intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Giới thiệu chung

Chia sẻ: Mhnjmb Mhnjmb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
256
lượt xem
47
download

Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Giới thiệu chung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Kinh tế quốc tế nhằm mục tiêu trình bày về đặc điểm các hoạt động kinh tế quốc tế, mục tiêu và nội dung nghiên cứu kinh tế quốc tế, phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế, lịch sử phát triển của các lý thuyết kinh tế quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 1: Giới thiệu chung

 1. Chương 1: Giới thiệu chung 1.1 Đặc điểm các hoạt động kinh tế quốc tế 1.2 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu kinh tế quốc tế 1.3 Phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế 1.4 Lịch sử phát triển của các lý thuyết kinh tế quốc tế Kinh tế Quốc tế 1
 2. 1.1 Đặc điểm các hoạt động kinh tế quốc tế  Đặc trưng của các hàng hoá và dịch vụ trong các nền kinh tế  Tiềm lực và vai trò của các công ty đa quốc gia (MNCs) và xuyên quốc gia (TNCs)  Xu hướng liên kết kinh tế quốc tế  Hệ thống thương mại WTO Kinh tế Quốc tế 2
 3. Kinh tế Quốc tế 3
 4. 1.2 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu KTQT  Mục tiêu Sự phụ thuộc về mặt kinh tế giữa các quốc gia Đặc trưng dòng chảy của hàng hoá, dịch vụ và thanh toán giữa các nước Chính sách định hướng các dòng chảy Tác động tới phúc lợi Kinh tế Quốc tế 4
 5. 1.2 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu KTQT  Các nội dung chính  Thương mại quốc tế o Hàng hoá hữu hình và vô hình o Gia công o Tái xuất khẩu và chuyển khẩu o Xuất khẩu tại chỗ  Sự dịch chuyển các nguồn lực quốc tế o Lao động o Công nghệ o Vốn tư bản  Tài chính quốc tế o Thị trường ngoại tệ và tỷ giá o Cán cân thanh toán quốc tế Kinh tế Quốc tế 5
 6. 1.3 Phương pháp nghiên cứu  Trừu tượng hóa  Phân tích và tổng hợp  Phương pháp mô hình hóa  Phương pháp phân tích nhân tố Kinh tế Quốc tế 6
 7. 1.4 Lịch sử phát triển các lý thuyết kinh tế quốc tế  Lý thuyết trường phái trọng thương (1500-1800)  Lý thuyết lợi thế tuyệt đối (A. Smith, 1776)  Lý thuyết lợi thế so sánh (D. Ricardo, 1817)  Lý thuyết dư thừa nhân tố và TMQT (E. Heckscher & B.Ohlin, 1933)  Nghịch lý Leontief (1947)  Lý thuyết dòng các sản phẩm trùng lặp (Linder, 1960s)  Lý thuyết về chu kỳ sống của sản phẩm và khoảng cách công nghệ (R. Vernon & Posner, 1966)  Lý thuyết thương mại trong nội bộ ngành CN (Helpman, Krugman & Lancaster, 1979)  Lý thuyết TM và cạnh tranh không hoàn hảo (Stolper & Samuelson (1941)  Lý thuyết lợi thế cạnh tranh (M. Porter, 1990s)  .... Kinh tế Quốc tế 7
 8. 12 yếu tố đánh giá năng lực cạnh tranh Kinh tế Quốc tế 8
 9. Tài liệu dùng cho môn học  Slides  Giáo trình:  Kinh tế học quốc tế, Nguyễn Tài Vượng, 2009  International economics, Dominique Salvatore, 1997.  International economics: Theory and policy, Krugman & Obstfeld, 2003  Tài liệu điện tử Kinh tế Quốc tế 9
 10. Các Website có liên quan  Thông tin kinh tế VN http://www.vneconomy.com  Thông tin hội nhập của VN .dei.gov.vn  Bộ công thương .moit.gov.vn  Tổ chức ASEAN .asean.or.id  Thông tin thuế APEC .apectariff.org  Tổ chức thương mại thế giới .wto.org  Quỹ tiền tệ quốc tế .imf.org  Ngân hàng thế giới .worldbank.org  Liên minh châu âu .europa.eu.int  Trung tâm TMQT .intracen.org  Diễn đàn kinh tế thế giới .weforum.org  …. Kinh tế Quốc tế 10
 11. Yêu cầu đối với học viên  Dự lớp và tham gia vào bài giảng 10%  Tiểu luận môn học 15%  Thi giữa kỳ 15%  Thi cuối kỳ 60% Kinh tế Quốc tế 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản