Bài giảng Lympho bào T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào - PGS.TS Đỗ Hòa Bình

Chia sẻ: Tô Tô | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
85
lượt xem
12
download

Bài giảng Lympho bào T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào - PGS.TS Đỗ Hòa Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài học nhằm giúp các bạn trình bày nguồn gốc và quá trình biệt hóa của tế bào lympho T, trình bày chức năng của tế bào lympho T trong đáp ứng miễn dịch, trình bày quá trình hình thành, vai trò của miễn dịch qua trung gian tế bào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lympho bào T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào - PGS.TS Đỗ Hòa Bình

Lympho <br />  bào <br />  T <br />  và <br />  đáp <br />  ứng <br />  <br /> <br />  <br /> miễn <br />  dịch <br />  qua <br />  trung <br />  gian <br />  tế <br />  bào<br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />   <br />  PGS.TS <br />  Đỗ <br />  Hòa <br />  Bình<br /> <br />  <br /> <br /> Mục <br />  tiêu<br /> <br />  <br /> 1.Trình <br />   bày <br />   nguồn <br />   gốc <br />   và <br />   quá <br />   trình <br />   biệt <br />   hóa<br /> <br />  <br /> của <br />  tế <br />  bào <br />  lympho <br />  T. <br />  <br /> 2.Trình <br />   bày <br />   chức <br />   năng <br />   của <br />   tế <br />   bào <br />   lympho <br />   T<br /> <br />  <br /> trong <br />  đáp <br />  ứng <br />  miễn <br />  dịch. <br />  <br /> 3.Trình <br />   bày <br />   quá <br />   trình <br />   hình <br />   thành, <br />   vai <br />   trò <br />   của<br /> <br />  <br /> miễn <br />  dịch <br />  qua <br />  trung <br />  gian <br />  tế <br />  bào. <br />   <br />  <br /> <br /> 1.Lympho <br />  bào <br />  T-­‐nguồn <br />  gốc, <br />  biệt <br />  hóa <br />  <br /> <br />  <br /> 1.1.Nguồn <br />  gốc <br />  & <br />  sự <br />  di <br />  cư <br />  tới <br />  tuyến <br />  ức <br />  <br /> <br />  <br /> 1.2.Quá <br />  trình <br />  biệt <br />  hóa <br />  ở <br />  tuyến <br />  ức <br />  <br /> <br /> TẾ <br />  BÀO <br />  LYMPHO <br />  T <br />  <br /> Các <br />  giai <br />  đoạn <br />  trưởng <br />  thành <br />  của <br />  lympho <br />  T <br />  <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản