intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết kế toán - Chủ đề 6: Kế toán hoạt động thương mại

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

99
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chủ đề 6: Kế toán hoạt động thương mại thuộc bài giảng Lý thuyết kế toán trình bày mục tiêu về chu trình kinh doanh doanh nghiệp thương mại, hạch toán giao dịch mua hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên, hạch toán giao dịch mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ, xác định giá gốc hàng tồn kho. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết kế toán - Chủ đề 6: Kế toán hoạt động thương mại

 1. Chủ đề 6 Kế toán hoạt động thương mại Lý thuyết kế toán Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 2. Mục tiêu học tập 1. Nắm được chu trình kinh doanh của DN thương mại. 2. Xác định giá gốc HTK. 3. Các phương pháp quản lý HTK 4. Hạch toán giao dịch mua hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên 5. Hạch toán giao dịch mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ 6. Hạch toán giao dịch bán hàng thông thường trong kế khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ 7. Xử lý các TH đặc biệt phát sinh trong bán hàng 8. Xử lý các phương thức bán hàng đặc biệt Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 3. Kế toán hoạt động thương mại Hoạt động Kế toán mua Kế toán bán thương mại hàng hàng Chu kỳ kinh Xác định giá gốc Giao dịch bán hàng doanh của DN HTK – Kế khai thường thương mại Hạch toán mua hàng xuyên HTK của DNTM trong hệ thống Kê Giao dịch bán hàng Các phương pháp khai thường xuyên – Kiểm kê định kỳ kế toán hàng tồn Hạch toán mua hàng Các phương thức kho – kê khai trong hệ thống Kiểm bán hàng đặc biệt thường xuyên và kê định kỳ kiểm kê định kỳ Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 4. Chu kỳ kinh doanh của DN thương mại Thu tiền Khoản Tiền phải thu M u ng a hà hàn á n g B Hàng tồn kho Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 5. Hàng tồn kho của DN thương mại l Chủ yếu gồm: l Hàng hóa mua về để bán (TK 156) l Công cụ dụng cụ (153) l Ngoài ra có thể có Nguyên vật liệu (152) Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 6. Các phương pháp kế toán HTK KẾ KHAI KIỂM KÊ THƯỜNG ĐỊNH Z KỲ XUYÊN Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 7. Phương pháp kê khai thường xuyên • Kế toán tổ chức ghi chép một cách thường xuyên liên tục các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho và tồn kho của vật tư hàng hoá trên các tài khoản phản ánh hàng tồn kho. • Việc kiêm kê HTK cuối kỳ nhằm xác nhận về sự khớp đúng của HTK trên sổ kế toán và trong thực tế => Xác nhận các trường hợp thừa thiếu để xử lý. Trong điều kiện vận dụng kế toán máy hầu hết các DN sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong kế toán HTK Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 8. Phương pháp kiểm kê định kỳ Đặc điểm: 1. Không phản ánh thường xuyên và liên tục tình hình nhập và xuất kho HTK trên các TK theo dõi HTK. 2. Sử dụng TK 611 – Mua hàng để theo dõi tình hình mua sắm HTK. Các nghiệp vụ xuất kho không được theo dõi 3. Gtrị HTK cuối kỳ được xác định thông qua kiểm kê thực tế. 4. Giá trị hàng xuất kho được xác định theo công thức sau: Trị giá vật tư = Trị giá vật tư + Trị giá vật tư - Trị giá vật tư xuất kho tồn đầu kỳ nhập trong kỳ tồn cuối kỳ KL công việc kế toán được giảm thiểu nhưng số liệu không cập nhật, không quản lý được các trường hợp mất mát hoặc thiếu hụt vật tư => Chỉ được sử dụng trong một số TH Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 9. Kế toán mua hàng lXác định giá gốc HTK mua về lKế toán mua hàng theo phương pháp kê khai tx lKế toán mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 10. Giá gốc Hàng tồn kho l Giá gốc hàng tồn kho (còn gọi là trị giá vốn HTK) bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. => Kế toán phải căn cứ vào từng trường hợp nhập kho cụ thể để xác định giá gốc. Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 11. Giá gốc HTK – mua ngoài GIÁ GỐC VẬT TƯ MUA VỀ TRỊ GIÁ MUA CHI TRONG QUÁ TRÌNH THU MUA Giá mua (+) Các Chi vận Chi Chi cho Hao hụt (-) khoản chuyển, kho bộ phận trong Giảm giá hàng thuế bốc dỡ hàng, thu mua định ….. mua; giá trị không bến mức hàng mua bị trả được bãi lại và Chiết hoàn lại khấu thương Thuế nào là mại thuế ko được hoàn lại? Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 12. Giá gốc HTK – mua ngoài l Thuế VAT: được hoàn lại nếu: + DN nộp VAT theo phương pháp khấu trừ Và + Vật tư hàng hóa mua về phục vụ cho các hoạt động có chịu VAT đầu ra l Thuế VAT: không được hoàn lại nếu: + DN nộp VAT theo phương pháp trực tiếp Hoặc + vật tư hàng hóa mua về phục vụ cho các hoạt động không chịu VAT đầu ra Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 13. Giá gốc HTK – Mua ngoài Giảm giá hàng mua hoặc trả lại hàng mua Người mua có thể không hài lòng vì hàng hóa bị hư hại, hỏng hóc hoặc chất lượng kém hoặc không đáp ứng một số yêu cầu nhất định theo HĐ. Trả lại hàng mua Giảm giá hàng mua Trả lại hàng hóa cho người Người mua sẽ tiếp tục giữ bán để khấu trừ công nợ lại hàng nhưng người bán hoặc nhận lại tiền sẽ phải giảm trừ giá bán Các khoản này sẽ được giảm trừ khỏi giá vốn HTK Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 14. Giá gốc HTK – CK thương mại l Chiết khấu thương mại: giảm trừ vào giá bán do mua với khối lượng lớn ⇒ Được giảm trừ với giá gốc HTK Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 15. Giá gốc hàng tồn kho – CK thanh toán Điều khỏan thanh toán Các điều khoản mua chịu có thể cho phép người mua hưởng khoản chiết khấu khi trả tiền sớm. Lợi ích: Người mua có thể tiết kiệm tiền. Người bán có thể rút ngắn chu kỳ kinh doanh. Ví dụ: Điều khoản thanh toán 2/10, n/30, được đọc “hai trên mười, net ba mươi.”: Kỳ hạn thanh toán là 30; 2% chiết khấu nếu thanh toán trong vòng 10 ngày. => Có điều chỉnh giảm vào giá gồc hàng tồn kho không? Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 16. Kế toán mua hàng – kê khai thường xuyên l Giao dịch mua hàng thông thường l Các TH đặc biệt Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 17. TK và chứng từ sử dụng l Các TK phản ánh HTK l TK 153: Công cụ, dụng cụ l TK 156: Hàng hoá l TK 133: VAT được khấu trừ l TK 331: Phải trả người bán l TK 111: Tiền mặt; TK 112: Tiền gửi ngân hàng,... l Chứng từ: Hóa đơn, phiếu nhập kho... Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 18. Tài khoản 133 – VAT được khấu trừ TK 133 - Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ Số thuế TGTGT được Số thuế GTGT: khấu trừ khi mua vật + Đã khấu trừ; tư, hàng hoá TSCĐ + Được hoàn trả; + Hoặc không được khấu trừ Dư nợ: Thuế GTGT được khấu trừ mà chưa khấu trừ vào cuối kỳ . Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 19. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng l Căn cứ vào: Hóa đơn mua hàng, phiếu nhập kho, các chừng khác (HĐ chi phí vận chuyển,...) TK 111, 112, 141, 331,.... TK 133 TK 152,153, 156 Tæng gi¸ ThuÕ GTGT thanh to¸n ®­îc khÊu trõ NhËp kho do mua ngoµi Ví dụ Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
 20. Ví dụ - Hãy xử lý tình huống sau l Ngày 1/8/2009, công ty X mua 500kg hàng hóa A, với đơn giá là 100/kg, chưa kể VAT 10%, theo điều khoản thanh toán là 2/10, n/30. Do mua với khối lượng lớn nên người bán cho DN hưởng chiết khấu thương mại là 1% trên tổng số tiền thanh toán. CF vận chuyển lô hàng đã thanh toán ngay bằng TM là 1000. l Ngày 5/8/2009, công ty X phát hiện 50kg hàng hóa A không đảm bảo yêu cầu chất lượng và trả lại cho người bán. Bên bán chấp nhận nhận lại hàng và giảm trừ số tiền hàng phải trả. l Ngày 9/08/2009, công ty X thanh toán toàn bộ tiền hàng cho người bán. Bộ môn Kế toán, Khoa KT-K’T, HVNH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2