intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Thực hiện chương trình con

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

68
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Thực hiện chương trình con giới thiệu chung về ngữ nghĩa của Call và Return, thực hiện chương trình con đơn giản, thực hiện chương trình con với biến cục bộ động Stack, chương trình con lòng nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Thực hiện chương trình con

Chương 5: Th c hi n<br /> chương trình con<br /> Gi ng viên: Ph.D Nguy n Văn Hòa<br /> Khoa KT-CN-MT – ðH An Giang<br /> <br /> 1<br /> <br /> ð nh nghĩa<br /> Trong NNLT, tác v g i “call” và tr v (return)<br /> c a chương trình con ñư c g i chung là liên k t<br /> chương trình con “subprogram linkage”<br /> <br /> 2<br /> <br /> N i dung chính c a chương<br /> Gi i thi u chung v ng nghĩa c a Call và Return<br /> Th c hi n chương trình con ñơn gi n<br /> Th c hi n chương trình con v i bi n c c b ñ ng<br /> Stack<br /> Chương trình con lòng nhau (nested<br /> Subprograms)<br /> Kh i (Blocks)<br /> Cài ñ t ph m vi ñ ng<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ng nghĩa c a vi c g i (call) và tr<br /> v (return)<br /> M t s tác v c n thi t cho vi c g i chương trình<br /> con<br /> Cơ ch truy n các tham s (truy n tham tr , truy n quy<br /> chi u, truy n k t qu , ...)<br /> Các bi n c c b là static hay not static<br /> Lưu l i tr ng thái hi n hành (execution status) c a<br /> chương trình g i CTC<br /> Chuy n quy n ñi u khi n cho CTC<br /> Cung c p các truy xu t ñ n các bi n không c c b<br /> <br /> 4<br /> <br /> Th c hi n CTC ñơn gi n: Call<br /> Chương trình con ñơn gi n “simple”<br /> Không lòng nhau và các bi n là tĩnh (static)<br /> <br /> Các tác v có c n thi t<br /> Lưu hi n tr ng th c th c a chương trình g i “caller”<br /> Th c hi n ti n trình truy n tham s<br /> Chuy n ñ a ch tr v cho chương trình con “callee”<br /> Chuy n quy n ñi u khi n cho chương trình con<br /> “callee”<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2