Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 7

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
204
lượt xem
142
download

Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

III. Đối Tượng View State Đối tượng ViewState được cung cấp để lưu lại những thông tin của trang web sau khi web server gởi kết quả về cho Client.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 7

  1. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net III. Đối Tượng View State Đối tượng ViewState được cung cấp để lưu lại những thông tin của trang web sau khi web server gởi kết quả về cho Client. Mặc định, các trang web khi được tạo sẽ cho phép sử dụng đối tượng ViewState thông qua thuộc tính EnableViewState (của trang web) = True. Gán giá trị cho ViewState: ViewState("Tên trạng thái") = ; Nhận giá trị từ đối tượng ViewState: = ViewState("Tên trạng thái"); Ví dụ: Xử lý sự kiện: protected void btDem_Click(object sender, EventArgs e) { lbThongbao.Text = Convert.ToString(int.Parse(lbThongbao.Text)+1); } Về bản chất, các giá trị trong đối tượng ViewState được lưu trong một điều khiển hidden và các giá trị này đã được mã hóa. Đối tượng ViewState giúp chúng ta giảm bớt công sức trong việc lưu trữ và truy xuất các thông tin mà không phải sử dụng nhiều điều khiển hidden. Chọn chức năng View | Source từ browser Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 49
  2. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net IV. Thiết kế Website với MasterPage MasterPage là cách để thiết kế layout chung cho website. Ví dụ website của bạn có layout gồm 5 phần banner, footer, left, right Và content(phần chứa nội dung hiển thị cho các tin). Ta thấy rằng trên trang web có các phần có cách trình bày không thay đổi trong quá trình duyệt tin. banner, footer, left, right: bạn có thể để các phần này vào một MasterPage và tất các trang web trong website của bạn sẽ áp dụng layout này thông qua contentpage Tạo MasterPage Tạo MasterPage giống với tạo các trang aspx bình thường nhưng trên hộp Add New Item bạn chọn MasterPage bạn thấy dưới ô đặt tên phần mở rộng của nó sẽ là Master. Bạn có thể tạo nhiều MasterPage cho ứng dụng web của mình. Xóa Place Holder hiện có và dùng table thiết kế layout như sau: Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 50
  3. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Tạo phần banner (Phần trên)  Tạo phần Menu (Cột trái)  Tạo phần quảng cáo (Cột phải)  Tạo phần footer (Phần dưới)  Tạo phần nội dung (Giữa): Đặt ContetPalceHolder Sử dụng trang Masterpage để thiết kế các trang Tạo mới trang web Default.aspx và trang Tintuc.aspx Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 51
  4. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Điều chỉnh MasterPage Khi có bất kỳ sự điều chỉnh nào trên trang Masterpage thì các trang được tạo từ trang Masterpage sẽ tự cập nhật. Ví dụ: Bổ sung vào phần trái của trang Masterpage 2 nhãn liên kết (Hyperlink) mơ 2 trang tương ứng đã tạo (Default.aspx và Tintuc.aspx) Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 52
  5. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Kết quả khi thi hành Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 53
Đồng bộ tài khoản