intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

65
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 1: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phân chia các nước theo trình độ phát triển, bản chất của tăng trưởng và phát triển kinh tế, đánh giá tăng trưởng kinh tế, các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

 1. KINH TẾ PHÁT TRIỂN Th.S Nguyễn Quỳnh Hoa Khoa Kế hoạch và Phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân
 2. Giới thiệu môn học: Tại sao chúng ta cần nghiên cứu Kinh tế Phát triển (Development Economics)? Đối tƣợng và nội dung nghiên cứu của kinh tế học phát triển là gì?
 3. Nội dung môn học Chuyên đề I: Những vấn đề lý luận chung: chƣơng 1, chƣơng 3, chƣơng 4 Chuyên đề II: Các nguồn lực của tăng trƣởng kinh tế: Chƣơng 5, chƣơng 7 Chuyên đề III: Các chính sách phát triển kinh tế: Chƣơng 9
 4. CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
 5. NỘI DUNG CỦA CHƢƠNG  Sự phân chia các nƣớc theo trình độ phát triển  Bản chất của tăng trƣởng và phát triển kinh tế.  Đánh giá tăng trƣởng kinh tế  Các nhân tố tác động đến tăng trƣởng kinh tế
 6. Sự phân chia các nƣớc theo trình độ phát triển Sự xuất hiện của các nƣớc thế giới thứ 3 Sự phân chia các nƣớc theo mức thu nhập Sự phân chia các nƣớc theo trình độ phát triển con ngƣời Sự phân chia các nƣớc theo trình độ phát triển kinh tế
 7. Sự xuất hiện các nƣớc “thế giới thứ 3” “Thế giới thứ 1”: các nƣớc có nền kinh tế phát triển, đi theo con đƣờng TBCN, còn gọi là các nƣớc “phƣơng Tây” “Thế giới thứ 2”: các nƣớc có nền kinh tế tƣơng đối phát triển, đi theo con đƣờng XHCN, còn gọi là các nƣớc “phía Đông” “Thế giới thứ 3”: các nƣớc thuộc địa mới giành độc lập sau thế chiến 2, nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.
 8. Sự phân chia các nƣớc theo mức thu nhập Hệ thống phân loại của Ngân hàng thế giới (WB): Dựa vào GNI bình quân đầu ngƣời (USD/ngƣời – WDR 2010) - Các nƣớc có thu nhập cao: > $ 11906 - Các nƣớc có thu nhập TBình: $976 – $11 905 + thu nhập trung bình cao: $3.856 - $11 905 + thu nhập trung bình thấp: $976 -$3 855 - Các nƣớc có thu nhập thấp:
 9. Sự phân chia các nƣớc theo mức thu nhập (tiếp) Hệ thống phân loại của Liên hiệp quốc (UN): Dựa vào GDP bình quân đầu ngƣời (USD/ngƣời) - Các nƣớc có thu nhập cao: > $ 10 000 - Các nƣớc có thu nhập TBình: $736 – $10 000 + thu nhập trung bình cao: $3 000 - $10 000 + thu nhập trung bình thấp: $736 - $3 000 - Các nƣớc có thu nhập thấp:
 10. Sự phân chia các nƣớc theo trình độ phát triển con ngƣời UNDP dựa vào HDI để phân loại: Nhóm nƣớc có HDI cao: HDI > 0,8 Nhóm nƣớc có HDI trung bình: HDI từ 0,5 đến 0,8 Nhóm nƣớc có HDI thấp: HDI < 0,5
 11. Sự phân chia các nƣớc theo trình độ phát triển kinh tế  Các nƣớc phát triển (DCs): Khoảng trên 40 nƣớc với điển hình là các nƣớc G7  Các nƣớc công nghiệp hóa mới (NICs): Trƣớc đây: 11 nƣớc điển hình là các nƣớc Đông Á, Hiện nay: 9 nƣớc  Các nƣớc xuất khẩu dầu mỏ (OPEC): 13 nƣớc.  Các nƣớc đang phát triển (LDCs): > 130 nƣớc
 12. Đặc điểm chung của các nƣớc đang phát triển  Mức sống thấp  Tỷ lệ tích lũy thấp  Trình độ kỹ thuật của sản xuất thấp  Năng suất lao động thấp  Tỷ lệ tăng dân số và số ngƣời sống phụ thuộc cao
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2