intTypePromotion=1

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
49
lượt xem
2
download

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 trình bày về "Tổng quan mạng máy tính". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản, các thành phần cơ bản của mạng, phân loại mạng máy tín, các mô hình kết nối mạng, các mô hình kết nối mạng, kiến trúc hạ tầng vật lý mạng Internet, lịch sử ra đời và phát triển mạng Internet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

MẠNG MÁY TÍNH<br /> Chương 1:<br /> Tổng quan mạng máy tính<br /> <br /> bangtqh@utc2.edu.vn<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. Các khái niệm cơ bản<br /> 2. Các thành phần cơ bản của mạng<br /> 3. Phân loại mạng máy tính<br /> 4. Các mô hình kết nối mạng<br /> 5. Kiến trúc hạ tầng vật lý mạng Internet<br /> 6. Lịch sử ra đời và phát triển mạng Internet<br /> <br /> bangtqh@utc2.edu.vn<br /> <br /> Mạng máy tính - Chương 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.1. Các khái niệm cơ bản<br /> Mạng máy tính, mạng Internet là gì?<br /> PC<br /> server<br /> wireless<br /> laptop<br /> <br /> Hàng triệu thiết bị<br /> – hosts = Hệ thống đầu cuối<br /> – Chạy các ứng dụng mạng<br /> <br /> mobile network<br /> <br /> Đường truyền<br /> Cáp quang, Cáp đồng,<br /> Sóng radio, Vệ tinh.<br /> Tốc độ truyền tải = băng<br /> thông (bandwidth)<br /> <br /> home<br /> network<br /> <br /> global ISP<br /> <br /> smartphone<br /> <br /> wireless<br /> links<br /> wired<br /> links<br /> <br /> router<br /> <br /> Thiết bị định tuyến:<br /> Chuyển các gói tin tới<br /> đích<br /> routers và switches<br /> <br /> bangtqh@utc2.edu.vn<br /> <br /> regional ISP<br /> <br /> institutional<br /> network<br /> <br /> Mạng máy tính - Chương 1<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1. Các khái niệm cơ bản (tt)<br /> Internet:<br /> <br /> mobile network<br /> <br /> – Là mạng của các mạng<br /> – Phân quyền quản lý và kết nối<br /> giữa các ISP<br /> <br /> Giao thức<br /> – Điều khiển quá trình gửi/nhận các<br /> thông điệp<br /> – Vd: TCP, IP, HTTP, Skype,<br /> 802.11<br /> <br /> global ISP<br /> <br /> home<br /> network<br /> <br /> regional ISP<br /> <br /> Chuẩn Internet<br /> – RFC: Request for comments<br /> – IETF: Internet Engineering Task<br /> Force<br /> bangtqh@utc2.edu.vn<br /> <br /> Mạng máy tính - Chương 1<br /> <br /> institutional<br /> network<br /> 4<br /> <br /> 1.1. Các khái niệm cơ bản (tt)<br /> Mạng MT dưới góc độ dịch vụ<br /> Cơ sở hạ tầng viễn thông<br /> <br /> mobile network<br /> <br /> – Cho phép chạy các ứng dụng<br /> mạng:<br /> – Web, VoIP, email, trò chơi,<br /> giao dịch điện tử, chia sẽ tệp<br /> tin<br /> <br /> global ISP<br /> <br /> home<br /> network<br /> <br /> regional ISP<br /> <br /> Những dịch vụ viễn thông cung<br /> cấp cho các ứng dụng<br /> – Sự vận chuyển dữ liệu tin cậy<br /> từ nguồn tới đích<br /> – Sự vận chuyển dữ liệu “tốt<br /> nhất có thể” (không tin cậy)<br /> <br /> institutional<br /> network<br /> <br /> Mạng máy tính - Chương 1<br /> <br /> bangtqh@utc2.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br /> Giao thức là gì?<br /> Chào anh!<br /> <br /> TCP connection<br /> request<br /> <br /> Ờ, chào em<br /> <br /> TCP connection<br /> response<br /> <br /> Mấy giờ<br /> rồi anh?<br /> <br /> 9 giờ<br /> đúng<br /> <br /> bangtqh@utc2.edu.vn<br /> <br /> GET http://bangtqh.wordpress.com<br /> <br /> time<br /> <br /> Mạng máy tính - Chương 1<br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> <br /> Giao thức là gì ? (tt)<br /> <br /> bangtqh@utc2.edu.vn<br /> <br /> Mạng máy tính - Chương 1<br /> <br /> 7<br /> <br /> Giao thức là gì ? (tt)<br /> Một số giao thức phổ biến<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> ICMP: Internet Control Management Protocol<br /> TCP: Transmission Control Protocol<br /> IP: Internet Protocol<br /> HTTP: Hypertext Transfer Protocol<br /> SMTP: Simple Mail Transfer Protocol<br /> FTP: File Transfer Protocol<br /> n<br /> <br /> Tóm lại giao thức mạng sẽ;.<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Định nghĩa khuôn dạng (cú pháp/ngữ nghĩa) thông điệp<br /> Thủ tục gửi/nhận thông điệp<br /> Kiểm soát chất lượng đường truyền/Xử lý lỗi<br /> <br /> bangtqh@utc2.edu.vn<br /> <br /> Mạng máy tính - Chương 1<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.2. Các thành phần cơ bản của mạng<br /> Rìa của mạng<br /> –<br /> –<br /> <br /> mobile network<br /> <br /> Các host: clients, servers<br /> Các thiết bị đầu cuối khác<br /> <br /> global ISP<br /> <br /> Môi trường truyền thông<br /> –<br /> <br /> home<br /> network<br /> <br /> Các liên kết có dây và không dây<br /> <br /> regional ISP<br /> <br /> Lõi của mạng (core)<br /> –<br /> –<br /> <br /> Các thiết bị mạng phục vụ việc kết<br /> nối, truyền tải thông tin<br /> Router, switch, gatewayn<br /> <br /> bangtqh@utc2.edu.vn<br /> <br /> institutional<br /> network<br /> <br /> Mạng máy tính - Chương 1<br /> <br /> 9<br /> <br /> Network edge – rìa của mạng<br /> Máy tính đầu cuối (hosts)<br /> – Chạy các ứng dụng mạng<br /> – Vd: Web, Mail,n<br /> <br /> Mô hình khách/chủ<br /> <br /> mobile network<br /> global ISP<br /> <br /> home<br /> network<br /> <br /> – Máy khách yêu cầu và nhận<br /> dịch vụ từ máy chủ<br /> – Vd: Trình duyệt web/máy chủ<br /> web; máy khách/máy chủ email<br /> <br /> regional ISP<br /> <br /> institutional<br /> network<br /> <br /> bangtqh@utc2.edu.vn<br /> <br /> Mạng máy tính - Chương 1<br /> <br /> 10<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2