intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

74
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 1 - Lập trình mạng theo mô hình client/server dùng giao thức TCP/IP (cụ thể là winsock) có nội dung ôn lại kiến thức mạng internet, mô hình hoạt động client/server dùng socket, đặc tả các hàm winsock cơ bản, vấn đề bất đồng bộ trong gởi/nhận thông tin, thí dụ về ứng dụng mạng cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

TẬP SLIDE BÀI GIẢNG<br /> <br /> MÔN LẬP TRÌNH MẠNG<br /> Người soạn : TS. Nguyễn Văn Hiệp<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Slide 1<br /> <br /> MÔN LẬP TRÌNH MẠNG<br /> Đối tượng : SV ₫ại học ngành Công nghệ thông tin Nội dung chính : 1. Lập trình ứng dụng mạng theo mô hình Client/Server dùng giao thức TCP/IP. 2. Lập trình Web chạy trên Client và trên Server bằng các công nghệ phổ biến. Tài liệu tham khảo chính : [1] Computer Networks, A.S. Tanenbaum, Prentice-Hall, Edition 3. [2] Bộ CD MSDN của Microsoft. [3] Online Help của môi trường lập trình JBuilder [4] CDROM chứa RFCs. [5] Core Servlets and JavaServer Pages, Marty Hall, Sun<br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình Mạng Slide 2<br /> <br /> MÔN LẬP TRÌNH MẠNG<br /> Đối tượng : SV ₫ại học ngành Công nghệ thông tin Nội dung chính gồm 10 chương : 1. Lập trình mạng theo mô hình Client/Server dùng giao thức TCP/IP<br /> <br /> (cụ thể là Winsock)<br /> 2. Viết hệ thống MiniChatter bằng VC++ & dùng kỹ thuật xử lý sự kiện. 3. Viết hệ thống MiniChatter bằng Java & dùng kỹ thuật xử lý multi-thread. 4. Tổng quát về lập trình Web. 5. DHTML & Client Script. 6. Lập trình Web chạy trên Client dùng Applet Java.<br /> <br /> 7. Lập trình Web chạy trên Client dùng ActiveX. 8. Lập trình Web chạy trên Server bằng công nghệ Microsoft. 9. Lập trình Web chạy trên Server bằng PHP. 10. Lập trình Web chạy trên Server bằng Java.<br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình Mạng Slide 3<br /> <br /> MÔN LẬP TRÌNH MẠNG<br /> Chương 1<br /> <br /> LẬP TRÌNH MẠNG THEO MÔ HÌNH CLIENT/SERVER DÙNG GIAO THỨC TCP/IP (CỤ THỂ LÀ WINSOCK)<br /> I.1 Ôn lại kiến trúc mạng Internet I.2 Mô hình hoạt ₫ộng client/server dùng socket I.3 Đặc tả các hàm Winsock cơ bản I.4 Vấn ₫ề bất ₫ồng bộ trong gởi/nhận thông tin I.5 Thí dụ về ứng dụng mạng cơ bản<br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình Mạng Chương 1: Lập trình mạng theo mô hình client/server dùng giao thức TCP/IP Slide 4<br /> <br /> I.1 Ôn lại kiến trúc mạng Internet<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 1: Lập trình mạng theo mô hình client/server dùng giao thức TCP/IP Slide 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2