intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

Chia sẻ: Bautroibinhyen15 Bautroibinhyen15 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

94
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản, nội dung chính của môn học, mục tiêu của môn học, Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuẩn bị bước vào môn học Nguyên lý kế toán dùng làm tài liệu học tập và nguyên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - ThS. Trần Tuyết Thanh (2016 - 2slide)

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> Mục tiêu của môn học<br /> Giải thích được bản chất cung cấp thông tin cho việc ra quyết<br /> định của kế toán và vai trò kế toán trong nền kinh tế;<br /> <br /> NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN<br /> <br /> Trình bày mục tiêu và nội dung của báo cáo tài chính; giải<br /> thích ý nghĩa thông tin trên các báo cáo tài chính trong việc ra<br /> quyết định;<br /> Giải thích các nguyên tắc kế toán và ảnh hưởng của chúng<br /> đến các phương pháp kế toán;<br /> <br /> Hiểu được vai trò của tài khoản trong kế toán và thực hiện<br /> phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính bằng phương<br /> pháp ghi sổ kép;<br /> <br /> Mục tiêu của môn học (tiếp)<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> Chương 1: Tổng quan về kế toán<br /> <br /> Trình bày quy trình kế toán và việc ứng dụng<br /> công nghệ thông tin vào kế toán;<br /> <br /> Chương 2: Báo cáo tài chính<br /> Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép<br /> <br /> Hiểu được đặc điểm và phản ánh các nghiệp vụ<br /> kế toán của doanh nghiệp thương mại và doanh<br /> nghiệp sản xuất<br /> Tính toán các tỷ số tài chính cơ bản của doanh<br /> nghiệp thương mại và doanh nghiệp sản xuất;<br /> <br /> Chương 4: Khóa sổ và lập Báo cáo tài chính<br /> Chương 5: Quy trình kế toán<br /> Chương 6: Hệ thống thông tin kế toán<br /> Chương 7: Kế toán trong doanh nghiệp thương mại<br /> Chương 8: Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất<br /> <br /> Trình bày các nội dung cơ bản của hệ thống kế<br /> toán Việt Nam.<br /> <br /> Chương 9: Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam<br /> <br /> Buổi<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Chương 2: Báo cáo tài chính (tiếp theo)<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính<br /> <br /> 5<br /> <br /> Kiểm tra giữa kỳ<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chương 5: Quy trình kế toán<br /> Chương 6: Hệ thống thông tin kế toán<br /> <br /> 7<br /> <br /> Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại<br /> <br /> 8<br /> <br /> Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại (tt)<br /> <br /> 9<br /> <br /> Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất<br /> <br /> 10<br /> <br /> Chương 9: Giới thiệu hệ thống kế toán Việt Nam<br /> <br /> Đánh giá<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về kế toán<br /> Chương 2: Báo cáo tài chính<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lịch trình (10 buổi)<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tài liệu học tập<br />  Tài liệu chính:<br />  Giáo trình: Nguyên lý kế toán – Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học Mở TP.HCM.<br /> <br />  Tài liệu tham khảo<br />  Slide bài giảng<br /> <br /> https://sites.google.com/site/nguyenlykt2012/<br /> <br /> Hình thức<br /> <br /> Giữa kỳ<br /> <br /> Cuối kỳ<br /> <br /> Thời gian<br /> <br /> Bài thi<br /> (20 câu + 2 bài)<br /> <br /> 60 phút<br /> 40%<br /> <br /> Bài tập cá nhân,<br /> nhóm<br /> Bài thi<br /> (30 câu + 2 bài)<br /> <br /> Tỷ trọng<br /> <br /> 90 phút<br /> <br /> 60%<br /> <br /> Hình thức thi: Trắc nghiệm (6 điểm) + Tự luận (4 điểm)<br /> Không sử dụng tài liệu<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2