intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

61
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 9 - Lập trình Web chạy ở Server bằng PHP có nội dung trình bày tổng quát về PHP, cách viết script PHP, thí dụ xây dựng một website bằng PHP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Môn học : Lập trình mạng<br /> Chương 9<br /> <br /> LẬP TRÌNH WEB CHẠY Ở SERVER<br /> <br /> BẰNG PHP<br /> 9.1 Tổng quát về PHP 9.2 Cách viết script PHP 9.3 Thí dụ xây dựng 1 webiste bằng PHP<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 9 : Lập trình Web chạy ở server dùng PHP Slide 359<br /> <br /> 9.1 Tổng quát về PHP<br /> PHP (Pre HyperText Processor) là ngôn ngữ script chạy ở máy server. PHP dùng cú pháp giống như C++. Hiện PHP có thể chạy trên nhiều HĐH khác nhau từ Windows, Linux, OS2, MacOS,... Ý tưởng là viết module thông dịch source PHP và "hook" vào Webserver. PHP cung cấp rất nhiều nhóm hàm API ₫ể tiện lập trình trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong ₫ó nhóm các hàm API "odbc_x" cho phép truy xuất ₫ến database bất kỳ theo chuẩn giao tiếp ODBC. Qui trình cài ₫ặt và cấu hình chế ₫ộ làm việc cho PHP phụ thuộc vào HĐH mà ta muốn cài PHP. Trên Windows (IIS, PWS), bạn chỉ cần chạy trình installer.exe rồi trả lời trực quan 1 số cửa sổ Wizard.<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 9 : Lập trình Web chạy ở server dùng PHP Slide 360<br /> <br /> 9.2 Cách viết script PHP<br /> Một trang PHP là trang HTML có tăng cường 1 số ₫oạn script viết bằng PHP. Để module xử lý PHP nhận biết ₫ược file nào mình xử lý, ta phải dùng extension ₫ã qui ₫ịnh theo cấu hình (mặc ₫ịnh là *.php). Đoạn script PHP ₫ược ₫óng trong tag . Cú pháp PHP rất giống với C++, PHP phân biệt chữ HOA và thường. Biến PHP luôn bắt ₫ầu bằng ký tự $, thí dụ $name, $database,... Giống như nhiều ngôn ngữ script khác, PHP không kiểm tra kiểu dữ liệu, những kiểu cơ bản là Boolean, Integer, floating point, String, Array, Object... PHP cho phép ép (casting) kiểu dữ liệu : $var = (int) "123abc";<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 9 : Lập trình Web chạy ở server dùng PHP Slide 361<br /> <br /> Các toán tử, quyền ưu tiên, tính kết hợp<br /> Operators !, ~, ++, --, @, (the casting operators) *, /, % +, - . ==, != & ^ | && || ? : (conditional operator) =, +=, -=, *=, /=, %=, ^=, .=, &=, |= And Xor Or<br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> P 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br /> <br /> A Right Left Left Left Non-associative Non-associative Left Left Left Left Left Left Left Left Left Left<br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 9 : Lập trình Web chạy ở server dùng PHP Slide 362<br /> <br /> Các lệnh thực thi PHP<br /> Lệnh gán : $i = expr; Lệnh if : if (condition) statement1 else statement2 Lệnh switch : switch(expr) { case expr: statements break; ... default: statements break; }<br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình Mạng Chương 9 : Lập trình Web chạy ở server dùng PHP Slide 363<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2