intTypePromotion=3

Bài giảng Lập trình Java: Chương 3 - Java cơ bản (TT)

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
38
lượt xem
4
download

Bài giảng Lập trình Java: Chương 3 - Java cơ bản (TT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Lập trình Java: Chương 3 do Lăng Uy Tín biên soạn; mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về khái niệm mảng, khai báo mảng, duyệt mảng. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Java: Chương 3 - Java cơ bản (TT)

Java Cơ bản (TT)<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> Khái niệm Mảng<br />  Khai báo mảng<br />  Duyệt mảng<br /> <br /> <br /> Khái niệm Mảng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mảng là các ô nhớ liên tiếp nhau. Truy xuất các<br /> ô nhớ này thông qua chỉ số của nó.<br /> Trong Java, mảng là kiểu dữ liệu tham chiếu.<br /> Bạn có thể định nghĩa một mảng với bất kỳ<br /> kiểu dữ liệu nào (kiểu đơn nguyên hay kiểu<br /> tham chiếu).<br /> Java tự động kiểm tra giới hạn mảng ở thời<br /> gian chạy giúp cho việc truy cập chiều dài của<br /> một mảng.<br /> <br /> Khai báo biến mảng<br /> <br /> <br /> Cách khai báo:<br /> ◦ int myNumbers[];<br /> ◦ String myStrings[];<br /> <br /> <br /> <br /> Điều này chỉ tạo ra một biến tham chiếu<br /> (chưa tạo ra các phần tử mảng).<br /> <br /> Tạo các phần tử mảng<br /> <br /> <br /> Cú pháp:<br /> ◦ myNumbers = new int[10];<br /> ◦ myStrings = new String[10];<br /> <br /> <br /> <br /> Để tạo ra đối tượng dữ liệu tham chiếu sử dụng toán<br /> tử new.<br /> ◦ Các đối tượng String có thể được tạo ra từ các hằng chuổi<br /> ◦ Các phần tử Mảng có thể cũng được tạo ra sử dụng các hằng<br /> số, hằng chuổi,…<br /> myNumbers = {1, 2, 3, 4, 5};<br /> <br /> <br /> <br /> Lưu ý trong ví dụ trên, myStrings là một tham chiếu tới<br /> một mảng các tham chiếu.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản