intTypePromotion=3

Bài giảng Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
135
lượt xem
29
download

Bài giảng Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

 1. Bài 36 : Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
 2. Bài 36 : Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân 1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp.Những cuộc đấu tranh đầu tiên. 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỷ XIX. 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng.
 3. 1. Sù ra ®êi vµ t×nh c¶nh cña giai cÊp v« s¶n c«ng nghiÖp. Nh÷ng cuéc ®Êu tranh ®Çu tiªn. Chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển làm cho xã hội phân hoá như thế nào? => Chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển làm cho xã hội phân thành 2 giai cấp đối lập nhau về quyền lợi: Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
 4. 1. Sù ra ®êi vµ t×nh c¶nh cña giai cÊp v« s¶n c«ng nghiÖp. Nh÷ng cuéc ®Êu tranh ®Çu tiªn. Đời sống của giai cấp công nhân như thế nào?cuộc sống đó có tác động như thế nào tới giai cấp công nhân? =>>Đời sống của giai cấp công nhân khổ cực,họ bị áp bức bóc lột,làm việc vất vả nhưng lại nhận được đồng lương it ỏi và luôn ở trong cảnh đe doạ bị mất việc .
 5. 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỷ XIX. a.Nguyên nhân cơ bản dẫn tới phong trào đấu tranh của công nhân ở Anh,Pháp,Đức: - Do giai cấp công nhân bị áp bức bóc lột,làm việc vất vả, cuộc sống khổ cực.
 6. 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỷ XIX. Chú giải Phong trào Hiến a.Nguyên nhân cơ bản dẫn tới phong trào đấu tranh của công ở chương Phong trào công nhân Anh,Pháp,Đức: khởi nghĩa b. Các phong trào ANH đấu tranh lớn của công nhân ở nữa đầu thế kỉ(1836 XIX.– 1848) ĐỨC Sơ-lê-din (1844) PHÁP Li-ông (1831) LƯỢC ĐỒ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN Ở TÂY ÂU NHỮNG NĂM 30 - 40 THẾ KỈ XIX
 7. 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỷ XIX. a.Nguyên nhân cơ bản dẫn tới phong trào đấu tranh của công nhân ở Anh,Pháp,Đức: b. Các phong trào đấu tranh lớn của công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX. + Pháp: - Năm 1831,công nhân dệt ở thành phố Li-ông đòi tăng lương ,giảm giờ làm. - Năm 1834,công nhân nhà máy tơ ở thành phố Li-ông khởi nghĩa đòi thiết lập nền cộng hoà.
 8. 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỷ XIX. b. Các phong trào đấu tranh lớn của công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX. + Pháp: - Năm 1831,công nhân dệt ở thành phố Li-ông đòi tăng lương ,giảm giờ làm. - Năm 1834,công nhân nhà máy tơ ở thành phố Li- ông khởi nghĩa đòi thiết lập nền cộng hoà. + Anh: - Năm 1836 – 1848,công nhân tổ chức phong trào Hiến chương đòi tăng lương, giảm giờ làm và phổ thông đầu phiếu. + Đức: - Năm 1844,công nhân dệt vùng Sơ-lê-din khởi nghĩa,phá huỷ nhà máy.
 9. 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỷ XIX. b. Các phong trào đấu tranh lớn của công nhân ở nữa đầu thế kỉ XIX.
 10. - Ở Đức năm 1844, công nhân dệt vùng Sơ–lê–din khởi nghĩa.
 11. 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỷ XIX. a.Nguyên nhân cơ bản dẫn tới phong trào đấu tranh của công ở Anh,Pháp,Đức: b. Các phong trào đấu tranh lớn của công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX. c. Kết quả: -Tất cả các phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân đều bị thất bại. - Nguyên nhân thất bại: + Do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn + Chưa có đường lối chính trị rõ ràng + Phong trào nổ ra lẻ tẻ,mang tính tự phát + Lực lượng của giai cấp tư sản quá mạnh.
 12. 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỷ XIX. a.Nguyên nhân cơ bản dẫn tới phong trào đấu tranh của công nhân ở Anh,Pháp,Đức: b. Các phong trào đấu tranh lớn của công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX. c. Kết quả: d. ý nghĩa: - Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân. - Tạo điều kiện quan trọng cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này.
 13. 2. Phong trào đấu tranh của GCCN ở nửa đầu thế kỷ XIX. 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng. a.Hoàn cảnh ra đời: + Đầu thế kỉ XIX, CNTB bộc lộ những mặt trái của nó: Sự bóc lột tàn nhẫn người lao động,làm cho cuộc sống của người lao động khổ cực,các tệ nạn xã hội diễn ra + Những người tư sản tiến bộ thông cảm với nổi khổ của người lao động mong muốn xây dựng một chế độ tốt đẹp hơn không có tư hữu và bóc lột . =>Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời đại diện là Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê, và Ô- oen.
 14. => Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời đại diện là Xanh-xi- mông, Phu-ri-ê, và Ô- oen. SAINT SIMON ROBERT OWEN CHARLES FOURIER (1760 - 1825) (1771 - 1858) (1772 - 1837)
 15. 2. Phong trào đấu tranh của GCCN ở nửa đầu thế kỷ XIX. 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng. a.Hoàn cảnh ra đời: b.Tích cực và hạn chế: * Tích cực: - Nhận thức được mặt trái của chế độ tư sản là bóc lột người lao động - Phê phán sâu sắc xã hội tư bản, dự đoán về xã hội tương lai .
 16. 2. Phong trào đấu tranh của GCCN ở nửa đầu thế kỷ XIX. 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng. a.Hoàn cảnh ra đời: b.Tích cực và hạn chế: * Tích cực: * Hạn chế: - Không thấy được quy luật phát triển của CNTB. - Không vạch ra con đường giải phóng cho nhân dân lao động. - Không thấy được sứ mệnh của giai cấp vô sản.
 17. 2. Phong trào đấu tranh của GCCN ở nửa đầu thế kỷ XIX. 3. Chủ nghĩa xã hội không tưởng. a.Hoàn cảnh ra đời: b.Tích cực và hạn chế: * Tích cực: * Hạn chế: c.ý nghĩa: - Là trào lưu tư tưởng tiến bộ trong xã hội lúc đó, cổ vũ người lao động đấu tranh. - Là tiền đề ra đời cho học thuyết Mác .
 18. CỦNG CỐ: - Các phong trào đấu tranh lớn của công nhân nửa đầu thế kỉ XIX. - Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Chủ nghĩa xã hội không tưởng.MÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ cña nã.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản