H kiểm CHIẾT CHIẾT do N ược lợi TiỀN TiỀN lực thu đ g lai KHẤU KHẤU MẶT MẶT ồn Ngu à có thể tươn so át v tế trong CK CK inh TÀI TÀI íc h k Đ ẦU Đ ẦU GÓP VỐN GÓP VỐN TƯ TƯ SẢN SẢN KHÁC KHÁC TÀI SẢN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỐ ĐỊNH
 8. 1. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 1.2.ĐỐI TƯỢNG NỢ PHẢI TRẢ GIẤY TỜ GIẤY TỜ TIỀN GỬII TIỀN GỬ CÓ GIÁ CÓ GIÁ TỪ TỪ KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG Nghĩa vụ hiện tại của NH phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà NH phải thanh toán từ nguồn lực của mình PHẢIITRẢ PHẢ TRẢ VAY NHNN VAY NHNN THUẾ THUẾ TCTD KHÁC TCTD KHÁC PHẢIITRẢ PHẢ TRẢ KHÁC KHÁC
 9. 1. Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của Kế toán Ngân hàng 1.2.ĐỐI TƯỢNG VỐN CHỦ SỞ HỮU VỐ G DƯ N ẶN CP ĐI TH ỐN ỀU V LỆ Giá trịịvốn Giá tr vốn của chủ sở hữu của chủ sở hữu trên tài sản trên tài sản , KD Ậ N CÁ KQ HU C IN QU LỢ ỸN CỔ PHIẾU H QUỸ
 10. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________________________
 11. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________________________
 12. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________________________
 13. 2. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 2.1.Giới hạn và phạm vi phản ánh của KTNH: Chủ thể kinh doanh: Hội sở - Chi nhánh Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán cho hoạt động của Hội Hội sở sở và toàn ngân hàng cũng như hợp nhất BCTC nếu NH có Cty con hoặc Cty liên kết, liên doanh,… Ngoài công việc như PGD, CN còn thực hiện chế độ Chi nhánh thông tin báo cáo theo đúng quy định của nhà nước. •Xử lý nghiệp vụ phát sinh Phòng GD •In sao kê giao dịch (liệt kê chứng từ), sổ KT chi tiết •In sao kê hoạt động (Báo cáo tình hình hoạt động).
 14. 2. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 2.1.Giới hạn và phạm vi phản ánh của KTNH (tt): Hoạt động liên tục Đơn vị tiền tệ ổn định Kỳ kế toán
 15. 2. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 2.2.Các nguyên tắc kế toán áp dụng Giá gốc Historical cost Cơ sở dồn tích Accrual basis Phù hợp Matching principle Nhất quán Consistency Thận trọng Prudence Trọng yếu Materiality
 16. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________________________
 17. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________________________
 18. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________________________
 19. 2. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 2.2.Các nguyên tắc kế toán áp dụng GIÁ GỐC CƠ SỞ DỒN TÍCH •TS phải được ghi nhận theo giá  Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính gốc. Giá gốc của TS được tính theo của NH liên quan đến TS, NPT, số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo nguồn vốn CSH, DT, CP phải giá trị hợp lý của TS đó vào thời được ghi sổ kế toán vào thời điểm điểm TS được ghi nhận. Giá gốc phát sinh, không căn cứ vào thời của TS không được thay đổi trừ khi điểm thực tế thu hoặc thực tế chi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. tiền hoặc tương đương tiền
 20. 2. Đặc điểm của Kế toán Ngân hàng 2.2.Các nguyên tắc kế toán áp dụng PHÙ HỢP NHẤT QUÁN •Việc ghi nhận DT và CP phải phù •Các chính sách và phương pháp hợp với nhau. Khi ghi nhận một kế toán NH đã chọn phải được khoản DT thì phải ghi nhận một áp dụng thống nhất ít nhất trong khoản CP tương ứng có liên quan một kỳ kế toán năm. Trường đến việc tạo ra DT đó. CP tương hợp có thay đổi chính sách và ứng với DT gồm CP của kỳ tạo ra phương pháp kế toán đã chọn thì DT và CP của các kỳ trước hoặc phải giải trình lý do và ảnh CP phải trả nhưng liên quan đến hưởng của sự thay đổi đó trong DT của kỳ đó. phần thuyết minh BCTC
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2