intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương giới thiệu - ThS. Nguyễn Đông Hà

Chia sẻ: Nnmm Nnmm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

50
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn lập trình giúp sinh viên nắm được ý tưởng tổng quát của lập trình. Thông qua bài giảng này, sinh viên có thể giải quyết những bài toán tương đối đơn giản và cài đặt bằng ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương giới thiệu - ThS. Nguyễn Đông Hà

  1. Giới thiệu môn học Nhập môn Lập trình ThS. Nguyễn Đông Hà ndha@fit.hcmuns.edu.vn Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm Khoa CNTT – ĐH KHTN Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
  2. Đối tượng – Mục tiêu „ Đối tượng „ Người mới bắt đầu học lập trình „ Biết sử dụng máy tính, có khái niệm về hệ điều hành, tập tin, chương trình „ Mục tiêu „ SV nắm ý tưởng tổng quát của lập trình „ SV có thể giải quyết những bài toán tương đối đơn giản và cài đặt bằng ngôn ngữ C Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
  3. Thời gian – GV phụ trách „ Thời gian „ 11 tuần, bắt đầu từ ngày 11/11/04 „ Lý thuyết: Tối thứ 5 hằng tuần, 17h30 – 20h30 „ Thực hành: Chiều CN hằng tuần „ Giáo viên phụ trách „ Lý thuyết: ThS. Nguyễn Đông Hà „ Thực hành: „ Trương Quang Hiển „ Nguyễn Minh Huy „ Phạm Minh Tuấn Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
  4. Hình thức học „ Lên lớp „ GV trình bày những nguyên tắc, ý tưởng chính „ SV trao đổi trực tiếp với GV về những vấn đề còn thắc mắc „ SV tích cực tham gia vào buổi học: trả lời câu hỏi, giải bài tập „ Tự học ở nhà „ Thực hành lập trình, giải bài tập „ Đọc thêm sách tham khảo để hiểu rõ, làm tốt bài tập Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
  5. Hình thức kiểm tra „ Lý thuyết: „ Kiểm tra một lần vào giữa học kỳ (20%) „ Thi viết cuối khóa (80%) „ Thực hành: „ Thi dưới hình thức lập trình tại phòng máy vào cuối khóa „ Kết quả sau cùng: (Điểm LT + Điểm TH)/2 Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
  6. Tài liệu - phần mềm „ Tài liệu tham khảo „ Giáo trình Lập trình C – Trần Đan Thư „ Bài tập Kỹ thuật lập trình (tập 1) – Nguyễn Tấn Trần Minh Khang „ Phần mềm, ngôn ngữ lập trình „ Ngôn ngữ sử dụng trong môn học: C „ Môi trường lập trình: „ Borland C „ Visual C++ console Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
  7. Thời khóa biểu dự kiến 11/11/04 Giới thiệu môn học Các khái niệm cơ bản 18/11/04 Cấu trúc điều kiện - Chương trình con 25/11/04 Vòng lặp – Cấu trúc mảng 02/12/04 Các thuật toán trên vòng lặp và mảng 09/12/04 Sửa bài tập – Kiểm tra giữa học kỳ 13/12/04 Mẫu tin và mảng 2 chiều Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
  8. Thời khóa biểu dự kiến (tt) 23/12/04 Các thuật toán trên mẩu tin và mảng 2 chiều – Cài đặt thuật toán tổng quát 30/12/04 Kiểu chuỗi và các xử lý trên chuỗi 06/01/05 Tổ chức chương trình thành các đơn thể 13/01/05 Lập trình với tập tin 20/01/05 Ôn tập Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
  9. Sưu tầm bởi: www.daihoc.com.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2