intTypePromotion=3

Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà hình sự sơ thẩm

Chia sẻ: Dxfgbfcvbc Dxfgbfcvbc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
78
lượt xem
23
download

Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà hình sự sơ thẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà hình sự sơ thẩm nhằm trình bày các nội dung chính như: chuẩn bị trước khi ra phiên toà, thủ tục bắt đầu phiên tòa, xét xử phiên tòa, tranh luận tại tòa và tuyên án nghị án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà hình sự sơ thẩm

 1. KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TẠI PHIÊN TOÀ HÌNH SỰ SƠ THẨM
 2. Cơ cấu bài giảng 1- Chuẩn bị trước khi ra phiên toà 2- THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TOÀ 3 - Xét hỏi tại phiên toà 4 - TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TOÀ 5 – TUYÊN ÁN VÀ NGHỊ ÁN
 3. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI RA PHIÊN TOÀ ĐỌC LẠI BÀI BÀO CHỮA, BẢO VỆ ĐỂ XEM CÓ CẦN SỬA CHỮA, BỔ SUNG GÌ KHÔNG CÁC TÀI LIỆU CHỨNG CỨ CÓ CHUẨN BỊ CÁC TÀI LIỆU, TRONG HỒ SƠ VỤ ÁN CHỨNG CỨ VÀ SẮP XẾP CHÚNGĐỂ THUẬN TIỆN CÁC TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN CHO VIỆC SỬ DỤNG TẠI (ĐỌC KỸ VĂN BẢN, TÀI LIỆU, PHIÊN TOÀ ĐẤNH DẤU NHỮNG ĐIỂM CẦN THIẾT) Nội dung LẬP KẾ HOẠCH XÉT HỎI Yêu cầu
 4. KẾ HOẠCH XÉT HỎI CỦA LUẬT SƯ Xác định người cần xét hỏi (xét hỏi để làm rõ vấn đề nào của vụ án?) Xác định thứ tự xét hỏi (người nào hỏi trước? Lần lượt hỏi những ai?) Xác định phạm vi hỏi đối với người tham gia tố tụng Phạm vi hỏi bị cáo Phạm vi hỏi người bị hại Phạm vi hỏi người làm chứng  Phạm vi hỏi nguyên đơn, bị đơn dân sự Phạm vi hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  Phạm vi hỏi người giám định
 5. Dự kiến các câu hỏi với từng người tham gia tố tụng  Về hình thức: Câu hỏi phải ngắn gọn, cụ thể, không hiểu theo nhiều nghĩa. Không đặt câu hỏi phức tạp đối với thân chủ của mình nếu chưa có sự thống nhất trước.
 6.  Về nội dung:  Dự kiến hỏi bị cáo.  Dự kiến hỏi người bị hại.  Dự kiến hỏi người làm chứng Dự kiến đề nghị công bố lời khai
 7. BẮT ĐẦU PHIÊN TOÀ (KHAI MẠC PHIÊN TOÀ ( Đ . 201 – 205 – BLTTHS ) THEO DÕI DANH THEO DÕI VIỆC SÁCH NHỮNG CHỦ TOẠ KIỂM CHO Ý KIẾN NGƯỜI ĐƯỢC TRA CĂN CƯỚC VÀ GIẢI THÍCH VỀ THỦ TỤC BẮT TRIỆU TẬP QUYỀN VÀ NGHĨA ( CÓ MẶT, VỤ CỦA ĐẦU PHIÊN TOÀ VẮNG MẶT ) THÂN CHỦ
 8. THEO DÕI DANH SÁCH NHỮNGNGƯỜI ĐƯỢC TRIỆU TẬP( CÓ MẶT, VẮNG MẶT ) CĂN CỨ ĐIỀU BÁO CÁO DANH GHI CHÉP DANH 185,186,187,189, SÁCH NHỮNG SÁCH NGƯỜI 190,191,192,193 BLTTHS, NGƯỜI ĐƯỢC ĐƯỢC TRIỆU CHUẨN BỊ Ý TRIỆU TẬP TẬP CÓ MẶT, KIẾN VỀ VIỆC VẮNG MẶT NGƯỜI ĐƯỢC TRIỆU TẬP VẮNG MẶT (NẾU CẦN)
 9. SỰ CÓ MẶT CỦA KSV VÀ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG TẠI PHIÊN TOÀ BẮT BUỘC Bị cáo ( TRỪ K2, Đ187 ) ( Đ. 187 ) BẮT BUỘC Không gửi Người bào (TRỪ TH GỬI TRƯỚC Trước BBC BBC) Chữa(Đ190 ) HOÃN Người bị hại, VẮNG Tuỳ trường NĐDS, BĐDS hợp PHIÊN KHÔNG BẮT ... ( Đ. 191 ) MẶT TOÀ BUỘC Tuỳ trường Người làm hợp chứng(Đ192 ) KHI ĐƯỢC TOÀ Người giám Tuỳ trường ÁN TRIỆU TẬP định(Đ193 ) hợp
 10. THEO DÕI VIỆC CHỦ TOẠ KIỂM TRA CĂN CƯỚC VÀ GIẢI THÍCH QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÂN CHỦ Theo dõi chủ toạ Nếu thấy có sự toạ kiểm tra căn vi phạm thủ tục cước và giải tố tụng thì thích quyền và nghĩa vụ chuẩn bị ý kiến đề xuất để đề xuất với HĐXX
 11. CHO Ý KIẾN VỀ THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TOÀ ĐỒNG Ý ĐỀ XUẤT BẢO TRIỆU TẬP HOÃN ĐƯ A ĐẢM THÊM TÀI NGƯỜI LÀM PHIÊN QUYỀN LIỆU TỐ TỤNG TOÀ CHỨNG CHO THÕN CHỦ
 12. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC XÉT HỎI TẠI PHIÊN TOÀ A . MỤC ĐÍCH B . YÊU CẦU
 13. A. MỤC ĐÍCH 1- Bào chữa cho bị cáo theo hướng không phạm tội Làm rõ sự vô lý, mâu thuẫn của các chứng cứ buộc tội để bác bỏ chúng ( hỏi người bị hại, người làm chứng buộc tội . . . )  Làm rõ tính hợp lý, phù hợp của các chứng cứ gỡ tội ( hỏi bị cáo, người làm chứng gỡ tội . . . )  Làm rõ không có sự việc phạm tội hoặc hành vi của bị cáo không cấu thành tội phạm
 14. 2- Bào chữa cho bị cáo theo hướng giảm nhẹ  Làm rõ nguyên nhân, điều kiện và hoàn cảnh phạm tội  Làm rõ các tình tiết có lợi cho bị cáo ( bị cáo giữ vai trò đồng phạm; động cơ, mục đích phạm tội . . . )  Làm rõ các tình tiết giảm nhẹ  Làm rõ các đặc điểm về nhân thân bị cáo  Làm rõ những khoản đòi bồi thường không có căn cứ pháp luật
 15. B . YÊU CẦU Xét hỏi một cách toàn diện và đầy đủ  Xét hỏi khách quan,không hỏi để đổ tội cho người khác  Không giải thích khi xét hỏi
 16. XÉT HỎI TẠI PHIÊN TOÀ( Đ . 206 – 216 BLTTHS) Theo dõi diễn biến tại phiên toà - Nghe đọc cáo trạng; ghi chép những điều cần thiết - Nghe HĐXX, KSV, LS khác xét hỏi và các câu trả lời của người được hỏi CHÚ Ý: -CẦN GHI CHÉP NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG -PHÂN TÍCH CÂU HỎI, CÂU TRẢ LỜI -PHÁT HIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ CHƯA ĐƯỢC HỎI HOẶC HỎI NHƯNG CHƯA RÕ -DỰ KIẾN CÁC CÂU HỎI Đưa ra các yêu cầu ( nếu cần )
 17. LUẬT SƯ XÉT HỎI TẠI PHIÊN TOÀ YÊU CẦU CÁC CÂU HỎI CÁCH ĐẶT CÂU HỎI CÂU NỘI DUNG CÂU -DỄ HIỂU, CHÍNH XÁC CÂU HỎI NHẰM LÀM RÕ HỎI -ĐỐI VỚI NGƯỜI MÀ VẠCH CÁC TÌNH TIẾT BỔ HỎI MÌNH BẢO VỆ KHÔNG RÕ CÓ LỢI CHO SUNG GỢI NÊN ĐẶT CÂU HỎI QUÁ SỰ NGƯỜI MÌNH KHÓ, CHƯA CÓ SỰ TRAO LỜI MỞ GIAN BẢO VỆ ĐỔI KHAI DỐI
 18. TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TOÀ ( Đ . 217 – 221 BLTTHS ) Trình tự KSV TRÌNH BÀY LỜI LUẬN TỘI phát biểu Khi tranh Bị cáo ( người bào chữa ) trình bày luận Lời bào chữa Người TGTT khác trình bày ý kiến Đối đáp Bị cáo nói lời sau cùng Trở lại phần xét hỏi( nếu cần )
 19. KỸ NĂNG TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TOÀ KSV trình LS nghe và ghi chép những điểm cần bày lời luận tội thiết trong lời luận tội của KSV phục vụ cho việc bào chữa hoặc bảo vệ bị cáo Sửa đổi, bổ sung bản luận cứ bào chữa LS trình bày (nếu cần) luận cứ bào chữa Đối đáp với đại diện VKS Đối đáp Đối đáp với người bị hại . Đối đáp với những người tham gia tố tụng khác
 20. TRÌNH BÀY LUẬN CỨ BÀO CHỮA, BẢO VỆ -Trình bày theo đề cương, nhưng không lệ thuộc vào đề cương đã chuẩn bị (tránh bỏ xót, lan man hoặc làm mất sự cảm hoá thuyết phục của lời nói ) -Kỹ năng diễn đạt: + Cần nói và phân tích, lập luận chứ không đọc đề cương có sẵn + Nhìn vào HĐXX để biện hộ +Phải kết hợp lời nói với ánh mắt, nét mặt . . . +Phải kết hợp cả trí thông minh (khối óc) với lòng nhiệt huyết (con tim) để đạt kết quả cao +Phải chú ý điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với nội dung trìnhbày +Khi cần phải đặt câu hỏi tu từ, tự mình trả lời để thu hút sự chú ý +Trước khi dừng lời, phải biểu thị sự tin tưởng vào phán quyết của HĐXX

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản