intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
20
lượt xem
1
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, phương pháp hạch toán, thẻ ngân hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

 1. CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH  TOÁN QUA NGÂN HÀNG 1
 2. DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Khái niệm  Thanh toán qua ngân hàng là hình thức thanh toán tiền hàng  hoá, dịch vụ thông qua vai trò trung gian của ngân hàng, trong  đó phổ biến là thanh toán không dùng tiền mặt  Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán trong  đó NH sẽ thực hiện việc trích từ TK tiền gửi theo yêu cầu  của người trả tiền để chuyển vào TK cho người thụ hưởng 2
 3. Ý nghĩa  Giúp khách hàng tăng vòng quay vốn  Giảm chi phí vận chuyển, lưu thông tiền mặt  Mở rộng nguồn vốn huy động của NH  NH cung ứng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ khác  3
 4. Nguyên tắc  Khách hàng phải mở TK tại NH và trên TK có  đủ số dư  Khách hàng phải thực hiện đúng các quy định do  NH đặt ra  Khách hàng cần hiểu rõ từng thể thức thanh  toán mà NH giới thiệu để chấp hành đúng quy  định và vận dụng đúng thể thức  Đối chiếu, kiểm tra định kỳ 4
 5. UỶ NHIỆM THU, UỶ NHIỆM CHI  TÀI KHOẢN SỬ DỤNG  Tài khoản 4211: Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng  trong nước bằng đồng Việt Nam Hạch toán chi tiết: Mở TK chi tiết theo từng khách hàng gửi  tiền 5
 6.  Tài khoản 5012: Thanh toán bù trừ của NH thành  viên Bên Có ghi:   Các khoản phải trả cho NH khác  Số tiền chênh lệch phải thu trong thanh toán bù trừ Bên Nợ ghi:  Các khoản phải thu NH khác  Số tiền chênh lệch phải trả trong thanh toán bù trừ Số dư Có: Thể hiện số tiền phải trả trong thanh  toán bù trừ chưa thanh toán Số dư Nợ: Thể hiện số tiền phải thu trong thanh  toán bù trừ chưa thanh toán 6 Hạch toán chi tiết: Mở 1 TK chi tiết
 7.  Tài khoản 5111: Chuyển tiền đi năm nay Bên Nợ ghi: Số tiền chuyển đi theo Lệnh chuyển  Nợ Bên Có ghi:   Số tiền chuyển đi theo Lệnh chuyển Có  Số tiền chuyển theo Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đã chuyển Số dư Nợ: Số chênh lệch số tiền chuyển đi theo các  Lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đi theo các  Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ  Số dư Có: Số chênh lệch số tiền chuyển đi theo các  Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ lớn  hơn số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Nợ  Hạch toán chi tiết: Mở 1 TK chi tiết 7
 8.  Tài khoản 5112: Chuyển tiền đến năm nay Bên Nợ ghi:   Số tiền chuyển đến theo Lệnh chuyển Có  Số tiền chuyển đến theo Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ   Bên Có ghi: Số tiền chuyển đến theo Lệnh chuyển  Nợ   Số dư Nợ : Số chênh lệch số tiền chuyển đến theo  các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ  lớn hơn số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển  Nợ  Số dư Có : Số chênh lệch số tiền chuyển đến theo  các Lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đến  theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển  Nợ  Hạch toán chi tiết: Mở 1 TK chi tiết 8
 9.  Tài khoản 5211: Liên hàng đi năm nay Bên Nợ ghi: Các khoản chi hộ đơn vị khác trong  cùng hệ thống NH theo giấy báo Nợ liên hàng gửi đi Bên Có ghi: Các khoản chi hộ đơn vị khác trong  cùng hệ thống NH theo giấy báo Có liên hàng gửi đi Số dư Nợ: Phản ảnh số chênh lệch chi hộ nhiều  hơn thu hộ Số dư Có: Phản ảnh số chênh lệch thu hộ nhiều  hơn chi hộ  Hạch toán chi tiết: Mở 1 tiểu khoản 9
 10.  Tài khoản 5212: Liên hàng đến năm nay Bên Nợ ghi:  ­ Số tiền đơn vị khác trong cùng hệ thống NH thu hộ  theo giấy báo Có liên hàng nhận được ­ Số tiền các giấy báo Nợ liên hàng đã được đối chiếu Bên Có ghi: ­ Số tiền đơn vị khác trong cùng hệ thống NH chi hộ  theo giấy báo Nợ liên hàng nhận được ­ Số tiền các giấy báo Có liên hàng đã được đối chiếu Số dư Nợ: Phản ảnh số tiền các giấy báo Có liên hàng chưa  được đối chiếu Số dư Có: Phản ảnh số tiền các giấy báo Nợ liên hàng chưa  được đối chiếu  Hạch toán chi tiết: Mở 2 tiểu khoản: ­ Giấy báo Có liên hàng năm nay chưa đối chiếu (Dư Nợ) ­ Giấy báo Nợ liên hàng năm nay chưa đối chiếu (Dư Có) 10
 11.  Tài khoản 1113: Tiền gửi thanh toán tại NH Nhà  nước Bên Nợ ghi: Số tiền gửi vào ngân hàng Nhà nước Bên Có ghi: Số tiền TCTD lấy ra Số dư Nợ: Phản ảnh số tiền đang gửi không kỳ hạn  tại NHNN Hạch toán chi tiết: Mở 1 TK chi tiết 11
 12. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN  Tại NH bên trả tiền: Nợ TK 4211 Có TK thích hợp Trả tiền cho KH cùng NH: TK 4211 Trả tiền cho KH khác NH: TK 5111, 5211, 5012, 1113  Tại NH bên thụ hưởng: Nợ TK thích hợp (5112, 5212, 5012, 1113) Có TK 4211 12
 13. SÉC TÀI KHOẢN SỬ DỤNG  Tài khoản 4271: Tiền gửi để đảm bảo thanh toán Séc Bên Có ghi: Số tiền khách hàng gửi để bảo đảm  thanh toán Bên Nợ ghi:  ­ Số tiền đã sử dụng để thanh toán cho người  hưởng ­ Số tiền gửi còn thừa, trả lại khách hàng Số dư Có: Phản ảnh số tiền khách hàng ký gửi ở  TCTD để bảo đảm thanh toán Hạch toán chi tiết: Mở TK chi tiết theo từng khách  hàng gửi tiền 13
 14. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN  Séc có bảo chi: Nợ TK 4271 Có TK 4211, 2111, 1011   Séc rút tiền mặt: Nợ TK 4211, 4271 Có TK 1011 14
 15.  Séc chuyển khoản: Tại NH bên trả tiền: Nợ TK 4211, 4271 Có TK 5111, 5211, 5012, 1113  Tại NH bên thụ hưởng: Nợ TK 5112, 5212, 5012, 1113 Có TK 4211 15
 16. THẺ NGÂN HÀNG TÀI KHOẢN SỬ DỤNG  Tài khoản 4273: Tiền gửi để đảm bảo  thanh toán Thẻ Nội dung hạch toán: Giống TK 4271 16
 17. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN  Khi phát hành thẻ: Nợ TK 4211, 1011… Có TK 4273 (nếu có ký quỹ) Có TK 711 (Phí cấp thẻ nếu có) Có TK 4531 17
 18.  Tại NH thanh toán thẻ: Nợ TK 359 Có TK 4211, 1011  Tại NH phát hành thẻ Nợ TK 4211, 4273, 2111 Có TK 5111, 5012, 1113 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2