intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
6
lượt xem
0
download

Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự" trình bày kỹ năng của luật sư trong giai đoạn phúc thẩm; kỹ năng của luật sư trong giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự

 1. Phiếu kỹ thuật bài giảng KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN PHÚC THẨM, GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ 188
 2. KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN PHÚC THẨM, GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ 2. Kỹ năng của 1. Kỹ năng của luật sư trong giai luật sư trong giai đoạn giám đốc đoạn phúc thẩm. thẩm, tái thẩm 189
 3. 1. KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN PHÚC THẨM, GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ Xác Chuẩn Xác Tham định Viết Chuẩn bị tham định nội gia điều đơn bị hồ sơ gia dung phiên kiện kháng kháng phiên kháng toà phúc kháng cáo cáo toà phúc cáo thẩm cáo thẩm 190
 4. 1.1. ĐIỀU KIỆN KHÁNG CÁO Người có quyền (Đ58) Thời hạn (Điều 59) Đương sự đs: 15 ngày Đại diện đương sự VKS cùng cấp: 15 ngày VKS trên 1 cấp: 30 ngày 191
 5. 1.2. XÁC ĐỊNH NỘI DUNG KHÁNG CÁO Những vấn đề về Vấn đề về án quyền, nghĩa vụ phí của đương sự 192
 6. 1.3 VIẾT ĐƠN KHÁNG CÁO Xác định toà án nhận đơn Tóm tắt quyết định của bản án sơ thẩm Nội dung gì không đồng ý, vì sao? Yêu cầu cụ thể 193
 7. 1.3. ĐƠN KHÁNG CÁO -Kính gửi: -Tôi là: -Căn cứ vào bản án sơ thẩm số -Việc quyết định nghĩa vụ (quyền) là không đúng - vì vậy, Yêu cầu (cụ thể). - ghi rõ ngày tháng làm đơn, ký tên. 194
 8. 1.4. CHUẨN BỊ HỒ SƠ KHÁNG CÁO Nộp tạm ứng Các giấy tờ Đơn án phí (trong cần thiết kháng thời hạn khác (nếu cáo kháng cáo: Đ có) 31/2) 195
 9. 1.5. CHUẨN BỊ THAM GIA PHIÊN TOÀ PHÚC THẨM Nếu ls bắt đầu Nghiên Chuẩn bị tham gia, thì cứu Điều bản luận phải nghiên cứu 65 cứ lại hồ sơ vụ án 196
 10. 1.6. THAM GIA PHIÊN TOÀ PHÚC THẨM (giống phiên toà sơ thẩm) 1. Có mặt đúng giờ, lưu ý tác phong 2. Ghi chép đầy đủ diễn biến 3. Lưu ý việc hđxx giải quyết những vấn đề về thủ tục 4. Trình bày bản luận cứ (kết hợp với diễn biến tại phiên toà). 197
 11. 2. KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM 1. Xác định điều 2. Viết đơn kiện giám đốc khiếu nại thẩm, tái thẩm. 198
 12. 2.1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM Cònthời Còn thời hạnkháng hạn kháng Có kháng nghị nghị nghị của người có thẩm quyền (Đ.72, Đ80 pl luật tctand) Có căn cứ kháng nghị 199
 13. 2.2. CĂN CỨ KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM (Đ71) 1. Việc điều tra không đầy đủ 2. Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án 3. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng 4. Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật 200
 14. 2.2. CĂN CỨ KHÁNG NGHỊ TÁI THẨM (Đ78) 1. Mới phát hiện tình tiết quan trọng mà đương sự đã không thể biết 2. Đã xác định lời khai của người làm chứng, kết luận của giám định viên, lời dịch của người phiên dịch rõ ràng không đúng sự thật hoặc giả mạo bằng chứng 3. Thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên cố tình làm sai lệnh hồ sơ vụ án hoặc cố tình kết luận trái pháp luật 4. Bản án hình sự, dân sự hoặc quyết định của cơ quan, tổ chức mà toà án dựa vào để giải quyết vụ án đã bị huỷ. 201
 15. 2.3. THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM 1. Thời 1. Thời hạnhạn kháng kháng 3. Nếu 3. Nếu 2. Thời 2. Thời hạn hạn nghị giám nghị giám đốc đốc kháng nghị kháng nghị kháng nghị kháng nghị tái tái thẩm: ba thẩm: ba năm, năm, kể kể không gây không gây thẩm: một thẩm: một năm, năm, từ khi từ khi bản bản án, án, thiệt hại thiệt hại thì thì kể từ kể từ phát phát hiện hiện quyết định quyết định có có hiệu hiệu không bị không bị có căn có căn cứcứ kháng kháng lực pháp lực pháp luật luật hạn chế hạn chế thời thời nghị (đ79) nghị (đ79) (đ73) (đ73) gian gian 202
 16. 2.4. VIẾT ĐƠN KHIẾU NẠI 1. Đơn khiếu nại phải nói rõ lý do khiếu nại, những đề nghị cụ thể: - Đề nghị kháng nghị - Mục đích 2. Giử đơn khiếu nại tới người có quyền kháng nghị 3. Chờ đợi? 203
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2