intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

62
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 7 - Lập trình Web chạy trên Client dùng ActiveX Control có nội dung giới thiệu về ActiveX Control, qui trình xây dựng ActiveX dùng VC++, qui trình xây dựng Website dùng ActiveX bằng InterDev.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Môn học : Lập trình mạng<br /> Chương 7<br /> <br /> LẬP TRÌNH WEB CHẠY TRÊN CLIENT<br /> <br /> DÙNG ACTIVEX CONTROL<br /> 7.1 Giới thiệu ActiveX Control 7.2 Qui trình xây dựng ActiveX dùng VC++ 7.3 Qui trình xây dựng Website dùng ActiveX bằng InterDev<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 7 : Lập trình Web chạy trên Client dùng ActiveX Slide 241<br /> <br /> 7.1 Giới thiệu ActiveX Control<br /> Chúng ta ₫ã quen với các ₫iều khiển (control) ₫ược dùng trong các môi trường thiết kế trực quan giao diện phần mềm như TextBox, Button, ListBox, ComboBox,... Microsoft ₫ưa ra công nghệ ActiveX Control ₫ể giúp người lập trình tự tạo thêm các ₫iều khiển theo nhu cầu riêng của mình. ActiveX là linh kiện phần mềm cấp hệ thống, nghĩa là mỗi khi nó ₫ược ₫ăng ký vào Windows thì bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể dùng nó, ứng dụng ₫ó có thể là ứng dụng Windows truyền thống hay 1 trang Web. Cách thức sữ dụng 1 ActiveX giống y như cách dùng ₫iều khiển có sẵn. Xây dựng ActiveX gồm 2 bước chính : ₫ịnh nghĩa giao tiếp sử dụng và hiện thực chi tiết bên trong. Giao tiếp sử dụng ActiveX gồm 4 loại chân (pin, entry) : thuộc tính, tác vụ, sự kiện nhập, sự kiện xuất.<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 7 : Lập trình Web chạy trên Client dùng ActiveX Slide 242<br /> <br /> 7.2 Tạo ActiveX bằng VC++<br /> Để thấy rõ qui trình xây dựng 1 ActiveX, chúng ta hãy thử dùng VC++ ₫ể xây dựng ActiveX có tên là MyStopLite, nó giả lập dàn ₫èn ₫iều khiển giao lộ với các thông số cụ thể như sau :<br /> Hiển thị : ₫ang ở trạng thái nào thì ₫èn tương ứng sẽ sáng, ₫èn còn lại tắt (dùng màu ₫en). tác vụ next() : cho phép dàn ₫èn chuyển về trạng thái kế (₫ỏ → xanh → vàng) thuộc tính Color : cho phép thiết lập dàn ₫èn về màu tương ứng. các events xuất : sẽ ₫ược kích hoạt khi dàn ₫èn hoàn thành việc chuyển về trạng thái mới (Go, Caution, Stop, Testing, Off). các events nhập ₫ược xử lý : LBUTTONDOWN, khi nhận ₫ược events này, dàn ₫èn sẽ chuyển về trạng thái kế (₫ỏ → xanh → vàng).<br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Các events nhập<br /> <br /> Các events xuất<br /> Caution Go<br /> <br /> Stop<br /> <br /> MyStopLite<br /> <br /> Next<br /> <br /> Color<br /> <br /> Các method<br /> <br /> Các thuộc tính<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 7 : Lập trình Web chạy trên Client dùng ActiveX Slide 243<br /> <br /> 7.2 Tạo ActiveX bằng VC++<br /> 1. Để tạo 1 ActiveX Control bằng VC++, trước hết chạy Visual C++ 6.0 từ Windows (thí dụ chọn mục Start.Programs.Mic rosoft Visual Studio 6.0/Microsoft Visual C++ 6.0). Màn hình của VC++ ₫ược hiển thị như sau :<br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình Mạng Chương 7 : Lập trình Web chạy trên Client dùng ActiveX Slide 244<br /> <br /> 7.2 Tạo ActiveX bằng VC++<br /> 2. Bước 1 : tạo project phần mềm bằng Wizard. Chọn menu File.New ₫ể tạo một Project VC++ chứa ActiveX Control, cửa sổ sau sẽ hiển thị :<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 7 : Lập trình Web chạy trên Client dùng ActiveX Slide 245<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2