intTypePromotion=3

Bài giảng Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Chia sẻ: Mã Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

0
367
lượt xem
70
download

Bài giảng Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

 1. BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
 2. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789
 3. I/ NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1789 1/ Tỡnh hỡnh kinh tế, xó hội: a. Kinh tế: Căn cứ vào đâu để khẳng định cuối thế kỷ XVIII nước Pháp là 1 nước nông nghiệp lạc hậu ?
 4. Nhìn chung, kinh tế Pháp trước 1789 là một nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển Biểu hiện Nông nghiệp Công – thương nghiệp - Máy móc được sử dụng - Công cụ, kĩ thuật nhiều. lạc hậu. -Buôn bán mở rộng với - Nông dân bị bóc lột nhiều nước. nặng nề.  Chế độ phong kiến -  Mâu thuẫn xã hội kìm hãm gay gắt.
 5. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 b) Chính trị Xã hội. •Pháp Quantheosơ đồ sau rút ra nhận xét về vẫn sát chế tình hình chính trị xã hội nước Pháp độ quân chủ chuyên mạng ? trước cách chế. Vua Louis (1774-1792) có quyền tối thượng và vô hạn LOUIS ( XVI )
 6. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 2 ñaúng caáp coù ñaëc quyeàn Đẳng cấp Khoâng ñoùng thueá Đẳng cấp Quý Tộc PK tăng lữ lớp trên Đẳng cấ p Thứ ba Đại TS Nông dân Dân nghèo TH Tư sản TSản vừa. T.Sản nhỏ • Không có đặc quyền phải đóng mọi thứ thuế •Đẳng cấp 3 mâu thuẩn với chế độ PK chuyên chế thống trị, Yêu cầu xã hội của nước Pháp là phá bỏ chế độ PK.
 7. 25% 50% 10% 15% Nộp thuế cho lãnh chúa Nộp thuế cho nhà thờ Nộp cho nhà nước Phong kiến Phần còn lại nông dân THU NHẬP CỦA NƠNG DÂN PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1789
 8. - Chớnh trị: Duy trỡ chế độ quõn chủ chuyờn chế. - Xó hội : chia thành 3 đẳng cấp. Như vậy đến cuối thế kỷ XVIII do mõu thuẫn về quyền lợi kinh tế, địa vị chớnh trị giữa Đẳng cấp 3 và 2 Đẳng cấp trờn nước Phỏp lõm vào tỡnh trạng khủng hoảng sõu sắc, bỏo hiệu 1 cuộc cỏch mạng đang đến gần.
 9. 2/ Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng Trào lưu triết học ánh sáng Pháp Đại biểu Nội dung - Mông texkiơ • Kịch liệt phờ phỏn cỏc - Vôn te quan điểm lỗi thời lạc - Rutxô hậu. • Đưa ra những lớ thuyết về việc xõy dựng nhà nước mới Ý nghĩa của những tư tưởng đó là gì. 
 10. _ Tấn công vào hệ tư tưởng phong kiến, dọn đường cho cách mạng bùng nổ. Ý nghĩa _ Định hướng cho 1 xã hội mới trong tương lai.
 11. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 c) Những tư tưởng tiến bộ : Những tư tưởng và lý luận xã hội của giai cấp tư sản (triết học Ánh sáng ) của: Môngtexkiơ, Vônte & Ruxô … đã thức tỉnh mọi người và có tác dụng chuẩn bị tích cực cho cuộc Cách Mạng sắp tới. ---------------------
 12. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 2) Cách mạng bùng nổ * Nguyên nhân trực tiếp: khủng hoảng tài chính (nhà nước vay tư sản 5 tỉ Livrơ ) . --------------
 13. II/TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG: 1/ Cỏch mạng bựng nổ. Nền quõn chủ lập hiến: a/ Cỏch mạng bựng nổ: -Ngày 5/5/1789 Hội nghị 3 đẳng cấp - Ngày 14/7/1789 Phỏ ngục Baxti. *Louis XVI trieọu taọp hoọi nghũ 3 ủaỳng caỏp ngaứy5-5-1789 ủeồ vay tieàn& ủaựnh theõm thueỏ mụựi *Ngaứy 9-7-1789 ẹC 3 tửù tuyeõn boỏ laứ Quoỏc Hoọi laọp hieỏn vaứ soaùn thaỷo hieỏn phaựp . *Nhaứ vua vaứ quyự toọc taọp trung quaõn ủoọi treõn ủửụứng Vecxai –Pari . Ngaứy 14-07-1789 quaàn chuựng vuừ trang taỏn coõng vaứ chieỏm nguùc Baxti. Mụỷ ủaàu Caựch Maùng Phaựp. [ Ngaứy 14-07 laứ ngaứy Quoỏc Khaựnh cuỷa nửụực Coọng Hoứa Phaựp ].
 14. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 CUNG ĐIỆN VERSAILLES
 15. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 CUNG ĐIỆN VERSAILLES - (bên trong góc trái )
 16. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
 17. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 CUNG ĐIỆN VERSAILLES(bên trong)
 18. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)
 19. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 CUNG ĐIỆN VERSAILLES (bên trong)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản