Bài giảng môn: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hiên Hien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
940
lượt xem
234
download

Bài giảng môn: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đo lường - đánh giá trong giáo dục là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng của đánh giá trong giáo dục nói chung và trong hoạt động dạy - học nói riêng, đồng thời rèn luyện cho sinh viên kĩ năng xác định mục tiêu của môn học, bài học làm cơ sở cho việc xây dựng một qui trình đánh giá kết quả học tập môn học một cách khách quan, khoa học và công bằng. Qui trình này giúp giáo viên và học sinh không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

 1. BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐO LƯỜNG & ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
 2. NỘI DUNG 1 NỘI DUNG CHÍNH • Các khái niệm cơ bản (thuật ngữ thường dùng) • Chức năng của đánh giá trong giáo dục • Các yêu cầu của đánh giá trong giáo dục
 3. THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG • Lượng giá (measurement) • Đánh giá (Assesment) • Định giá trị (Evalution) • Trắc nghiệm
 4. LƯỢNG GIÁ Xác định số lượng LƯỢNG GIÁ Đưa giá trị Đại lượng (thập thông tin QĐQL bằng số trong GD định lượng) Đưa giá trị bằng thứ bậc có hệ thống
 5. What??? What kind of??? THU THẬP THÔNG TIN (Định tính + Định lượng) Đ Chẩn đoán Á N PHÁN XÉT THEO HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUY TẮC H Tiến trình G I KẾT LUẬN, QUYẾT ĐỊNH Á Kết thúc
 6. SUY NGẪM? Bạn có nhận xét gì về ba loại đánh giá trên?
 7. ĐỊNH GIÁ TRỊ • Xác định, nhận định chính xác về giá trị của đối tượng: Thu thập xử lý thông tin Xác định thái đặc trưng Xác định mối độ chủ quan hữu dụng quan hệ??? của con khách quan người Giá trị
 8. TRẮC NGHIỆM • Một công cụ hay một hệ thống các công cụ dùng đo lường một mẫu hành vi (behavior) • Phân loại: – Trắc nghiệm chuẩn mực (Norm – Referenced Test) – Trắc nghiệm tiêu chí (Criterion – Refferenced Test) – Trắc nghiệm theo mục tiêu (Objective – Referenced Test) – Trắc nghiệm theo lĩnh vực (Domain – Referenced Test)
 9. ĐÁNH GIÁ ĐỊNH GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁ
 10. CHỨC NĂNG CỦA ĐLĐG  Định hướng  Đốc thúc, kích thích, tạo động lực  Sàng lọc, lựa chọn  Cải tiến, dự báo
 11. ĐỊNH HƯỚNG  Chỉ ra phương hướng về mục tiêu, tôn chỉ giúp các trường lập kế hoạch dạy và học.  Chỉ ra phương hướng phấn đấu cho giáo viên và học sinh, cho các cơ sở giáo dục và đào tạo nói chung.  Tác động và bảo đảm tính thông suốt cho quá trình thực hiện các mục tiêu, chính sách giáo dục.
 12. ĐỐC THÚC, KÍCH THÍCH, TẠO ĐỘNG LỰC  Kích thích tinh thần học hỏi và vươn lên không ngừng của những đối tượng được đánh giá.  Đôn đốc, tăng cường tinh thần cạnh tranh giữa các đối tượng được đánh giá.
 13. SÀNG LỌC, LỰA CHỌN Kết quả của quá trình đánh giá sẽ giúp phân ban, sàng lọc đối tượng và từ đó sẽ có những chiến lược phù hợp với từng loại đối tượng, giúp đối tượng tiến bộ không ngừng.
 14. CẢI TIẾN, DỰ BÁO Nhờ có đánh giá mới phát hiện được những vấn đề tồn tại trong công tác dạy và học, từ đó tiến hành sử dụng các biện pháp thích hợp để bù đắp những chỗ thiếu hụt hoặc loại bỏ những sai sót không đáng có.
 15. YÊU CẦU VỚI ĐÁNH GIÁ  Tính qui chuẩn  Tính khách quan  Tính xác nhận và phát triển  Tính toàn diện
 16. TÍNH QUY CHUẨN  Tuân theo những chuẩn mực nhất định để đạt được mục tiêu phát triển hoạt động dạy - học và đảm bảo lợi ích cho người được đánh giá.  Các chuẩn đánh giá được ghi rõ trong văn bản pháp qui và được công bố công khai đối với người được đánh giá. Các văn bản này phải đầy đủ, chi tiết, rõ ràng từ mục tiêu, hình thức đánh giá, cấu trúc đề, v.v.
 17. TÍNH KHÁCH QUAN Chỉ có đánh giá khách quan mới có thể kích thích, tạo động lực người được đánh giá và cho những kết quả đáng tin cậy làm cơ sở cho các quyết định quản lí khác.
 18. TÍNH XÁC THỰC VÀ PHÁT TRIỂN  Chỉ ra những kết quả đáng tin cậy khẳng định hiện trạng của đối tượng so với mục tiêu  Tìm ra nguyên nhân của các sai lệch và có biện pháp khắc phục.  Đánh giá không chỉ giúp người được đánh giá nhận ra hiện trạng cái mình đạt mà còn có niềm tin, động lực để phấn đấu khắc phục những điểm chưa phù hợp để đạt tới trình độ cao hơn.
 19. TÍNH TOÀN DIỆN  Yêu cầu phát triển nhân cách toàn diện  KTDG phải đáp ứng được toàn bộ mục đích của đánh giá, các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá…
 20. MỘT SỐ NỘI DUNG ĐLĐG   ặt  ận  ức: M nh th   ết  K quả  ọc ập school  h t ( achievement)    thông  Trí  minh Intelligence) ( Năng  ếu Aptitude)   khi (     ặt  M thái  độ:   ặc  ểm  Đ đi phát  ển  tri nhân  cách   ứng  H thú  Thái    độ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản