intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Nguyễn Thị Hải Bình

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

196
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại trình bày mục tiêu về kế toán ngân hàng là gì, đối tượng và đặc điểm của KTNH, môi trường kế toán, nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng. Mời các bạn sinh viên và giáo viên tham khảo tài liệu này để công việc học tập và giảng dạy được thuận lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 - Nguyễn Thị Hải Bình

 1. KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH     KHOA KTTC
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO  GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG- TS NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  KẾ TOÁN NGÂN HÀNG- TS TRƯƠNG THỊ HỒNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 3. GIỚI THIỆU MÔN HỌC  2 phần: ­ Tổng quan ­ Kế toán một số nghiệp vụ cơ bản
 4. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH  Chương 1: Tổng quan về KTNH  Chương 2: Ngân quỹ  Chương 3: Hoạt động thanh toán qua ngân hàng  Chương 4: Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ  Chương 5: Nghiệp vụ thanh toán quốc tế  Chương 6: Nghiệp vụ huy động vốn  Chương 7:Nghiệp vụ tín dụng  Chương 8: Nguồn vốn và xác định kết quả kinh doanh trong NHTM
 5. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 6. Mục tiêu  Các vấn đề nghiên cứu: 1. Kế toán ngân hàng là gì 2. Đối tượng và đặc điểm của KTNH 3. Môi  trường  kế  toán,  nguyên  tắc  và  chuẩn  mực kế toán 4. Tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng
 7. KẾ TOÁN NGÂN HÀNG   Ngân hàng, ngân hàng thương mại  Kế toán => Kế toán ngân hàng 
 8. Ngân hàng  Lịch sử hình thành và phát triển   Tổ chức hệ thống ngân hàng tại Việt Nam  Thực trạng hoạt động ngân hàng hiện nay
 9. Các chức năng cơ bản của NH hiện đại
 10. Khái niệm kế toán Nhận diện Đo lường Ghi Báo cáo tính toán chép kế toán Nghiệp vụ kinh tế Giá trị/hiện vật Sổ kế toán cung cấp (tăng/giảm Tài sản của đơn vị) thông tin
 11. Khái niệm KTNH  Kế toán ngân hàng là việc thu thập, ghi  chép, xử lý, phân tích các nghiệp vụ kinh  tế, tài chính về hoạt động tiền tệ, tín dụng  và dịch vụ ngân hàng dưới hình thức chủ  yếu là giá trị để phản ánh, kiểm tra toàn bộ  hoạt động kinh doanh của đơn vị ngân  hàng, đồng thời cung cấp thông tin cần  thiết cho các đối tượng quan tâm
 12. Kế toán ngân hàng thương mại  Hoạt động kế toán  Thực hiện trong NHTM  Cung cấp thông tin kinh tế tài chính về hoạt  động của NHTM cho các đối tượng quan  tâm
 13. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN NHTM  Là công cụ quản lý kinh tế­tài chính, đối tượng  phản ánh trước hết của kế toán ngân hàng là vốn  và sự vận động của vốn trong hoạt động về tiền  và sự vận động của vốn tệ, thanh toán, tín dụng đối nội đối ngoại của hệ  thống NH ­ Vốn của hệ thống NH nói chung hay từng đơn vị  NH nói riêng luôn tồn tại dưới hai hình thức là  nguồn vốn và sử dụng vốn ­ Đối tượng của KTNH còn là kết quả của sự vận  động của vốn của NH
 14. Nguồn vốn của NHTM  Vốn tự có và coi như tự có: ­ Vốn điều lệ ­ Quỹ dự trữ ­ Các loại quỹ của NH ­ Lãi chưa phân phối ­ Vốn cố định  Vốn quản lý và huy động  Các loại vốn khác
 15. Sử dụng vốn của NHTM  Chi mua sắm TCSĐ  Chi cho công tác quản lý  Cấp vốn cho đơn vị phụ thuộc  Gửi tiền tại NHNN  Nộp quỹ dự trữ bắt buộc tại NHNN  Sử dụng vốn cho vay  Dùng vốn liên doanh liên kết, đầu tư…  Dùng vốn để kinh doanh ngoại tệ vàng bạc đá  quý  Sử dụng vốn vào các mục đích khác…
 16. Sự vận động của vốn  Đối tượng của KTNH còn là kết quả của sự  vận động của vốn của NH, nói cách khác  KTNH phải phản ánh các khoản thu nhập  chi phí và kết quả của hoạt động ngân  hàng
 17. Đặc điểm đối tượng KTNH  Chủ yếu tồn tại dưới hình thái giá trị  Có mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với  đối tượng của các đơn vị, tổ chức kinh tế,  cá nhân  Có quy mô và phạm vi lớn và có sự tuần  hoàn thường xuyên liên tục   Có sự khác biệt giữa đối tượng KTNHTM và  KTNHNN
 18. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN NGÂN HÀNG  Tính tổng hợp cao( tính xã hội cao)  Xử lý nghiệp vụ theo quy trình công nghệ  nghiêm ngặt chặt chẽ  Tính kịp thời và chính xác cao độ  Khối lượng chứng từ lớn và phức tạp
 19. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NHTM  Phản ánh các nghiệp vụ kịp thời, chính xác  trung thực, khách quan toàn diện…theo  các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán  Phân tích và cung cấp thông tin cho nhà  quản lý  Giám sát nghiêm ngặt mọi nghiệp vụ của  ngân hàng, đảm bảo an toàn tài sản cho  ngân hàng và khách hàng
 20. MÔI TRƯỜNG KẾ TOÁN,  NGUYÊN TẮC VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2