intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Phân tích chứng khoán

Chia sẻ: Pham Van Thao Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

362
lượt xem
130
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích chứng khoán sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn chứng khoán, giá mua bán và thời điểm thích hợp. Cùng tham khảo "Bài giảng môn học Phân tích chứng khoán" sẽ giúp bạn hiểu rọ về các phương pháp phân tích và định giá chứng khoán, trái phiếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Phân tích chứng khoán

 1. PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN
 2. MỤC TIÊU PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN • Phân tích chứng khoán sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn chứng khoán, giá mua bán và thời điểm thích hợp
 3. NỘI DUNG • Phân tích cơ bản • Phân tích kĩ thuật • Định giá chứng khoán • Định giá trái phiếu
 4. PHÂN TÍCH CƠ BẢN • Phân tích nền kinh tế • Phân tích ngành • Phân tích doanh nghiệp
 5. PHÂN LOẠI PHƢƠNG PHÁP • Có 2 phương pháp để tiến hành phân tích cơ bản, đó là  Phương pháp Top – down  Phương pháp Bottom - Up
 6. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CƠ BẢN (Phương pháp Top-down) B1 B2 B3 Phân tích Phân tích Phân tích nền kinh tế ngành công ty
 7. PHÂN TÍCH NỀN KINH TẾ • Phân tích tình hình kinh tế thế giới • Phân tích tình hình kinh tế trong nƣớc  Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô: GDP, lãi suất, lạm phát, đầu tư, dự trữ ngoại tệ, tỷ lệ thất nghiệp…  Các chính sách kinh tế vĩ mô  Môi trường pháp luật  Độ mở của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh  Chu kỳ kinh tế và các cú sốc kinh tế.
 8. CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ • Chính sách tài khóa Thuế Chi tiêu của Chính phủ • Chính sách tiền tệ  Lãi suất  Mức cung tiền
 9. CHU KỲ KINH DOANH Source: Macroeconomic - Ben Bernanke
 10. CHU KỲ KINH DOANH • Chỉ số chỉ báo sớm (Leading Indicators) • Chỉ số chỉ báo đồng thời (Coincident Indicators) • Chỉ số chỉ báo chậm (Lagging Indicators)
 11. CHU KỲ KINH DOANH • Chỉ số chỉ báo sớm Chỉ số giá trên thị trường chứng khoán Chỉ số mức cung tiền trong nền kinh tế Số đơn xin được trợ cấp thất nghiệp Chỉ số về số nhà mới được xây Chỉ số về sự thay đổi trong giá cả nguyên liệu…
 12. CHU KỲ KINH DOANH • Chỉ số chỉ báo đồng thời Chỉ số sản lượng công nghiệp Chỉ số sản xuất và doanh số bán hàng • Chỉ số chỉ báo chậm  Chỉ số về chi phí lao động  Tỷ lệ vay tiêu dùng trong thu nhập của các cá nhân
 13. PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN
 14. PHÂN TÍCH NGÀNH • Trong bất kỳ giai đoạn nào, kết quả kinh doanh của các ngành là rất khác nhau • Tỷ suất sinh lời của ngành thay đổi theo thời gian • Mức rủi ro của các ngành khác nhau trong cùng một giai đoạn là khác nhau
 15. VÒNG ĐỜI CỦA NGÀNH Giai đoạn khởi đầu(Start – up) Giai đoạn tăng trƣởng (Growth) Giai đoạn chín muồi(Maturity) Giai đoạn suy thoái(Decline)
 16. PHÂN TÍCH CÔNG TY • Mục tiêu  Đánh giá tốc độ tăng trưởng: Nguồn lực và chất lượng của sự tăng trưởng  Đánh giá năng lực quản trị công ty  Đánh giá khả năng sinh lời: ROE, ROA, EPS…  Đánh giá tình hình tài chính (chủ yếu dựa trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp)
 17. PHÂN TÍCH CÔNG TY • Mô hình SWOT o Điểm mạnh (Strengths) o Điểm yếu (Weaknesses) o Cơ hội (Opportunities) o Rủi ro (Threats)
 18. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY • Phân tích báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Thuyết minh báo cáo tài chính Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 19. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY • Phân tích năng lực hoạt động của tài sản • Phân tích khả năng sinh lời • Phân tích khả năng thanh toán • Phân tích khả năng tăng trưởng
 20. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT • Phân tích kỹ thuật là môn khoa học của sự ghi nhận lại, thường là dưới dạng đồ thị, những hoạt động giao dịch diễn ra trong quá khứ gây ra những thay đổi về giá, khối lượng giao dịch của một chứng khoán bất kỳ hay với chung toàn bộ thị trường và sau đó dựa trên bức tranh về quá khứ để suy luận ra xu thế có thể xảy ra trong tương lai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2