intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Kinh tế tài nguyên nước 1 (dùng cho các lớp cao học) - PGS. TS Ngô Thị Thanh Vân

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:148

0
100
lượt xem
30
download

Bài giảng Kinh tế tài nguyên nước 1 (dùng cho các lớp cao học) - PGS. TS Ngô Thị Thanh Vân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế tài nguyên nước 1 trình bày các nội dung: Quản lý tài nguyên nước, kinh tế cấp nước công cộng, kinh tế năng lượng thủy điện, những vấn đề áp dụng trong quản lý tài nguyên nước công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế tài nguyên nước 1 (dùng cho các lớp cao học) - PGS. TS Ngô Thị Thanh Vân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI<br /> Khoa Kinh tế và Quản lý<br /> PGS. TS Ngô Thị Thanh Vân<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> KINH TẾ<br /> TÀI NGUYÊN NƯỚC 1<br /> (Dùng cho các lớp Cao học)<br /> <br /> HÀ NỘI – 6/2011<br /> <br /> i<br /> <br /> Môc lôc<br /> Chương 1 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC<br /> 1.1 Đặt vấn đề<br /> 1.2 Nhu cầu dùng nước và sử dụng nước<br /> 1. 3 Quy hoạch tài nguyên nước<br /> 1.3.1 Các phương pháp lập quy hoạch<br /> 1.3.2 Quy hoạch tài nguyên nước ở Việt Nam<br /> 1.4 Pháp chế<br /> 1.4.1 Giới thiệu chung<br /> 1.4.2 Luật tài nguyên nước và pháp chế sau luật<br /> 1.5 Những chính sách liên quan đến quản lý tài nguyên nước<br /> 1.6 Cấp quản lý<br /> 1.7 Các nhóm dùng nước<br /> 1.7.1 Khái niệm chung<br /> 1.7.2 Các nhóm dùng nước<br /> 1.8 Đồng bằng Mê Kông và lưu vực sông Mê Kông<br /> 1.9 Xu thế quản lý tài nguyên nước quốc gia<br /> Tài liệu tham khảo chương 1<br /> CHƯƠNG 2 Kinh tế cấp nước công cộng<br /> 2.1<br /> Tổng quan<br /> 2.2<br /> <br /> Các thành phần chi phí<br /> <br /> 2.2.1 Sự cần thiết xác định giá nước<br /> 2.2.2 Các thành phần chi phí của nước<br /> 2.3<br /> Phân tích kinh tế và tài chính<br /> 2.3.1 Thặng dư xã hội<br /> 2.3.2 Phân tích tài chính và kinh tế<br /> 2.4<br /> Cân bằng cung cấp nước và nhu cầu dùng nước<br /> 2.5<br /> Đánh giá giá trị của nước<br /> 2.5.1 Đặt vấn đề<br /> 2.5.2 Thảo luận các phương pháp đánh giá<br /> 2.6<br /> Phí, thuế và trợ cấp<br /> 2.7<br /> <br /> Thảo luận<br /> <br /> Tài liệu tham khảo chương 2<br /> <br /> ii<br /> Chương 3 Kinh tế năng lượng thuỷ điện<br /> 3.1 Tổng quan về thuỷ điển ở Việt Nam<br /> 3.2 Phân tích chi phí và lợi ích<br /> 3.2.1 Các bước tiến hành của phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng<br /> 3.2.2 Xác định các tác động tiềm năng<br /> 3.2.3 Đánh giá kinh tế các tác động và phương pháp đánh giá thích hợp<br /> 3.3 Tiêu chí đánh giá dự án<br /> 3.3.1 Giá trị hiện tại và tỉ lệ chiết khấu<br /> 3.3.2 Các chỉ tiêu để đánh giá dự án<br /> 3.4 Các bước phân tích độ nhạy<br /> 3.4.1 Xác định các biến quan trọng<br /> 3.4.2. Tính toán kết quả của những thay đổi trong những biến số chính<br /> 3.4.3 Kết luận từ sự phân tích độ nhạy<br /> 3.5 Đưa ra phương án tốt nhất<br /> 3.6 Tổng giá trị kinh tế, đánh giá hệ sinh thái<br /> 3.7 Kinh tế sử dụng nước đa mục tiêu<br /> 3.7.1 Một thách thức để cân bằng lợi ích – chi phí để cho sự cần thiết<br /> 3.7.2 Khó khăn trong việc cân bằng “Chi phí – lợi ích” và “Nhu cầu”<br /> 3.7.3 Bảo vệ môi trường và chi phí đền bù đối với công trình thuỷ điện Yali<br /> 3.8 Thảo luận: Phương pháp, áp dụng và các hạn chế của chúng<br /> Tài liệu tham khảo chương 3<br /> CHƯƠNG 4 NHỮNG VẤN ĐỀ ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN<br /> NUỚC CÔNG CỘNG<br /> 4.1 Tổng quan<br /> 4.2<br /> <br /> Cơ hội và thách thức<br /> <br /> 4.3 Sự quản trị tốt<br /> 