intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

64
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 4 - Tổng quát về lập trình Web có nội dung ôn lại hệ thống Web, ôn lại ngôn ngữ HTML, tổng quát về lập trình Web, các công nghệ lập trình Web chạy ở Client, các công nghệ lập trình Web chạy ở Server.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

MÔN LẬP TRÌNH MẠNG<br /> Chương 4<br /> <br /> TỔNG QUÁT VỀ<br /> <br /> LẬP TRÌNH WEB<br /> 4.1 Ôn lại hệ thống Web 4.2 Ôn lại ngôn ngữ HTML 4.3 Tổng quát về lập trình Web 4.4 Các công nghệ lập trình Web chạy ở Client 4.5 Các công nghệ lập trình Web chạy ở Server<br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM Môn : Lập trình Mạng Chương 4 : Tổng quát về Lập trình Web Slide 131<br /> <br /> 4.1 Ôn lại hệ thống Web<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 4 : Tổng quát về Lập trình Web Slide 132<br /> <br /> Giao thức HTTP<br /> HTTP (HyperText Transfer Protocol)<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 4 : Tổng quát về Lập trình Web Slide 133<br /> <br /> 4.2 Ôn lại ngôn ngữ HTML<br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 4 : Tổng quát về Lập trình Web Slide 134<br /> <br /> Ôn lại ngôn ngữ HTML<br /> .... Bảng thông tin 2 chiều .... ... ... hàng thuộc bảng phần tử header phần tử dữ liệu<br /> <br /> Mục ₫ích của các tag lệnh HTML cơ bản : Miêu tả nội dung của trang Web cùng ₫ịnh dạng của từng nội dung. chèn nội dung ngoại trực tiếp vào trang Web (thay vì miêu tả trực tiếp) - tag liên kết ₫ến nội dung ngoại và cho phép người dùng quyết ₫ịnh truy xuất nội dung ngoại - tag <br /> <br /> Bộ môn : Công nghệ phần mềm Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM<br /> <br /> Môn : Lập trình Mạng Chương 4 : Tổng quát về Lập trình Web Slide 135<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2