intTypePromotion=1

Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 3 - ThS. Trần Công Binh

Chia sẻ: Le Hải Hậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
153
lượt xem
31
download

Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 3 - ThS. Trần Công Binh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lịch sử phát triển năng lượng gió, các loại turbin gió, công suất gió, ảnh hưởng chiều cao trụ tháp, hiệu suất cực đại của rotor, máy phát turbin gió,... là những nội dung chính trong chương 3 "Năng lượng gió" thuộc bài giảng Năng lượng tái tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Năng lượng tái tạo: Chương 3 - ThS. Trần Công Binh

 1. NLTT Trần Công Binh ĐH BÁCH KHOA TP.HCM Bài giảng: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Giảng viên: ThS. Trần Công Binh 5/2012 0 C3: NĂNG LƯỢNG GIÓ 1. Lịch sử phát triển năng lượng gió 2. Các loại turbin gió 3. Công suất gió 4. Ảnh hưởng chiều cao trụ tháp 5. Hiệu suất cực đại của rotor 6. Máy phát turbin gió 7. Điều chỉnh tốc độ để đạt công suất cực đại 8. Công suất gió trung bình 9. Ước lượng năng lượng của turbin gió 10. Tính toán theo các đặc tính vận hành của turbin gió 11. Tính toán kinh tế máy phát điện dùng sức gió 12. Tác động môi trường của máy phát điện gió Năng lượng tái tạo 1 ĐH Bách Khoa TP.HCM 1
 2. NLTT Trần Công Binh 1. Lịch sử phát triển năng lượng gió Năng lượng tái tạo 2 Lịch sử phát triển năng lượng gió Năng lượng tái tạo 3 ĐH Bách Khoa TP.HCM 2
 3. NLTT Trần Công Binh Global Installed Wind Capacity Global Wind Energy Council http://www.gwec.net/fileadmin/documents/PressReleases/PR_stats_annex_table_2nd_feb_final_final.pdf Năng lượng tái tạo 4 Annual Installed Wind Capacity Global Wind Energy Council http://www.gwec.net/fileadmin/documents/PressReleases/PR_stats_annex_table_2nd_feb_final_final.pdf Năng lượng tái tạo 5 ĐH Bách Khoa TP.HCM 3
 4. NLTT Trần Công Binh Growth in US Wind Power Capacity With new installations of about 4000 MW in First Half 2009 Năng lượng tái tạo 6 Historical Change in Wind Economics, Constant 2005 Dollars Source: National Renewable Energy Lab (NREL), Energy Analysis Office Năng lượng tái tạo 7 ĐH Bách Khoa TP.HCM 4
 5. NLTT Trần Công Binh Lịch sử phát triển năng lượng gió Năng lượng tái tạo 8 Top 10 Countries - Installed Wind Capacity (as of the end of 2008) Country MW Capacity % of Global Capacity US 25,170 MW 20.8% Germany 23,903 MW 19.8% Spain 16,754 MW 13.9% China 12,210 MW 10.1% India 9,645 MW 8.0% Italy 3,736 MW 3.1% France 3,404 MW 2.8% UK 3,241 MW 2.7% Denmark 3,180 MW 2.6% Portugal 2,862 MW 2.4% Total top 10 104,104 MW 86.2% Global Wind Energy Council: http://www.gwec.net/fileadmin/documents/PressReleases/PR_stats_annex_table_2nd_feb_final_final.pdf Năng lượng tái tạo 9 ĐH Bách Khoa TP.HCM 5
 6. NLTT Trần Công Binh Installed Wind Capacity (2011) Năng lượng tái tạo 10 Top 10 Countries - Installed Wind Capacity (as of the end of 2013) Global Wind Energy Council: http://www.gwec.net Năng lượng tái tạo 11 ĐH Bách Khoa TP.HCM 6
 7. NLTT Trần Công Binh Installed Wind Capacity (2011) Năng lượng tái tạo 12 Installed Wind Capacity (2011) Năng lượng tái tạo 13 ĐH Bách Khoa TP.HCM 7
 8. NLTT Trần Công Binh US Wind Resources Năng lượnghttp://www.windpoweringamerica.gov/pdfs/wind_maps/us_windmap.pdf tái tạo http://www.windpower.org/en/pictures/lacour.htm 14 Wind Resource Atlas of SouthEast Asia Năng lượng tái tạo 15 ĐH Bách Khoa TP.HCM 8
 9. NLTT Trần Công Binh Wind Resource Atlas of SouthEast Asia Năng lượng tái tạo 16 Wind Resource Atlas of SouthEast Asia Năng lượng tái tạo 17 ĐH Bách Khoa TP.HCM 9
 10. NLTT Trần Công Binh Worldwide Wind Resource Map Source: www.ceoe.udel.edu/WindPower/ResourceMap/index-world.html Năng lượng tái tạo 18 PTN Năng lượng xanh – GREEN POWER LAB Năng lượng tái tạo 19 ĐH Bách Khoa TP.HCM 10
 11. NLTT Trần Công Binh Năng lượng gió tại Việt Nam Năng lượng tái tạo 20 Năng lượng gió tại Việt Nam Tuy Phong-Bình Thuận Bạc Liêu Năng lượng tái tạo 21 21 ĐH Bách Khoa TP.HCM 11
 12. NLTT Trần Công Binh Năng lượng gió tại Việt Nam 2012 Năng lượng tái tạo 22 Năng lượng gió tại Việt Nam Tuy Phong Năng lượng tái tạo 23 ĐH Bách Khoa TP.HCM 12
 13. NLTT Trần Công Binh 24 2. Các loại turbin gió Năng lượng tái tạo 25 ĐH Bách Khoa TP.HCM 13
 14. NLTT Trần Công Binh Các loại turbin gió Năng lượng tái tạo 26 Các loại turbin gió Năng lượng tái tạo 27 ĐH Bách Khoa TP.HCM 14
 15. NLTT Trần Công Binh Các loại turbin gió Năng lượng tái tạo 28 Các loại turbin gió Năng lượng tái tạo 29 ĐH Bách Khoa TP.HCM 15
 16. NLTT Trần Công Binh Các loại turbin gió Năng lượng tái tạo 30 Các nhà cung cấp turbin gió hòa lưới Năng lượng tái tạo 31 ĐH Bách Khoa TP.HCM 16
 17. NLTT Trần Công Binh 3. Công suất gió Năng lượng tái tạo 32 Công suất gió Năng lượng tái tạo 33 ĐH Bách Khoa TP.HCM 17
 18. NLTT Trần Công Binh Công suất gió Với  là tỷ trọng không khí (khối lượng riêng, kg/m3). Năng lượng tái tạo 34 Ảnh hưởng của nhiệt độ lên mật độ gió Năng lượng tái tạo 35 ĐH Bách Khoa TP.HCM 18
 19. NLTT Trần Công Binh Ảnh hưởng của nhiệt độ lên mật độ gió Năng lượng tái tạo 36 Ảnh hưởng của nhiệt độ lên mật độ gió Năng lượng tái tạo 37 ĐH Bách Khoa TP.HCM 19
 20. NLTT Trần Công Binh Ảnh hưởng của nhiệt độ lên mật độ gió Năng lượng tái tạo 38 Ảnh hưởng độ cao lên mật độ gió Độ cao công trình tính từ mực nước biển Năng lượng tái tạo 39 ĐH Bách Khoa TP.HCM 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2