intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

67
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 6 - Lập trình Web chạy trên client dùng Applet Java có nội dung giới thiệu về Applet Java, qui trình xây dựng Applet Java dùng JBuilder, qui trình xây dựng Website dùng Applet Java bằng InterDev.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Môn học : Lập trình mạng<br /> Chương 6<br /> <br /> LẬP TRÌNH WEB CHẠY TRÊN CLIENT<br /> <br /> DÙNG APPLET JAVA<br /> 6.1 Giới thiệu Applet Java 6.2 Qui trình xây dựng Applet Java dùng JBuilder 6.3 Qui trình xây dựng Website dùng Apllet Java bằng InterDev<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 6 : Lập trình Web chạy trên Client dùng Applet Java Slide 220<br /> <br /> 6.1 Giới thiệu Applet Java<br /> Chúng ta ₫ã quen với các ₫iều khiển (control) ₫ược dùng trong các môi trường thiết kế trực quan giao diện phần mềm như TextBox, Button, ListBox, ComboBox,... Microsoft ₫ưa ra công nghệ ActiveX Control ₫ể giúp người lập trình tự tạo thêm các ₫iều khiển theo nhu cầu riêng của mình. ActiveX là linh kiện phần mềm cấp hệ thống, nghĩa là mỗi khi nó ₫ược ₫ăng ký vào Windows thì bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể dùng nó, ứng dụng ₫ó có thể là ứng dụng Windows truyền thống hay 1 trang Web. Cách thức sữ dụng 1 ActiveX giống y như cách dùng ₫iều khiển có sẵn. Xây dựng ActiveX gồm 2 bước chính : ₫ịnh nghĩa giao tiếp sử dụng và hiện thực chi tiết bên trong. Giao tiếp sử dụng ActiveX gồm 4 loại chân (pin, entry) : thuộc tính, tác vụ, sự kiện nhập, sự kiện xuất. Trong phần này, chúng ta sẽ giới thiệu qui trình ₫iển hình ₫ể xây dựng 1 Applet bằng môi trường JBuilder<br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình Mạng Chương 6 : Lập trình Web chạy trên Client dùng Applet Java Slide 221<br /> <br /> 6.2 Qui trình xây dựng Applet bằng JBuilder<br /> 1. Chạy JBuilder (hoặc bằng icon shortcut trên desktop hoặc bằng menu Start.Programs.. .), cửa sổ ₫ầu tiên có dạng :<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 6 : Lập trình Web chạy trên Client dùng Applet Java Slide 222<br /> <br /> Qui trình xây dựng Applet bằng JBuilder<br /> 2. Nếu thấy JBuilder hiển thị Project nào ₫ó (của lần cuối cùng trước ₫ó), chọn menu File.Close Projects ₫ể hiển thị cửa sổ Close Projects rồi chọn button All và OK ₫ể ₫óng các Project lại.<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 6 : Lập trình Web chạy trên Client dùng Applet Java Slide 223<br /> <br /> Qui trình xây dựng Applet bằng JBuilder<br /> 3. Tạo Project mới bằng cách vào menu File.New Project. Khi cửa sổ Step 1 dưới ₫ây hiển thị, nhập tên Project là AppletWinMine, chọn vị trí thư mục rồi ấn button Next.<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 6 : Lập trình Web chạy trên Client dùng Applet Java Slide 224<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2