intTypePromotion=3

Bài giảng Lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỷ XIX

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

0
436
lượt xem
68
download

Bài giảng Lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỷ XIX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỷ XIX thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỷ XIX trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỷ XIX

 1. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX)
 2. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước-chính sách ngoại giao: - Sau khi đánh bại triều Tây Sơn, 1802 Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế (Gia Long)  Nhà Nguyễn thành lập (đóng đô ở Phú Xuân) - Năm1804, đặt tên nước là Việt Nam sau đổi thành Đại Nam * Tổ chức bộ máy nhà nước: - Chính quyền trung ương được tổ chức VUA theo mô hình thời Lê Sơ - Đơn vị hành chính địa phương: 6 Bé Ngù sö ®µi Hµn l©m viÖn
 3. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước-chính sách ngoại giao: Gia Long Minh Mạng
 4. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước-chính sách ngoại giao: * Tổ chức bộ máy nhà nước: B¾c - Chính quyền trung ương tổ chức theo mô thµnh hình thời Lê Sơ. - Đơn vị hành chính địa phương: Trùc doanh + Thời Gia Long đất nước chia làm 3 vùng Bắc thành (Bắc bộ ngày nay) Gia Định thành (Nam bộ ngày nay) Trực doanh (Trung bộ ngày nay) Gia §Þnh thµnh
 5. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước-chính sách ngoại giao: * Tổ chức bộ máy nhà nước: Nhà Lê Nhà Nguyễn - Chính quyền trung ương tổ chức theo mô 13 Đạo Tỉnh hình thời Lê Sơ. - Đơn vị hành chính địa phương: Phủ Phủ + Thời Gia Long đất nước chia làm 3 vùng Bắc thành(Bắc bộ ngày nay) Huyện Gia Đinh thành (Nam bộ ngày nay) Huyện Các Trực doanh (Trung bộ ngày nay) Châu + Minh Mạng chia cả nước thành 30 tỉnh Châu và 1 phủ Thừa Thiên. Tổng + Các phủ, huyện, châu, tổng, xã như cũ Xã Xã
 6. So sánh bộ máy Nhà nước thời Nguyễn với thời Lê sơ + Giống nhau: đều tập trung quyền lực vào tay vua. + Khác nhau : có cải cách về hành chính .
 7. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước-chính sách ngoại giao: * Tổ chức bộ máy nhà nước: - Tuyển chọn quan lại: chủ yếu thông qua giáo dục thi cử. - Luật pháp: ban hành “ Hoàng Triều luật lệ” với hơn 400 điều luật hà khắc - Quân đội: tổ chức quy củ, trang bị đầy đủ, song lạc hậu, thô sơ.
 8. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước-chính sách ngoại giao: Lính cận vệ thời Nguyễn
 9. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước-chính sách ngoại giao: Súng thần công thời Nguyễn
 10. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước-chính sách ngoại giao: Thuyền chiến dưới thời Nguyễn
 11. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước-chính sách ngoại giao: * Tổ chức bộ máy nhà nước: * Đối ngoại: - Phục tùng nhà Thanh. - Bắt Lào và Chân Lạp thần phục. - “Đóng cửa” với các nước phương Tây.
 12. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước-chính sách ngoại giao: 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn: Hoạt động nhóm * Nhóm 1: Tình hình nông nghiệp * Nhóm 2: Tình hình thủ công nghiệp * Nhóm 3: Tình hình thương nghiệp * Nhóm 4: Nhận xét tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn
 13. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước-chính sách ngoại giao: 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn: * Nông nghiệp: - Ban hành lại chính sách quân điền, nhưng tác động không lớn. - Khuyến khích khai hoang bằng nhiều hình thức. - Huy động nhân dân sửa đắp đê điều, nạo vét kênh mương. - Trong nhân dân ,kinh tế tiểu nông cá thể vẫn duy trì như cũ.  Nền nông nghiệp thuần phong kiến, lạc hậu.
 14. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước-chính sách ngoại giao: 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn: * Thủ công nghiệp: - TCN nhà nước được tổ chức với quy mô lớn với nhiều nghành như: đúc tiền, chế tạo vũ khí, đóng thuyền, làm đồ trang sức… - TCN dân gian được duy trì song chịu sự quản chế của nhà nước - Xuất hiện một số nghề mới như: in tranh dân gian  Đã có tiếp cận với kỹ thuật mới song vẫn lạc hậu và bị nhà nước quản chế
 15. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX)
 16. Chương IV: VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (Nửa đầu thế kỉ XIX) 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước-chính sách ngoại giao: 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn: * Nông nghiệp: * Thủ công nghiệp: * Thương nghiệp: - Phát triển chậm do thuế khoá của nhà nước. - Nhà nước nắm độc quyền buôn bán với các nước láng giềng. - Dè dặt với phương Tây. - Đô thị tàn lụi dần.  Tác động: Không tạo điều kiện cho sự phát triển giao lưu và mở rộng sản xuất, không xuất phát từ nhu cầu tự cường dân tộc mà xuất phát từ mua bán của triều đình.
 17. PHỐ CỔ HỘI AN
 18. PHỐ HIẾN xưa và nay

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản