intTypePromotion=1

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Trương Hoài Phan

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
61
lượt xem
6
download

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Trương Hoài Phan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Các thành phần của mạng Cisco có nội dung trình bày giao thức tạo kết nối giữa hai máy tính, phân loại mạng, các nhân tố ảnh hưởng đến lưu lượng, thời gian truyền dẫn và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Trương Hoài Phan

 1. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MẠNG CISCO
 2. GIAO THỨC TẠO KẾT NỐI GIỮA HAI MÁY TÍNH Máy tính nguồn Máy tính đích S,T,N Các lớp trong mô hình giao tiếp giữa các máy tính S S T nguồn, T đích Lớp ngang hàng Sự kết nối ngang hàng T T Giao thức tại lớp T Luật mà lớp T nguồn kết nối được với T đích N N Thiết bị, đường truyền vật lý
 3. PHÂN LOẠI MẠNG m đích xử lý thông tin ục xét về thiết kế mạng Xét cấu hình mạng xét về vùng địa lý
 4. mục đích xử lý thông tin m hình tập trung ô m hình phân tán ô Mô hình cộng tác
 5. Mô hình tập trung workstation server
 6. Mô hình phân tán
 7. Mô hình cộng tác workstation server
 8. xét về thiết kế cấu hình mạng Host centric File serve Client/server Peer to peer
 9. Host centric dùng trong m hình tính toán tập trung ô toàn bộ các chức năng ứng dụng đều đặt ở m chủ, áy các m tính còn lại trên m áy ạng chỉ đóng vai trò là term , m tính gửi yêu cầu inal áy
 10. file server  có các file dùng chung, hệ thống file tập trung, có thể là các file cơ sở dữ liệu nhu foxpro, access  (cũng tương tự như m hình tập trung) ô
 11. mạng ngang hàng là một nhóm máy được nối với nhau và có quyền hạn xử lý cũng như yêu cầu ngang nhau thường thích hợp cho các nhóm làm việc tối đa 10-15 máy tính mỗi máy tính giữ 2 vai trò client khi cung cấp yêu cầu cho m khác áy server nhận yêu cầu từ m khác và xư lý yêu cầu đó áy không cần có dịch vụ (service)
 12. mạng ngang hàng tự m user sẽ quản lý tài nguyên trên m cục bộ ỗi áy của m không cần người quản trị ình dữ liệu của mỗi người được lưu trên mỗi máy nên khó trong việc backup dữ liệu của toàn bộ hệ thống các dịch vụ thường sử dụng mạng ngang hàng như: print , file dơn giản,…
 13. client/server  hệ thống mạng với cở sở dữ liệu tập trung , hệ thống này thừơng được cài với m hệ quản trị cơ sở ột dữ liệu nhu SQL server, Oracle… Yêu cầu Kết quả Hệ thống mạng
 14. CÁC MÔ HÌNH THIẾT KẾ MẠNG
 15. Mạng nội bộ (lan) và các thiết bị Mạng nội bộ được thiết kế : •Thực hiện trên 1 vùng địa lý giới hạn •Cho phép có nhiều truy xuất trên một đường truyền băng thông rộng •Quản lý mạng một cách riêng biệt với quyền quản trị mạng nội bộ •Cung cấp một kết nối liên tục cho các tài nguyên dịch vụ nội bộ •Cho phép kết nối các thiết bị dặt gần nhau Các thiết bị
 16. Mạng diện rộng (Wan) và các thiết bị Mạng diện rộng được thiết kế : •Thực hiện trên 1 vùng địa lý rộng lớn •Cho phép có nhiều truy xuất các serial interface với tốc độ thấp •Cung cấp kết nối liên tục hay gián đoạn •Cho phép kết nối các thiết bị dặt xa nhau thậm chí cả toàn cầu Các thiết bị
 17. MẠNG MAN
 18. Vùng lưu trữ dữ liệu trên mạng
 19. mạng riêng ảo (VPN) Mô hình ví dụ kết nối VPN của một công ty thông qua internet
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2