intTypePromotion=3

Bài giảng Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI - XVIII

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
246
lượt xem
45
download

Bài giảng Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI - XVIII

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI - XVIII thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI - XVIII trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI - XVIII

 1. Bài giảng Lịch sử 10 Chương III: Việt nam từ thế kỉ Xvi đến hết thế kỉ xviii Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập 2. Đất nước bị chia cắt 3. Nhà nước phong kiến ở đàng ngoài 4. Chính quyền ở đàng trong
 2. Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập a. Sự sụp đổ của nhà Lê, nhà Mạc thành lập - Đầu thế kỉ XVI, nhà Lê sơ lâm vào khủng hoảng, suy yếu - Các thế lực phong kiến nổi dậy tranh chấp quyền lực, mạnh nhất là Mạc Đăng Dung - 1527 Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê, lập nên triều Mạc Mạc Đăng Dung(1527 – 15) Khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVI
 3. Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII b. Chính quyền nhà Mạc - Nhà Mạc xây dựng chính quyền theo mô hình nhà Lê - Do sự chống đối của cựu thần nhà Tiền cổ nhà Mạc Lê và nhaõn daõn nhaứ Maùc bũ coõ laọp Cổng phía Tây thành nhà Mạc
 4. Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập 2. Đất nước bị chia cắt * Chiến tranh Nam – Bắc triều - Nguyễn Kim nổi dậy ở Thanh Nam triều Hoá dựng lên triều Lê Trung hưng -> chính quyền Nam triều được thiết lậ - Năm 1545 – 1592 chiến tranh Nam - Bắc triều bùng nổ -> Nhà Mạc bị lật đổ Di tích thành nhà Mạc (Lạng Sơn)
 5. Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII 2. Đất nước bị chia cắt * Chiến tranh Nam – Bắc triều * Chiến tranh Trịnh – Nguyễn - Năm 1627 – 1672 chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ Thuận Hoá - Naờm 1672 hai beõn giaỷng hoứa laỏy soõng Gianh laứm giụựi tuyeỏn -> Đất nước bị chia làm hai: Đàng Trong - Đàng Ngoài Bản đồ hành chính thời Lê sơ
 6. Sông Gianh Sông Gianh
 7. Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII Làm việc nhóm 3.Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoà Nhóm 1: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Đàng Ngoài? - Tổ chức bộ máy nhà nước Nhóm 2: Thi cử và luật pháp của Đàng Ngoài? Nhóm 3: Tổ chức quân đội? Nhóm 4: Chính sách đối ngoại?
 8. Triều Lê Phủ chúa (Bù nhìn) (Nắm quyền) Chính quyền địa Chính quyền TƯ Quan văn Quan võ 6 phiên phương (như cũ) 12 trấn Phủ Huyện (châu) Xã
 9. Hội chầu triều Lê (thế kỉ XVII)
 10. Phủ chúa Trịnh (thế kỉ XVII)
 11. Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII 3.Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoà - Thi cử và luật pháp giữ nguyên như thời Lê sơ - Quân đội: Ưu binh Ngoại binh - Đối ngoại: Hoà hiếu với nhà Thanh
 12. Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII Làm việc nhóm: 4. Chính quyền ở Đàng Trong Nhóm 1:VÏ s¬ ®å tỉ chøc chÝnh quyỊn §µng Trong cho ®Õn n¨m 1744? - Từ thế kỉ XVII lãnh thổ Đàng Trong được mở rộng dần vào Nam Nhóm 2: VÏ s¬ ®å tỉ chøc chÝnh quyỊn §µng Trong thêi chĩa - Tổ chức chính quyền: NguyƠn (1744)
 13. chính quyền Đàng Trong đến năm 1744 chính quyền Đàng Trong năm 1744 Chúa Nguyễn Phủ chúa Nguyễn (xưng Vương) chính chính quyền TƯ quyền ĐP 12 dinh 3 ti 6 bộ Dinh Phủ Huyện Tổng Xã Phủ Tổng Huyện Xã
 14. Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII 4. Chính quyền ở Đàng Trong - Từ thế kỉ XVII lãnh thổ Đàng Trong được mở rộng dần vào Nam - Tổ chức chính quyền: - 1744 chúa Nguyễn xưng Vương
 15. Bài tập củng cố Câu 1: Cuộc nội chiến Nam – Bắc triều kéo dài trong khoảng thời gian nào? A. Từ năm 1527 - 1592 B. Từ năm 1545 - 1592 C. Từ năm 1545 - 1555 D. Từ năm 1559 - 1677 Câu 2:Triều Mạc kết thúc vai trò cai trị nước ta vào thời gian nào? A. Năm 1592 B. Năm 1545 C. Năm 1667 D. Năm 1677 Câu 3: Khi cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều đang tiếp diễn thì nội bộ Nam triều như thế nào? A. Đoàn kết để chống Bắc triều B. Đã nẩy sinh mầm mống của sự chia rẽ C. Đã diễn ra mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ Nam triều D. Đã nẩy sinh mầm mống của sự chia rẽ nhưng không ảnh hưởng đến nội bộ Nam triều
 16. Câu 4: để tránh âm mưu bị ám hại của họ Trịnh, Nguyễn Hoàng đã tìm cách vào trấn thủ ở đâu? A.Thanh Hoá B. Quảng C. Thuận Hoá D. Thuận Quảng Nam Câu 5: Vì sao Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ ở mạn Nam? A.Tránh sự xung đột Nam – Bắc triều B. Tập hợp nhân dân khai hoang C. Tránh âm mưu bị ám hại của họ Trịnh D. Tất cả các lí do trên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản