intTypePromotion=3

Bài giảng Mỹ thuật tạo hình cơ sở - Nguyễn Thị Kim Thanh (ĐH An Giang)

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
150
lượt xem
18
download

Bài giảng Mỹ thuật tạo hình cơ sở - Nguyễn Thị Kim Thanh (ĐH An Giang)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Mỹ thuật tạo hình cơ sở của GV. Nguyễn Thị Kim Thanh (ĐH An Giang) để nắm được mục đích, ý nghĩa của bài học từ đó có nhận thức đúng về sự cần thiết phải trang trí bảng bé ngoan và trường lớp, nơi mình sẽ công tác sau này,  nắm phương pháp, các vật liệu cần có để thực hành trang trí một bảng bé ngoan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mỹ thuật tạo hình cơ sở - Nguyễn Thị Kim Thanh (ĐH An Giang)

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA VĂN HÓA NGHỆ THUẬT MÔN Mĩ thuật TẠO HÌNH CƠ SỞ GV: NGUYỄN THỊ KIM THANH Email: ntkthanh@agu.edu.vn 1
 2. TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GV: NGUYỄN THỊ KIM THANH Email: ntkthanh@agu.edu.vn 2
 3. Bài 11 TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN TRANG TRÍ TRƯỜNG LỚP NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO MỤC TIÊU: - SV biết mục đích, ý nghĩa của bài học để có nhận thức đúng về sự cần thiết phải trang trí bảng bé ngoan và trƣờng lớp, nơi mình sẽ công tác sau này. - SV nắm phƣơng pháp, các vật liệu cần có để thực hành trang trí một bảng bé ngoan. 3
 4. KHỞI ĐỘNG Trình bày những hình ảnh có liên quan đến bài học mà nhóm đã sƣu tầm đƣợc. 4
 5. Bài 11 TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN TRANG TRÍ TRƯỜNG LỚP NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO I. TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN II. TRANG TRÍ TRƢỜNG LỚP NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO 5
 6. TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN TRANG TRÍ TRƯỜNG LỚP NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO 6
 7. I.TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN 1. Ý nghĩa, tác dụng 2. Phƣơng pháp trang trí bảng bé ngoan 7
 8. I.TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN 1. Ý NGHĨA, TÁC DỤNG • Bảng bé ngoan là một hình thức dùng để biểu dƣơng, khen thƣởng đối với trẻ mẫu giáo. • Có tác dụng tạo thêm niềm vui, sức hấp dẫn, nguồn hứng thú đối với trẻ • Góp phần trang trí lớp học 8
 9. I.TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN 2. PHƢƠNG PHÁP TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN Xác định khuôn khổ tờ giấy phù hợp mảng tường Trong bảng bé các chi tiết cần trang trí tiết nào? Xác định ngoan có những chi 9
 10. I.TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN 2. PHƢƠNG PHÁP TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN Trình tự tiến hành • Chia khoảng bề mặt • Thể hiện chi tiết • Xếp hình và dán hình trang trí 10
 11. Chia khoảng bề mặt 11
 12. Thể hiện chi tiết 12
 13. Em hãy nêu nhận xét của mình về các Xếp hình và dán hình trang trí bảng bé ngoan dƣới đây 13
 14. II. TRANG TRÍ TRƯỜNG LỚP NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO 1. Mục đích, ý nghĩa 2. Nội dung 14
 15. I.TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN 1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA • Tạo môi trƣờng sinh động, hấp dẫn cho trẻ hoạt động. • Là phƣơng tiện giáo dục đạo đức, khơi dậy tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, qua đó nâng cao vốn hiểu biết, làm giàu thêm vốn biểu tƣợng cho trẻ, tạo môi trƣờng giáo dục giàu tính nhân văn 15
 16. I.TRANG TRÍ BẢNG BÉ NGOAN 2. NỘI DUNG Trang trí ngoài sân trƣờng Trang trí lớp học nhà trẻ, mẫu giáo Trang trí ngày hội, ngày lễ 16
 17. Trang trí ngoài sân trƣờng 17
 18. Trang trí lớp học nhà trẻ 18
 19. 1 3 4 5 6 2 Heát Ai tinh ai nhanh Em hãy quan sát hình ảnh sau trong vòng 6 giây và cho biết trong hình có bao nhiêu góc đang hoạt động? Đó là những góc nào? Đáp án: 3 góc 1. Góc phân vai. 2. Góc xây dựng. 3. Góc nghệ thuật. 19
 20. Trang trí ngày hội, ngày lễ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản