intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lịch sử lớp 12 - Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Chia sẻ: Nangthothubon_vn20 Nangthothubon_vn20 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

12
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng tìm hiểu miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ra sức chi viện cho miền Nam; miền Nam đấu tranh chống “Bình Định-lấn chiếm” tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam; giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc; nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử lớp 12 - Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

 1. GIÁO VIÊN: HÀ THỊ NGỌC OANH TRUNG TÂM GDTX – DN LỤC NGẠN MÔN: LỊCH SỬ LỚP: 12A
 2. Câu 1: Việt nam hoá chiến tranh là gì? Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược này ? Câu 2 Viết công thức của chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ và việt nam hoá chiến tranh.
 3. Myõ Ai-xen- Ken­nơ­đi Giôn­xơn Ních­xơn Ford hao Chiến Chiến Chiến Chiến lược lược lược lược VN hoá Chiến Chiến Chiến chiến tranh tranh đơn tranh đặc tranh Cục 1969-1973 phương biệt 1961- bộ 1965- 1954- giữa 1965 1968 1960 Các chiến lược chiến tranh gắn với các đời tổng thống Mỹ
 4. TIẾT 42 BÀI 23 KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 - 1975)
 5. BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XàHỘI Ở  MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 ­  1975) TIẾT 42 I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM. II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG“BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC 1.Chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam TIẾT 43 2.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. IV. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1954 - 1975)
 6. TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XàHỘI Ở MIỀN  BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 ­ 1975) I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM. - Về phía Mĩ: Mĩ và đồng minh rút khỏi nước ta. - Miền Bắc: Vừa khôi phục kinh tế xã hội, vừa tiếp tục chi viện cho miền Nam. LỄ HẠQUÂN CỜ MACV NĂM ĐỘI MĨ 1973 KHISÀI MĨ GÒN RÚT KHỎI PHI CÔNG MĨRÚT ĐƯỢCKHỎI TRAO TRẢ SÀI GÒN
 7. TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XàHỘI Ở MIỀN  BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 ­ 1975) I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ - Mỹ rút quân nhưng vẫn để lại 2 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI, vạn cố vấn, tiếp tục viện trợ RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN quân sự, kinh tế cho Ngụy. NAM. - Chính quyền Sài gòn vi phạm II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH hiệp định Pa ri mở những cuộc CHỐNG“BÌNH ĐỊNH - LẤN hành quân “Bình định - lấn CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN chiếm”. TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN → Tiếp tục chiến lược Việt Nam MIỀN NAM. hoá chiến tranh. 1. Âm mưu Mĩ – Nguỵ Âm mưu của Mĩ, chính quyền Sài Gòn sau hiệp định Pari?
 8. TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XàHỘI Ở MIỀN  BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 ­ 1975) I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ Kẻ thù PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM. Nhiệm vụ II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG“BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM. Con đường 1. Âm mưu Mĩ – Nguỵ 2. Miền Nam chống “bình định - lấn chiếm” a. Chủ trương của Đảng Mặt trận đấu Chủ trương của Đảng tại tranh hội nghị lần 21 BCH TW trong đấu tranh chống bình định lấn chiếm?
 9. TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XàHỘI Ở MIỀN  BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 ­ 1975) I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ Kẻ thù Đế quốc Mĩ – Chính quyền PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI, Nguyễn Văn Thiệu RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM. Nhiệm vụ Tiếp tục cách mạng dân tộc II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH dân chủ nhân dân CHỐNG“BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG Con Bạo lực HOÀN TOÀN MIỀN NAM đường 1. Âm mưu Mĩ – Nguỵ 2. Miền Nam chống “bình định - lấn chiếm” Mặt trận Quân sự, chính trị, ngoại giao a.Chủ trương của Đảng đấu tranh - 7/1973 Hội nghị lần 21 BCHTW Đảng họp xác định:
 10. TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XàHỘI Ở MIỀN  BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 ­ 1975) I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI, * Cuối 1974 đầu 1975 ta giành thắng lợi RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN trong chiến dịch đường 14 (Phước NAM. Long) giải phóng tỉnh Phước Long . Thắng lợi tiêu biểu II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH của nhân dân * Ý nghĩa chiến thắng Phước Long. CHỐNG“BÌNH ĐỊNH - LẤN miền CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC Nam trong đấu - Sự lớn mạnh tranhcủa quân chống ta “bình TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG - Sự suy yếu bất lực– của định lấn quân đội Sài HOÀN TOÀN MIỀN NAM Gòn. chiếm” ? 1. Âm mưu Mĩ – Nguỵ - Khả năng can thiệp hạn chế trở lại của 2. Miền Nam chống “bình định - quân Mĩ . lấn chiếm” - Là cơ sở để Bộ Chính trị, Trung ương a. Chủ trương của Đảng Đảng hạ quyết tâm giải phóng hoàn b. Miền Nam chống “Bình toàn miền Nam một cách kịp thời và định -lấn chiếm” chính xác.
 11. TIẾT 42 BÀI 23:KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XàHỘI Ở MIỀN  BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 ­ 1975) I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ a.Hoàn cảnh PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI, Cuối 1974 – đầu 1975, so sánh lực lụơng ở RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN miền Nam thay đổi mau lẹ, có lợi cho cách NAM. mạng. Đảng đề ra chủ trương + Mĩ rút quân về nước II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG“BÌNH ĐỊNH - LẤN + Quân Nguỵ hoanggiải phóng mang rệu rã, bất lực. CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC + Ta lớn mạnh, lực miền lượngNam phát triển khắp miền Nam. trong hoàn TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM b. Kế hoạch: cảnh nào? Giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 và III. GIẢI PHÓNG HOÀN 1976. TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH Nhưng nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ cơ” chỉ rõ “Nếu thời cơ đến vào đầu QUỐC. hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975” 1. Chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam c. Phương châm: Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, đánh nhanh, thắng nhanh, để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hoá…giảm bớt sự tàn phá
 12. 26 / 3/ 19 75 Lào a. Chiến dịch Tây Nguyên 29 /3/ 19 (4/3-24/3/1975) 75 Cuối tháng 3 đ 24/ 3/1 975 b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng u tháng 4 ầ CAMPUCHIA (21/3-29/3/1975) Sài Gòn: 30/4/1975 2/5/1975 c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4-30/4/1975)
 13. CHIẾN DỊCH “BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” “TRÀN NGẬP LÃNH THỔ CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN”
 14. CHIẾN DỊCH “BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” “TRÀN NGẬP LÃNH THỔ CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN”
 15. PHƯỚC LONG
 16. Nguỵ quân Sài Gòn đổ bộ vào Phước Long
 17. TẤN CÔNG PHƯỚC LONG
 18. Trận chiến Phước Long 6 - 1 -1975 thực chất chỉ là một trận đánh thăm dò của Bắc Việt. Hà Nội muốn thử laị lần chót phản ứng của người Mỹ và độ dẻo của quân lực miền Nam trước khi hình thành kế hoạch tổng tấn công mùa xuân 1975. Họ đã có ngay câu trả lời. Sự im lặng dửng dưng của người Mỹ, và sự khoanh tay thúc thủ của miền Nam nhìn Phước Long bị tràn ngập! Hà Nội đã tìm ra chân lý : Hoa Kỳ đã thực sự bỏ rơi miền Nam và quân lực VNCH trong tâm trạng bị bỏ rơi đã không còn khả năng xoay sở ! Kế hoạch tổng tấn công miền Nam được chính thức hình thành sau trận Phước Long và Tây Nguyên được chọn làm khởi điểm cho cuộc tấn công
 19. TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG PHƯỚC LONG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2