intTypePromotion=1

Bài giảng môn Quản trị bán hàng: Chương 5 - TS. Bùi Quang Xuân

Chia sẻ: Bùi Quang Xuân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
99
lượt xem
14
download

Bài giảng môn Quản trị bán hàng: Chương 5 - TS. Bùi Quang Xuân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Quản trị bán hàng: Chương 5 - Xây dựng đội ngũ bán hàng tuyển dụng và lựa chọn giúp người học có thể hiểu được: Các nguồn tuyển dụng; Các yêu cầu khi tuyển dụng; Các phương pháp tuyển dụng; Quá trình lựa chọn; Các tiêu chuẩn, phương pháp được sử dụng trong quá trình tuyển chọn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị bán hàng: Chương 5 - TS. Bùi Quang Xuân

 1. CHÚNG TA CÙNG CHIA SẺ MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG … QUẢN TRỊ  BÁN HÀNG TS. BÙI QUANG XUÂN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐT 0913 183 168  ­  0918 730 815 MAIL: BUIQUANGXUANDN@GMAIL.COM
 2. Chương 5  XÂY DỰNG ĐỘI  NGŨ BÁN HÀNG  TUYỂN DỤNG VÀ  LỰA CHỌN TS. BÙI QUANG XUÂN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐT 0913 183 168  ­  0918 730 815 MAIL: BUIQUANGXUANDN@GMAIL.COM
 3. MỤC TIÊU Sau  khi  nghiên  cứu  xong  chương  này,  người  học có thể: 1.Các nguồn tuyển dụng. 2.Các yêu cầu khi tuyển dụng. 3.Các phương pháp tuyển dụng. 4.Quá trình lựa chọn. 5.Các tiêu chuẩn, phương pháp được sử  dụng trong quá trình tuyển chọn.
 4. CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNG: CÔNG TY
 5. CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNG những nơi cung cấp nhân lực cho lực lượng bán hàng: Công ty Nguồn này có lợi thế là đã làm việc tại công ty nên rất  vững về chính sách  và sản phẩm của công ty; mặt khác,  họ cũng đã được đánh giá qua công việc và chứng tỏ mình  khá phù hợp với vị trí công việc kinh doanh
 6. CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNG những nơi cung cấp nhân lực cho lực lượng bán hàng: Các tổ chức trường học:
 7. CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNG những nơi cung cấp nhân lực cho lực lượng bán hàng: Các tổ chức trường học: Đây cũng là một nguồn khá phong phú nếu công ty  có sự đầu tư và có chính sách tuyển dụng phù hợp.  Nguồn này được thiết lập dựa trên mối quan hệ  giữa công ty và các trường học tại địa phương. 
 8. CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNG Các nguồn từ nền công nghiệp
 9. CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNG những nơi cung cấp nhân lực cho lực lượng bán hàng: Các nguồn từ nền công nghiệp Các công ty cạnh tranh và các công ty kinh doanh có tính  chất tương tự (về cách thức phân phối hay lĩnh vực hàng  hóa – dịch vụ 
 10. CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNG những nơi cung cấp nhân lực cho lực lượng bán hàng: Nhà cung cấp/ khách hàng:  Những người này thường có kinh nghiệm nhất định và cũng  là một nguồn nhân sự khi tuyển dụng
 11. CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNG những nơi cung cấp nhân lực cho lực lượng bán hàng: Nhà cung cấp/ khách hàng:  Những người này thường có kinh nghiệm nhất định và cũng  là một nguồn nhân sự khi tuyển dụng
 12. BẢN TÓM TẮT VÀ HÌNH THỨC XIN VIỆC Bản  tóm  tắt  chứa  đựng  những  thông tin như: 1.Mục tiêu làm việc,  2.Trình độ văn hóa 3. Và kinh nghiệm
 13. PHỎNG VẤN Mục tiêu của phỏng vấn là: 1.Đánh  giá  tiểu  sử,  giáo  dục  và  kinh  nghiệm của ứng viên. 2.Tìm  ra  động  cơ  làm  việc  và  ý  chí  cầu  tiến trong công việc. 3.Sự cân bằng về tâm lý.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2