4.4 Thu nhập chi phí và hoàn trả lại chi phí<br /> 4.5 Thuế và trợ cấp<br /> 4.5.1 Thuế<br /> 4.5.2 Trợ cấp<br /> 4.6<br /> <br /> Những thách thức quốc tế đối với Việt Nam<br /> <br /> 4.7 Các chỉ số giám sát<br /> 4.8 Ví dụ áp dụng quản lý cho một dự án<br /> Tài liệu tham khảo chương 4<br /> <br /> iii<br /> Lời nói đầu<br /> Kinh tế Tài nguyên nước 1 là môn học được giảng dạy cho cao học thạc sỹ cho<br /> các học viên thuộc chuyên ngành Kinh tế tài nguyên và môi trường, Khoa Kinh tế và<br /> Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi.<br /> Môn học nhằm cung cấp cho các học viên các khả năng chính chắc chắn về Kinh tế<br /> Tài nguyên nước, bao hàm toàn bộ các khái niệm quan trọng và các phương pháp, mà<br /> chúng sẽ được giải thích trong ngữ cảnh của các áp dựng được lựa chọn:<br /> •<br /> Kinh tế cấp nước công cộng<br /> •<br /> Kinh tế năng lượng thuỷ điện<br /> Hơn nữa các học viên sẽ được đưa ra để ứng dụng kinh tế đối với các vấn đề liên quan<br /> đến quản lý tài nguyên nước công cộng và đối với chiến lược phát triển quôc gia.<br /> Sau khi học xong môn học này, các học viên sẽ:<br /> •<br /> Hiểu được về các khái niệm và phương pháp quan trọng về phân tích kinh tế trong<br /> quản lý tài nguyên nước, hiểu được các áp dụng và giới hạn điển hình của chúng;<br /> •<br /> Hiểu được làm thế nào để áp dụng số liệu và phương pháp đối với phân tích thực<br /> tế;<br /> •<br /> Hiểu được làm thế nào áp dụng số liệu và phương pháp trong một cách tới hạn; và<br /> •<br /> Có thể viết báo cáo rõ ràng mạch lạc, trong khi giải thích các tính không chắc<br /> chắn và các giả định.<br /> Bài giảng bao gồm 4 chương, do PGS. TS. Ngô Thị Thanh Vân biên soạn.<br /> Bài giảng được soạn mới nên không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận được<br /> sự góp ý của bạn đọc để lần xuất bản sau được tốt hơn. Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ<br /> email: vanngo@wru.vn<br /> Tác giả<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1 QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC<br /> 1.1 Đặt vấn đề<br /> Quản lý tài nguyên nước là tập hợp các hoạt động mang tính kỹ thuật, thể chế, quản<br /> lý, luật pháp và vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu quy hoạch, phát triển và quản lý tài<br /> nguyên nước một cách bền vững.<br /> Quản lý tài nguyên nước còn có thể coi là một quá trình bao gồm toàn bộ các hoạt động<br /> quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi.<br /> <br /> Hình1.1: Quản lý bền vững tài nguyên nước<br /> Hình 1.1 cho thấy biểu đồ khái niệm quản lý tài nguyên nước vì sự phát triển bền vững.<br /> Điểm trọng tâm của quản lý tài nguyên nước bền vững là sự cân bằng giữa cung và cầu<br /> về nước liên quan tới hàng hoá và dịch vụ. Hệ thống thuỷ lợi (WRS), bao gồm cơ sở hạ<br /> tầng công trình thuỷ lợi (tự nhiên và nhân tạo) và nền tảng thể chế, chính sách, pháp<br /> luật (khuôn khổ thể chế), sẽ cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho đối tượng sử dụng nước<br /> (WU). Đây là các hoạt động sử dụng nước trong cộng đồng. WRS chỉ cung cấp nước<br /> cho các hộ dùng nước (WU) trên cơ sở nhu cầu thực tế, thường được biểu hiện dưới<br /> mức sẵn sàng trả chi phí nước, chứ không phải là trên cơ sở dự đoán mơ hồ. Mức quan<br /> tâm thực tế của WU là điều kiện cần có để đảm bảo sự bền vững của cung cả về số<br /> lượng lẫn chất lượng.<br /> Các hoạt động phát triển tài nguyên nước diễn ra trong mối tương quan giữa WRS và<br /> WU. Các hoạt động này ảnh hưởng đến cả thực trạng của cơ sở nguồn lực môi trường<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản