intTypePromotion=1

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Một số khái niệm, thuật ngữ cơ bản

Chia sẻ: Tầm Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
27
lượt xem
1
download

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Một số khái niệm, thuật ngữ cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 3: Một số khái niệm, thuật ngữ cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuật ngữ liên quan đến quá trình truyền dữ liệu, biểu diễn tín hiệu miền thời gian/tần số, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình truyền tin. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Một số khái niệm, thuật ngữ cơ bản

 1. Chương 3: Một số khái niệm, thuật ngữ cơ bản Thuật ngữ liên quan ñến quá trình truyền dữ liệu Biểu diễn tín hiệu theo miền thời gian Biểu diễn tín hiệu theo miền tần số Các tham số của quá trình truyền tin Nội dung 1. Thuật ngữ liên quan ñến quá trình truyền dữ liệu 2. Biểu diễn tín hiệu miền thời gian/tần số 3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình truyền tin 2 8/22/2008 1
 2. Thuật ngữ truyền dữ liệu Môi trường truyền tin – ðịnh hướng, không ñịnh hướng Kết nối – trực tiếp, ñiểm-ñiểm, ñiểm nhiều ñiểm Phương thức truyền – ðơn công, bán song công, song công 3 8/22/2008 Kết nối trực tiếp 4 8/22/2008 2
 3. Các phương thức truyền 5 8/22/2008 Các thành phần hệ thống truyền dữ liệu Thiết bị ñầu cuối dữ liệu: – Thiết bị thu, phát dữ liệu Thiết bị kênh dữ liệu – Các thiết bị truyền dữ liệu Mạch truyền tin (Circuit): ðường truyền thông tin thiết lập trên một môi trường truyền tin Liên kết (Link) – Một phân ñoạn liên kết hai thiết bị lên tiếp trong một mạch truyền tin 6 8/22/2008 3
 4. Các thành phần của quá trình truyền dữ liệu ðường (Line) – ðường truyền ñơn tới các thiết bị của người sử dụng ðường trục (Trunk) – ðường truyền chính, chia sẻ bới nhiều kênh truyền tin khác nhau Kênh truyền tin (Channel) – Một ñường truyền (vật lý, logíc) giữa hai thiết bị truyền tin Bộ chuyển mạch (Switch) – Thiết lập, thay ñổi, quản lý, liên kết vật lý 7 8/22/2008 II. Biểu diễn tín hiệu trên miền thời gian/tần số Tín hiệu có thể biểu diễn như là một hàm số theo thời gian Có thể phân biệt tín hiệu rời rạc và tín hiệu liên tục. – Biểu diễn theo thời gian của tín hiệu liên tục là một hàm liên tục, không có các bước nhẩy hoặc ngắt quãng. – Tín hiệu rời rạc chỉ nhận những giá trị xác ñịnh trong những khoảng thời gian xác ñịnh, rồi chuyển giữa các mức giá trị ñó. 8 8/22/2008 4
 5. Tín hiệu liên tục, rời rạc 9 8/22/2008 III. Biểu diễn tín hiệu trên miền tần số Phân tích tuyến tính của tín hiệu thành các tín hiệu thành phần ñơn giản ñể dễ tìm hiểu Tín hiệu cơ sở: tín hiệu hình sin, có 1 tần số Biến ñổi Furier: Bất cứ một tín hiệu nào cũng có thể ñược phân tích thành các tín hiệu hình sin thành phần Tín hiệu biểu diễn bằng tập hợp các biên ñộ và tần số của các tín hiệu thành phần 10 8/22/2008 5
 6. Chuỗi Fourier ∞ ∞ 1 g (t ) = + ∑ an cos(2π nft ) + ∑ bn sin(2π nft ) 2c n =1 n =1 T 2 an = ∫ g (t ) sin(2π nft )dt T 0 T 2 bn = ∫ g (t ) cos(2π nft )dt T 0 T 2 c = ∫ g (t )dt T 0 11 8/22/2008 Biểu diễn tín hiệu trên miền tần số Hàm số theo tần số – Là biên ñộ của các tín hiệu thành phần tương ứng Phổ tần số của tín hiệu – Tập hợp các tần số có trong tín hiệu Giải tần số tuyệt ñối của tín hiệu Giải thông thực tế – Giải tần số chiếm nhiều năng lượng nhất của tín hiệu Thành phần một chiều – Tần số bằng 0 12 8/22/2008 6
 7. Tốc ñộ truyền dữ liệu trong trường hợp không có nhiễu Giới hạn Nyquist – C: Thông lượng của hệ thống – W: giải thông của hệ thống – M: số mức tín hiệu C = 2W log 2 M (bit / s ) 13 8/22/2008 Các yếu tố ảnh hưởng ñến truyền tin Truyền tin tương tự: méo, giảm chất lượng tín hiệu nhận ñược Truyền tin số: lỗi bit, 0 chuyển thành 1 và ngược lại Các yếu tố quan trọng – Suy hao tín hiệu và méo trên suy hao – ðộ trễ tín hiệu và méo trên trễ – Tiếng ồn 14 8/22/2008 7
 8. Các yếu tố ảnh hướng ñến quá trình truyền tin Suy hao méo ồn 15 8/22/2008 Công thức Shannon C = W log 2 (1 + S / N )(bit / s ) 16 8/22/2008 8
 9. Bài tập, câu hỏi Một hệ truyền thông số hoạt ñộng ở 9600 bps – Một ñơn vị tín hiệu mã hóa 1 từ 4bít. Giải thông của ñường truyền là bao nhiêu – Nếu một ñơn vị tín hiệu mã hóa 1 từ 8 bit, giải thông của ñường truyền là bao nhiêu Kênh truyền 20Mbps. Giải thông là 4MHz. – Tỷ lệ tín hiệu/tiếng ồn =? Decibels? 17 8/22/2008 Bài tập, câu hỏi (2) Vì sao trong hệ thống truyền thông ñiểm nhiều ñiểm trong một thời ñiểm chỉ có một trạm ñược truyền tin? Vận chuyển thông tin bằng ñĩa CD, 650MB một ñĩa. Mỗi người vận chuyển ñược 100 ñĩa, tốc ñộ 50km/h. Khoảng cách 200 km, có 4 người. Tốc ñộ truyền tin=? Thông lượng kênh khi giải thông là 300hz, tỷ lệ tín hiệu/nhiễu là 3db 18 8/22/2008 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2